Икономически университет – Варна

Актуални възможности за публикации в SCOPUS / Web of Science

7ма международна конференция "Strengthening resilience by the sustainable economy and business - towards the SDGs", 16 май 2023 г., Марибор, Словения
Краен срок за подаване на резюмета 15 януари 2023 г. 

Сборникът с доклади ще бъде подаден за оценка и индексиране в Web of Science, аз избрани доклади ще получат възможност за публикуване в издание индексирано в SCOPUS.

Пълна информация


18-та ежегодна международна конференция “Sustainability and Cutting- Edge Business Technologies”, 22-24 май 2023 г., Аман, Йордания
Краен срок за подаване на доклади 15 март 2023 г. 

Избрани доклади ще получат възможност за публикация в издание индексирано в SCOPUS.

Topics and Tracks
1. Sustainability and Cutting-Edge Technologies:
• Environmental Issues and Cutting Edge Technologies.
• CEBT Energy Efficiency.
• Telemetry and Saving in Water Consumption.
• Reducing Food Waste and CET.
• Machine Learning and energy – Economics.
• Smart Cities and Smart Energy
• The Environmental Impact of Consumption.
• Data Science and Sustainability.
2. Cutting-Edge Business Technologies and Business Analytics:
• CEPT and Supply Chain Management.
• Digital Transformation in Business
• Artificial intelligence risks, challenges and opportunities.
• International business and CEBT.
• Business models and Sustainability.
• Business ethics and CEBT value.
• Business analytics, Big data and strategic Management.
• Cutting-Edge Business Technology and human behavior.
3. Green Economy, Green Business and Sustainability:
• Sustainability and Green Business.
• Social Entrepreneurial ship and sustainability.
• Business innovation and Green Strategy.
• Sustainable production with artificial intelligence.
4. Artificial Intelligence in Accounting:
• Digital accounting Al .
• Accounting Information Systems and Big Data.
• Auditing and Deep Data Mining.
• Applied Artificial Intelligence and Financial Reporting.
• Artificial Intelligence and Financial Accounting.
5. Cutting-Edge Business Technologies and Digital Marketing:
• CEBT and Marketing.
• Artificial Intelligence and Digital Advertising.
• Marketing and search engine optimization.
• Virtual reality, augmented reality and social media Marketing.
• Social Media , Self-Worth and Identity.
• Cutting-Edge Technology and Manipulation.
• Myths in Social Media and Human Behavior.
6. Human-Technology Interaction:
• Human Psychology and CEBT.
• CEBT Acceptance and Adoption.
• CEBT and Behavioral Intention.
• Attitudes Toward Cutting-Edge Technology.
7. Social Impact of Cutting-Edge Business Technologies:
• Social Innovation and Social Entrepreneurship.
• Effect of Technology on Learning Reship Outcomes.
• Innovation Performance and CEBT.
• Social Responsibility and CEBT.
• CEBT and Social Interaction.
• Teaching Effectiveness, Assurance of Learning and CEBT.
• Education and Cutting-Edge Technologies.
8. Emerging Cutting-Edge Technologies in Banking and Financial Industries:
• Financial Technology and CEBT .
• Cloud Computing and Financial Institutions.
• Blochchain Technology.
• Mobile Banking, Financial Markets and CEBT.
• Cryptocurrency and CEBT
9. Cutting Edge Technologies, Crisis and Change Management:
• CET in Crisis Situations.
• CET and Disaster Risk Reduction.
• CET and Pandemic Prediction.
• CET and Energy Crisis.
• Health Informatics

Пълна информация


Международна конференция "Trends & Innovations in management, Engineering, Science & Humanities (ICTIMESH-22)", Дубай, 19-22 декември 2022 г. 
Краен срок за подаване на резюмета 13 ноември 2022 г.

Научни области:
- Инжинерство и технологии 
- Бизнес и икономика
- Социални и хуманитарни науки
- Образование 

Избрани доклади ще получат възможност за публикация в издания индексирани в SCOPUS.

Пълна информация


Четиринадесета международна конференция "Business, Economics and Development", 26-28 декември 2022 г., Атина, Гърция
Краен срок за изпращане на доклада: 10 декември 2022 г.

Докладите ще бъдат публикувани в списания индексирани SCOPUS.

Пълна информация


Conference on Interdisciplinary Business & Economics Research, 5- 6 януари 2023 г., Токио, Япония
Краен срок за подаване на доклади: 21 октомври 2022 г.

Приоритетни научни области:
- Икономика; 
- Финанси; 
- Счетоводство; 
- Мениджмънт; 
- Маркетинг и бизнес етика.

Конференцията ще се проведе присъствено и виртуално. Материалите от конференцията могат да бъдат публикувани в специални издания на списания индексирани в SCOPUS.

Пълна информация


Международна научна конференция Economic and Social Development "Building Resilient Society: National and Corporate Security", 16-17 декември 2022 г., Загреб, Хърватия
Краен срок за подаване на резюмета: 14 октомври 2022 г.

Предходните издания от конференцията са индексирани в Web of Science.

Пълна информация


43та конференция на EBES, 05-07 април 2023 г., Мадрид, Испания
Срок за подаване на резюмета: 01 ноември 2022 г. - 24 февруари 2023 г. 

Организаторите предлагат възможност участиците да изпратят докладите си за оценка и безплатна публикация в периодично издание индексирано в SCOPUS.

Конференцията ще бъде проведена в хибридна форма. Приветстват се доклади от всички сфери на икономиката и финансите.

Пълна информация


42ра конференция на EBES, 12-14 януари 2023 г., Лисабон, Португалия
Срок за подаване на резюмета: 01 септември - 11 ноември 2023 г. 

Организаторите предлагат възможност участиците да изпратят докладите си за оценка и безплатна публикация в периодично издание индексирано в SCOPUS.

Конференцията ще бъде проведена в хибридна форма. Приветстват се доклади от всички сфери на икономиката и финансите.

Пълна информация


Special Issue on Cultural Industries and International Business

JIBS has issued a new call for papers for a special issue on “Cultural Industries and International Business: Transformations in Technologies and Societies,” with a submission deadline of January 31, 2023.

Full Call