Икономически университет – Варна

Събития

Национална научна конференция, посветена на 85-тата годишнина от създаването на катедра "Обща икономическа теория"
Национална научна конференция, посветена на 85-тата годишнина от създаването на катедра "Обща икономическа теория"
21 окт 2022 ИУ – Варна

Всички събития