Икономически университет – Варна

Научни проекти

Отворена покана - Програма за женско лидерство EIC: покана за ментори

Eвропейският съвет по иновациите отваря покана за ментори в програмата за женско лидерство. Поканата е насочена към жени предприемачи, изследователи, лидери с дългогодишен мениджърски опит и др.

Попълване на регистрацията за участие в програмата на следния линк:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EICWomenLeadershipProgramme_Mentorship?fbclid=IwAR0g_komlkUBszICVBeWpOEnCYwv-1-ch9wAnSg5ZqDtdC0CNx02lXm__Nk

Новият календар за датите на поканите за проектни предложения за 2022 г. на Европейският научноизследователски съвет (ERC) 
    
Европейският научноизследователски съвет (ERC)  публикува на своя официален уебсайт ориентировъчен календар за датите на поканите за проектни предложения за 2022 г.

Повече информация:
https://erc.europa.eu/news/calls-2022-tentative-dates

Покана за участие с проектни предложения в конкурс по Програма CHANCE
Краен срок: 7 май 2021 г.

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс с проектни предложения по CHANCE. В обявения конкурс Фонд „Научни изследвания” участва като съфинансираща организация. Консорциумът обединява финансиращи организации от 23 европейски държави, с цел съвместно координиране и финансиране на изследователски проекти в областта на обществените и хуманитарните науки.

Крайният срок за подаване на проектни предложения за участие в предварителния етап на конкурса е 7 май 2021г.

Тема на конкурса:
„Трансформации: Социална и културна динамика в дигиталната ера“ (Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Age).

Пълният текст на поканата и насоките за кандидатстване можете да намерите тук:
https://chanse.org/call-for-proposals/
или на уебсайта на ФНИ: https://www.fni.bg/?q=node/1274