Икономически университет – Варна

Предстоящи събития


Онлайн конференция, организирана от Съвета на Европа: "Gender Equality and the Istanbul Convention: a Decade of Action"
11 май 2021 г., от 11 часа, вход безплатен

Онлайн с Facebook Live

На 11 май 2021 г. се отбелязва юбилей 10 години от отварянето на Истанбулската конвенция. Международното признаване на Истанбулската конвенция получи и отразява реалното въздействие върху националните законодателства и практики. 

За повече информация за програмата на конференцията, последвайте линка на събитието тук

Онлайн конференция посветена на взаимодействието Университет-Индустрия (University-Industry Interaction), 14-16 юни

Конференцията дава възможност за разширяване на знанията и установяване на връзки с участници от целия свят. Ще бъдат представени презентации на лектори от над 40 държави. Всяка година в събието се включват над 500 участника. 

Пълна информация
Такси
Регистрация


Евразийска конференция посветена на езиците и социалните науки, Екатеринбург, Русия, 18-19 юни 2021 г.

Събитието ще се проведе в платформата ZOOM.
Работни езици: албански, английски, руски и турски.

Пълна информация 

Международна конференция " Икономически, социални, екологични и технологични предизвикателства в 21 век", Институт по икономика към Държавен университет на Тбилиси, Грузия, 3-4 юли 2021 г.
Краен срок за подаване на доклади 20 май

Работни езици: английски, руски, грузински

Теми на конференцията:
1. Икономическият шок предизвикан от пандемията и начините за неговото преодоляване; 
2. Проблемите на глобализацията в пост-пандемичния период;
3. Подсигуряване на ресурси за икономиката;
4. Подсигуряване на мощности за икономиката; 
5. Сигурност на храните;
6. Социални проблеми (бедност, безработица, качество на живота и др.);
7. Предпоставки за нова технологична революция;
8. Икономически проблеми на изучаването на космоса и световния океан;
9. Структура и регионални проблеми на икономиката;
10. Проблеми на развитието на бизнеса;
11. Икономически проблеми на опазването на околната среда;
12. Демографски и социологични проблеми, проблеми на икономиката на силата на труда.


Програма

Уебинар „Извършване на стратегическите планове на ОСП: гласът на регионите и заинтересованите страни“, 10 май 2021г от 11:00 ч. българско време

Европейската мрежа за развитие на селските райони (ENRD) и Европейската комисия организират уебинар на 10 май 2021г. на тема: „Извършване на стратегическите планове на ОСП: гласът на регионите и заинтересованите страни“. 

Пълна информация

Онлайн информационно събитие EEA and Norway Grants by Innovation Norway, 19 и 20 май 2021г.

Програмата за подкрепа на бизнеса - EEA and Norway Grants by Innovation Norway, организира двудневно онлайн информационно събитие, посветено на енергетиката и зелените иновации. Ще бъдат представени възможностите за финансиране на МСП, стартиращи фирми, НПО и други организации в България и Румъния. 

Пълна информация 

Международна конференция “Good Governance in Sport” 04 юни 2021 г. 

Събитието представлява финална фаза от проект #GoodGovernanceSport (590305-EPP-1-2017-1-BG-SPO-SCP) по програма Еразъм+ и има за цел да намери начин за анализиране, събиране и промотиране на добри практики за подходяща видимост на взети и направени решения, от отговорните органи и прозрачност на спортните организации.

Очаква се в събитието да вземат участие над 80 експерти от 7 Европейски държави, които ще имат възможност да дискутират незаменимото място на спорта в ежедневието ни, като ще има възможност както за присъствено участие, така и за включване онлайн. Партньорите по проекта от България, Хърватска, Гърция, Унгария, Италия, Полша и Словакия ще участват активно в събитието и вече промотират конференцията сред местните спортни експерти, които също са поканени да участват.

Регистрацията за участници и научни доклади по темата е отворена и можете да откриете пълна информация за събитието тук
Регистрационна форма
Предварителна програма
Информация за автори
Работен език на конференцията: Английски език

Уебинар на тема: „Ролята на общините в процеса по привличане на инвестиции“, организиран от БАИ
13 май 2021 г. от 11.00 ч. чрез платформата ZOOM

Желаещите да вземат участие могат да се регистрират до 12 май 2021 г. на следния линк 

След регистрация ще получите имейл с потвърждение за участие в уебинара. (Join the webinar).
За контакт и допълнителна информация: webinars@investbg.government.bg, тел. 0888 351 936.

Покана

Уебинар на тема: „Предизвикателствата пред МСП в България. Как МСП да получи сертификат за клас инвестиция?“, организиран от БАИ
12 май 2021 г. от 11.00 ч. чрез платформата ZOOM

Желаещите да вземат участие могат да се регистрират до 11 май 2021 г. на следния линк

След регистрация ще получите имейл с потвърждение за участие в уебинара. (Join the webinar).
За контакт и допълнителна информация: webinars@investbg.government.bg, тел. 0888 351 936.

Покана

Уебинар на тема: „Релокация и разширяване на бизнеса. Позициониране на инвестиционни проекти“, организиран от БАИ
11 май 2021 г. от 11.00 ч. чрез платформата ZOOM

Желаещите да вземат участие могат да се регистрират до 10 май 2021 г. на следния линк

След регистрация ще получите имейл с потвърждение за участие в уебинара. (Join the webinar).
За контакт и допълнителна информация: webinars@investbg.government.bg, тел. 0888 351 936.

Покана

КОНФЕРЕНЦИЯ "НАСТОЯЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОЦЕНКАТА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА СТОКИТЕ И УСЛУГИ"
Подаване на резюнета до до 15.05.2021 г. Конференцията ще се проведе на 18-19 май 2021 г. в гр. Херсон, Украйна.
Форма на участие в конференцията: дистанционно онлайн на платформа Zoom.

ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
1. Оценяване на съответствието в Украйна в съответствие с действащото законодателство.
2. Стандартизацията като основа за оценка на съответствието.
3. Актуалността на разработването на технически регламенти за вътрешни продукти от различни индустрии.

 Студенти със степен „бакалавър“ или „магистър“, аспиранти, учени, преподаватели, докторанти, представители на предприятия и организации, всички заинтересовани страни са поканени да участват в конференцията.

Преди конференцията се планира публикуване на резюмета под формата на печатни и електронни колекции.

За своевременно формиране на колекцията от резюмета и публикуване на програмата на конференцията е необходимо да изпратите по имейл на sputinсeva07@gmail.com до 15.05.2021 г.:
• заявка за участие и информация за авторите;
• резюмета (до 3 страници) - електронна версия;
• копие от разписката (чека) за плащане (за печатната версия на материалите на конференцията).

Tекст на поканата на български    
Пълен текст на поканата на украински

Покана за Международна работна среща „Обща програмна инициатива (JPI) Urban Europe“
Заявки за участие се подават до 10-ти май 2021 г. на https://jpi-urbaneurope.eu/projects/

В периода 16-18 юни 2021 г. Фонд „Научни изследвания“ организира работна среща, целта на която е да провокира интерес в българските учени, научни организации, общините, държавни органи и други заинтересовани страни към активно участие в Общата програмна инициатива JPI Urban Europe (JPI UE). Инициативата е международна мрежа, обединяваща организации, финансиращи научните изследвания, за съвместна подкрепа за научните изследвания в европейските държави, насочени към различните аспекти на устойчивото градско развитие. В рамките на международната мрежа се организират конкурси за финансиране на научни проекти, които да подпомогнат европейските градове да бъдат по-удобни за живеене, жизнени и достъпни, функциониращи екологично и осигуряващи възможности за процъфтяване в тях на културата, образованието, икономиката, и др.

Покана за работна среща
Финансирани проекти по JPI Urban Europe

Дванадесета Глобална бизнес конференция 2021, Загреб, Хърватия, 22-25 сепмтември 2021 г.
Краен срок за подаване на докладите 1 август 2021г. 

Ще бъде дадена възможност на подбраните доклади да бъдат публикувани в журналите партньори на събитието:
  - Journal of Contemporary Management Issues – индексиран в Web of Science, Scopus и др.
  - MARKET – индексиран в Web of Science, Scopus и др.  
  - ZIREB – индексиран в Web of Science и др.

Пълна информация
Уебсайт на събитието 

Международната научна конференция „Европейският съюз след Брекзит“, която ще се състои на 4 юни 2021 г. в София, България.

Удължени дати:
Подаване на резюметата на докладите: 9 май 2021 г.
Предаване на пълните доклади: 4 юли 2021 г.

Организатори на събитието са УНСС съвместно с Асоциацията на икономическите университети от Южна и Източна Европа (ASECU) и Съюза на икономистите в България.

Официалният език на конференцията е английски. Няма такса за участие.

Организаторите могат да покрият разходите за настаняване за авторите на подбраните доклади. Всички одобрени доклади ще бъдат публикувани в сборника на конференцията с ISBN номер.

Покана за участие

Международна научна конференция "Изследване и практика" 25 юни, Париж, Франция
Краен срок за подаване на доклади: 24 юни включително 

Конференцията ще бъде проведена дистанционно. Официални езици са английски, руски, немски и други европейски езици.

Сфери: 

 • Секция 1 - Национална икономика и мениджмънт.
 • Секция 2 - Световна икономика.
 • Секция 3 - Икономика и мениджмънт на предприятията.
 • Секция 4 - Развитие на производствени сили и регионална икономика. 
 • Секция 5 - Пари, финанси и кредит 
 • Секция 6 - Счетоводство, анализи и одит.
 • Секция 7 - Данъци и счетоводна система 
 • Секция 8 - Икономическа сигурност на бизнес единици.
 • Секция 9 - Математически методи в икономиката. 
 • Секция 10 - Държавна администрация, самоуправление и държавни услуги.
 • Секция 11 - Право.
 • Секция 12 - Туристическа икономика.
 • Секция 13 - Мениджмънт.
 • Секция 14 - Маркетинг.
 • Секция 15 - Психология, педагогика, образование, философия и филология.
 • Секция 16 - Социология и политически науки.   

Пълна информация 

Втора международна научно-практическа конференция "Предизвикателства на глобализацията на националното икономическо развитие" 19-20 октомври 2021, Национален университет по търговия и икономика, Киев, Украйна 
Краен срок за подаване на доклади: 15 септември 2021

Официални езици на конференцията: украински и английски. 

Области:
1. Стратегически вектори на националното икономическо развитие.
2. Законова уредба на търговски и икономически отношения.
3. Финанси, банково дело и застрахователство.
4. Счетоводство и одит в контекста на глобализация на икономическите отношения. 
5. Информационни технологии и икономико-математически модели в икономиката. 
6. Глобален мениджмънт и маркетинг: теоретични принципи и практически реалности. 
7. Предприемачество и търговия.
8. Туризъм, хотелиерски и ресторантьорски бизнес: традиции и модели на икономически растеж.
9. Европейски ценности на глобалното икономическо пространство. 

Пълна информация 

Научно-практическата конференция с международно участие „КАЧЕСТВО И КОНТРОЛ НА СТОКИТЕ В УСЛОВИЯ НА COVID ПАНДЕМИЯ” 12-13 ноември 2021 г
Краен срок за подаване на резюме на докладите: 01.07.2021 г
 
Конференцията ще се проведе в Икономически университет-Варна.
Тематични направления на конференцията: 

 • Качество на стоките – формиране, управление, идентификация и фалшификация. 
 • Контрол на стоките. 
 • Сертификация на продуктите и услугите. 
 • Онлайн търговия – състояние, развитие, проблеми. 
 • Защита на потребителите – правни, организационни аспекти, добри практики. 
 • Взаимовръзка бизнес-образование. 

Работни езици – български и английски.
Важни дати: 

 • До 01.07.2021 г. - изпращане на заявка за участие и резюме на доклада на conference.cqgpc@ue-varna.bg. 
 • До 15.07.2021 г. - потвърждение за приемане на доклада (участниците ще бъдат информирани по e-mail). 
 • До 01.09.2021 г. - краен срок за представяне на докладите (по мейл) и превеждане на таксата за участие.

  Пълна информация

Фондация „Наука и образование“  орагнизира научни конференции през август 2021 г. в град Бургас:
Докладите ще бъдат публикувани в платформата International Scientific Publications 

 • Земеделие и храни, 9-та международна ежегодна юбилейна конференция, 16-19 августПрочети повече;
 • Екология и безопасност, 30-та международна ежегодна конференция, 16-19 августПрочети повече;
 • Материали, методи и технологии, 23-та международна ежегодна конференция, 19-22 августПрочети повече;
 • Икономика и бизнес, 20-та международна ежегодна конференция, 22-25 августПрочети повече;
 • Образование, изследвания и развитие, 12-та международна ежегодна конференция, 25-28 август Прочети повече;
 • Език, личност и общество, 15-та международна ежегодна конференция, 25-28 август Прочети повече.

В условията на пандемията много учени може да се сблъскат с трудности при пътуването. Затова взехме решението да позволим на участниците да променят вида си на презентация (устна, постер или онлайн) до 20 дни преди действителната дата на конференцията.

Онлайн участниците могат да представят устни презентации и плакати; те ще получат всички печатни материали (програма, сертификат и др.) от събитието и техните доклади ще бъдат публикувани както обикновено. Няма ограничение в броя на разрешените промени в типа на презентацията.

ЮНКТАД (Конференцията на ООН за търговия и развитие) обявява второто издание на конкурса за научни изследвания в областта на международните инвестиции и развитие 
Краен срок: 14 май 2021 г.
 
ЮНКТАД  (UNCTAD) и Академията по международен бизнес (AIB) обявяват покана за участие в конкурс за най-добрия изследователски проект на млад учен в областта на международните инвестиции и развитие.

Допустими кандидати са докторанти и научни изследователи в началото на своята кариера с не повече от пет години професионален опит.
 
Кандидатурите се изпращат до 14 май 2021 г. на имейл: unctad@aib.world.
 
Повече информация за конкурса
 

Онлайн международна конференция "Бъдещето на женското предприемачество"
10 май 2021 г., 10:00 - 15:00 часа

Регистрацията е отворена до 10 май 2021 г. включително.

Основният акцент на конференцията е да се дискутират и обменят мнения, идеи и препоръки върху предизвикателствата, пред които са изправени младите жени предприемачи в Европа и в Дунавския регион. 

Повече информация за лектори, участници и регистрация в конференцията

Международен симпозиум по финанси и банково дело: 17-18 декември 2021 г., Университет Корвинюс, Будапеща, Унгария
Краен срок за подаване на доклади: 25 юли 2021г. 

Международният симпозиум по финанси и банково дело ще се състои в периода 17-18 декември 2021 г. в Университет Корвинюс, гр. Будапеща, Унгария.

Основната цел на събитието е да се популяризират идеи, научноизследователски проекти, преподавателски и управленски практики в областта на финансите, банковото дело и икономиката.

За повече информация относно конференцията, последвайте линка тук: 
https://www.world-finance-conference.com/conference.php?id=22 

Международна онлайн конференция “Пристанищният и морския сектор: ключови елементи за развитие и предизвикателства“ / "The Port and Maritime Sector: Key Developments and Challenges"
5-7 май 2021 г.

Конференцията разглежда най – новите тенденции в морския шипинг и пристанища.

Събитието е изцяло онлайн. Работният език е английски.

Повече информация относно програмата, регистрация и участие в конференцията на следния линк: https://www.uantwerpen.be/en/conferences/siga2-2021-conferenc/