Икономически университет – Варна

Център за социални изследвания

 

Център за социални изследвания

Центърът е създаден с решение на Академичния съвет на 24.03.2013 г. и започва активното си функциониране от началото на м. юни. Той е консултантско и научноизследователско звено, което обединява академичен състав и външни експерти. Основната му цел е да съдейства за стабилизирането и постоянното усъвършенстване на връзката на ИУ-Варна с външни организации и институции, чрез трансфер на знание и при задоволяването на техните информационни нужди за целите на управление на разнообразни аспекти от дейността им.

Дейността на Центъра е насочена към предоставяне на консултантски, приложноизследователски и научноизследователски услуги на външни и вътрешни клиенти.  

Услугите, които предоставя Центъра са:

 • Социологически проучвания;
 • Пазарни проучвания;
 • Маркетингови проучвания;
 • Консултиране.

Екипът на Центъра обединява професионални социолози, статистици, икономисти, специалисти в областта на маркетинга и информационните технологии.

Контакти:

Икономически университет – Варна
Център за социални изследвания
бул. Княз Борис I №77
ет. 5, каб. 507
гр. Варна, 9002

Официален сайт: https://css.ue-varna.bg
Email: css@ue-varna.bg

 

 • Дирекция "Превенция" на Община Варна
 • Дирекция "Образование и младежки дейности" на Община Варна
 • "Смарт Кънсълтинг Клъстър" ДЗЗД
 • СНЦ "МИГ ДЕВНЯ - АКСАКОВО"
 • "Българско социологическо дружество" ООД
 • "Варна Фюжън енд Кетъринт" ЕООД
 • "Ева Комерс - 12" ЕООД
 • ЕТ "Дисконт - Красимир Дамянов"
 • "ОНИМА 3" ООД
 • "ПИ МЕДИЯ" ООД

ВЪТРЕШНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

За контакт:


доц.д-р Мария Кехайова-Стойчева

доц.д-р Мария Кехайова-Стойчева

доц.д-р Мария Кехайова-Стойчева

Ръководител на ЦСИ

507

0882164698

kehajova_m@ue-varna.bg

Йордан Недев

Йордан Недев

Йордан Недев

Изследовател

507

0884544649

yordan_nedev@ue-varna.bg