Икономически университет – Варна

Предстоящи събития

International Liberty Interdisciplinary Studies Conference, 13-15 януари 2023 г., Маями, САЩ
Краен срок за подаване на резюмета 25 декември 2022 г.

Конференцията промотира интердисциплинарна сътрудничество, обмяна на идеи сред учени и студенти, разработването на инструменти за интердисциплинарно сътрудничество, най-добри теории и практики в интердисциплинарното обучение. 

Пълна информация


24-то издание на Обучителни семинари по научни и технологични паркове „Science and Technology Park Training Workshops“,  24 март 2023 г., онлайн формат
Документите за участие следва да бъдат подадени по ел. поща до 30 септември 2022 г.

Организатори на семинарите са Министерството на науката, информационните технологии и комуникациите на Р. Корея и Корейската фондация за иновации (Korea Innovation Foundation).

По време на семинарите държавни служители, мениджъри и експерти от научно-технологични паркове от цял свят могат да обменят информация и експертиза за развитието, изграждането и управлението на научно-технологични паркове по корейски стил. С оглед на часовите разлики двете издания на семинарите ще бъдат разделени на части (първата за Азия и Близкия Изток и втората за Африка, Източна Европа и САЩ).

За повече информация:
Mr. Min Gyu Lee(Korea Innovation Foundation, Researcher) Tel: +82-42-865-8903 / E-mail : STP@innopolis.or.kr
Prof. Jun Seok Seo(HANBAT National University) Tel: +82-42-828-8545 I E-mail : junseok69@innopolis.or.kr

Покана
Аплилационна форма
Препоръка
Предложение за коопериране


XVIII Международна научна конференция „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ – КРЪГОВА ИКОНОМИКА, КРИТИЧНИ ИНФРАСТРУКТУРИ, ЗЕЛЕН ПРЕХОД”, 19 - 20 май 2023 г., София

Международно висше бизнес училище има удоволствието да Ви покани да вземете участие в работата на XVIII Международна научна конференция „УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ – КРЪГОВА ИКОНОМИКА, КРИТИЧНИ ИНФРАСТРУКТУРИ, ЗЕЛЕН ПРЕХОД”, която ще се проведе на 19 - 20 май 2023 г. в Център за дистанционно обучение на Международно висше бизнес училище, ул. Винсент ван Гог, 7, София.

За допълнителна информация оставаме на разположение, пишете ни на адрес: conference2023@ibsedu.bg

Програма
Регистрация


Отворени конкурси по дейностите Мария Склодовска-Кюри от Рамкова Програма “Хоризонт Европа”

На 12 май 2022 г. бяха отворени поканите за кандидастване по два конкурса в рамките на дейностите Мария Склодовска-Кюри от Рамкова Програма “Хоризонт Европа”:

1. конкурс за схемата Postdoctoral Fellowships (постдокторски стипендии) – с краен срок за кандидатстване: 14 септември 2022 г. и
2. конкурс за схемата Doctoral Networks (докторантски мрежи) – с краен срок за кандидатстване: 15 ноември 2022 г.

Можете да се регистрирате и направите свой профил на платформата за търсене на партньори / организации-домакини по Мария Кюри: https://msca.b2match.io/, разработена в рамките на проект MSCA-NET. Виртуалната платформа е създадена, за да улесни сътрудничеството между организации от академичния сектор, бизнеса и изследователи. Това е място, където можете да организирате двустранни, дори многостранни срещи за подготовка на успешни проекти по Мария Кюри за следващите 3 конкурса: Постдокторски стипендии, Докторантски мрежи и Обмен на персонал. Платформата ще бъде достъпна за период от 12 месеца (до м. май 2023 г.). През тези 12 месеца ще бъдат публикувани информационни материали и видеоклипове на различни езици. 

За повече информация и съдействие можете да се обърнете към екипа на НИИ


43та конференция на EBES, 05-07 април 2023 г., Мадрид, Испания
Срок за подаване на резюмета: 01 ноември 2022 г. - 24 февруари 2023 г. 

Организаторите предлагат възможност участиците да изпратят докладите си за оценка и безплатна публикация в периодично издание индексирано в SCOPUS.

Конференцията ще бъде проведена в хибридна форма. Приветстват се доклади от всички сфери на икономиката и финансите.

Пълна информация


42ра конференция на EBES, 12-14 януари 2023 г., Лисабон, Португалия
Срок за подаване на резюмета: 01 септември - 11 ноември 2023 г. 

Организаторите предлагат възможност участиците да изпратят докладите си за оценка и безплатна публикация в периодично издание индексирано в SCOPUS.

Конференцията ще бъде проведена в хибридна форма. Приветстват се доклади от всички сфери на икономиката и финансите.

Пълна информация


Фонд „Научни Изследвания“  кани учени от България и чужбина да се регистрират за оценители на проектни предложения и междинни и окончателни отчети за изпълнение на проекти, финансирани от ФНИ, в различни научни области, в това число и обществени науки.

Като оценители на проекти ще бъдат включени учени, заявили съгласие да оценяват проектни предложения и/или отчети на проекти, финансирани от Фонда, и отговарящи на минималните изисквания посочени в Правилника на ФНИ (страница 32):

Попълнените документи със сканирани подписани заявления или подписани с електронен подпис заявления, придружени със списък с научни публикации и кратко CV, следва да бъдат изпратени по електронна поща на адрес посочен по-долу.

В случай, че ученият вече е подал заявление през предишна година, не е необходимо да подава заявление отново, освен ако няма промяна в академичната длъжност, месторабота или други обстоятелства.

Срок за изпращане на документи: текущ, препоръчително в началото на годината.

Пълна информация, в това число имейл адреси за подаване на документи, информационна форма и заявления за оценители и изисквания на ФНИ за оценители можете да намерите тук.