Икономически университет – Варна

Присъдени научни степени и академични длъжности

На тази страница можете да откриете информация по чл. 4. ал.13 от ЗРАСРБ:

  • Академична длъжност "Професор"
  • Академична длъжност "Доцент"
  • Научна степен "Доктор на науките"
  • Образователна и научна степен "Доктор"
Име Катедра Рецензии,
становища и резюмета
30.

Проф. д-р Теодорина Желязкова Турлакова

НЖ - 28.02.2024г., ФС - 21.03.2024г.

"Аграрна икономика"

Рецензии -бълг. ез.; Рецензии - англ. ез.;

Становища - бълг. ез.; Становища - англ.ез.;

Резюмета - бълг.ез.; Резюмета - англ. ез.;

 

29.

Проф. д-р Андрияна Йовчева Андреева

01.09.2023 г.

"Правни науки"

Рецензии БЕ, Рецензии АЕ,

Становища БЕ, Становища АЕ,

Резюмета БЕ, Резюмета АЕ

28.

Проф. д-р Силвия Стоянова Парушева

07.12.2022г.

"Информатика"

Рецензии БЕ, Рецензии АЕ,

Становища БЕ, Становища АЕ,

Резюмета БЕ, Резюмета АЕ

27.

Проф. д-р Велина Иванчева Казанджиева

21.09.2022г.

"Икономика и организация на туризма"

Рецензии БЕ, Рецензии АЕ,

Становища БЕ, Становища АЕ,

Резюмета БЕ, Резюмета АЕ

26.

Проф. д-р Йордан Василев Йорданов

16.09.2022г.

"Финанси"

Рецензии БЕ, Рецензии АЕ,

Становища БЕ, Становища АЕ,

Резюмета БЕ, Резюмета АЕ

25.

Проф. д-р Снежана Динева Сълова

29.03.2022 г.

"Информатика"

Рецензии БЕ, Рецензии АЕ

Становища БЕ, Становища АЕ

Резюмета БЕ, Резюмета АЕ

24.

Проф. д-р Бистра Констнтинова Василева

08.04.2020 г.

"Маркетинг" Рецензии, Становища, Резюмета
23.

Проф. д-р Веселина Василева Димитрова

15.10.2019 г.

"Международни икономически отношения"

Рецензии, Становища, Резюмета

22. Проф. д-р Юлиан Андреев Василев     25.06.2019 г. "Информатика" Рецензии,                 Становища, Резюмета
21. Проф. д-р Росен Николаев Николаев      13.12.2017 г. "Статистика и приложна математика"  Рецензии,                Становища, Резюмета
20. Проф. д-р Стоян Петков Маринов         22.10.2015 г. "Икономика и организация на туризма"

 Рецензии,                 Становища, Резюмета

19. Проф. д-р Маргарита Стефанова Йорданова   03.09.2015 г. "Правни науки"

 Рецензии,                Становища, Резюмета

18. Проф. д-р Цвета Йорданова Зафирова              02.05.2015 г. "Управление и администрация"  Рецезнии,                Становища, Резюмета
17. Проф. д-р Веселин Иванов Хаджиев       28.04.2015 г. "Статистика"

 Рецезнии,                 Становища, Резюмета

16. Проф. д-р Владимир Стоянов Сълов        15.12.2014 г. "Информатика" Рецензии,                 Становища, Резюмета
15. Проф. д-р Евгени Петров Станимиров           29.10.2014 г. "Маркетинг"  Рецензии,
Становища, Резюмета
14. Проф. д-р Румен Николаев Калчев            19.12.2013 г. "Икономика и управление на строителството"  Рецензии,
Становища, Резюмета
13. Проф. д-р Надя Енчева Костова              15.10.2013 г. "Счетоводна отчетност"  Рецензии,
Становища, Резюмета
12. Проф. д-р ист. н. Иван Динев Русев          14.06.2013 г. "Философски науки"  Рецензии,
Становища, Резюме
11. Проф. д-р Таня Дъбева Филипова             30.05.2013 г. "Икономика и организация на туризма"  Рецензии,
Становища, Резюме
10. Проф. д-р Стоян Андреев Стоянов            25.10.2012 г. "Икономика и управление на строителството" Рецензии,
Становища, Резюме
9. Проф. д-р Данчо Янков Данчев               14.09.2012 г. "Икономика и управление на търговията"  Рецензии,
Становища, Резюме
8. Проф. д-р Марин Найденов Нешков         13.09.2012 г. "Икономика и организация на туризма"  Рецензии,
Становища, Резюме
7. Проф. д-р Анастасия Райкова Станчева           26.09.2012 г. "Стопанско управление"  Рецензии,
Становища, Резюме
6. Проф. д-р Фаня Аспарухова Филипова         22.05.2012 г. "Счетоводна отчетност" Рецензии,
Становища, Резюме
5. Проф. д-р Владимир Петров Владимиров      06.01.2012 г. "Обща икономическа теория" Рецензии,
Становища, Резюме
4. Проф. д-р Стефан Минчев Вачков           16.12.2011 г. "Финанси" Рецензии,
Становища, Резюме
3. Проф. д-р Константин Савов Калинков          28.10.2011 г. "Икономика и управление на строителството" Рецензии,
Становища, Резюме
2.

Проф. д-р Пламен Благов Илиев            28.10.2011 г.

"Икономика и управление на строителството"  Рецензии,
Становища, Резюме
1.

Проф. д-р Зоя Костова Младенова            11.05.2011 г.

"Обща икономическа теория"  Рецензии,
Становища, Резюме
Име Катедра Жури, рецензии,
становища и резюмета
62

доц. д-р Вениамин Павлов Тодоров

НЖ - 13.05.2024; ФС - 16.05.2024

Обща икономическа теория

Рецензии БГ, Рецензии АЕ, Становища БЕ,

Становища АЕ, Резюмета БЕ, Резюмета АЕ

61

доц. д-р Иво Ангелов Костов

НЖ - 4.12.2023г; ФС-13.12.2023

Бизнес, инвестиции, недвижими имоти

Рецензии БГ, Рецензии Eng

Становища БГ, Становища Eng

 Резюмета БГ, Резюмета Eng

60

доц. д-р Деян Георгиев Михайлов

30.10.2023

Статистика и приложна математика

Рецензии БЕ, Рецензии АЕ,

Становища БЕ, Становища АЕ,

Резюмета БЕ, Резюмета АЕ

59

доц. д-р Пламена Николова Милушева

04.09.2023

Индустриален бизнес и логистика

Рецензии БЕ, Рецензии АЕ,

Становища БЕ, Становища АЕ,

Резюмета БЕ, Резюмета АЕ

58 доц. д-р Дарина Неделчева Димитрова, 11.04.2023 Правни науки

Рецензии БГ, Рецензии АЕ,

Становища БГ, Становища АЕ

Резюмета БГ, Резюмета АЕ

57

Доц. д-р Анна Живкова Господинова

02.12.2022

Бизнес, инвестиции, недвижими имоти

Реценции БЕ, Рецензии АЕ,

Становища БЕ, Становища АЕ,

Резюмета БЕ, Резюмета АЕ

56

Доц. д-р Свилен Венков Иванов

14.10.2022

Маркетинг

Рецензии БЕ, Рецензии АЕ,

Становища БЕ, Становища АЕ,

Резюмета БЕ, Резюмета АЕ

55

Доц. д-р Станислав Иванов Пляков

10.10.2022

Колеж по туризъм към ИУ-Варна

Рецензии БЕ, Рецензии АЕ, 

Становища БЕ, Становища АЕ,

Резюмета БЕ, Резюмета АЕ

54

Доц. д-р Пламен Маринов Павлов

14.09.2022

"Индустриален бизнес и логистика"

Рецензии БЕ, Рецензии АЕ,

Становища БЕ, Становища АЕ

Резюмета БЕ, Резюмета АЕ

53

Доц. д-р Янка Георгиева Александрова

08.03.2022

"Информатика"

Рецензии БЕ, Рецензии АЕ

Становища БЕ, Становища АЕ

Резюмета БЕ, Резюмета АЕ

52

Доц. д-р Антоанета Петрова Желязкова-Стоянова

10.09.2021

"Стокознание" Рецензии, Становища, Резюмета
51

Доц. д-р Радка Петрова Иванова

24.04.2020 г.

"Управление и администрация" Рецензии, Становища, Резюмета
50.

Доц. д-р Недялко Вълканов Вълканов

11.10.2019 г.

"Финанси"

Рецензии

Становища, Резюмета

49. Доц. д-р Иван Огнянов Куюмджиев      25.06.2019 г. "Информатика"  Рецензии,                        Становища, Резюмета
48.

Доц. д-р Владимир Сашов Жечев      24.04.2019 г.

"Маркетинг" Рецензии,                        Становища, Резюмета
47. Доц. д-р Надежда Иванова Попова - Йосифова  22.10.2018 г. "Счетоводна отчетност" Рецензии,
Становища, Резюмета
46. Доц. д-р Катя Неделчева Антонова        25.10.2018 г. "Икономика и управление на строителството"  Рецензии,
Становища, Резюмета
45. Доц. д-р Тодор Стоянов Райчев          25.10.2018 г. "Икономика и управление на строителството" Рецензии,
Становища, Резюмета
44. Доц. д-р Юлиян Маринов Нарлев       16.10.2018 г. "Управление и администрация"  Рецензии,
Становища, Резюмета
43. Доц. д-р Радан Василев Мирянов       15.05.2018 г. "Статистика и приложна математика" Рецензии,                        Становища, Резюмета
42. Доц. д-р Снежинка Недялкова Кадиева - Панчева  25.10.2017 г "Туризъм", Колеж по Туризъм Рецензии,
Становища, Резюмета
41. Доц. д-р Даниела Александрова Георгиева  27.06.2017 г. "Счетоводна отчетност"  Рецензии,
Становища, Резюмета
40. Доц. д-р Георгина Георгиева Луканова     25.04.2017 г. "Икономика и организация на туризма"  Рецензии,
Становища, Резюмета
39. Доц. д-р Калин Йовчев Господинов         20.02.2016 г. "Обща икономическа теория" Рецензии,
Становища, Резюмета
38. Доц. д-р Руслана Иванова Димитрова         29.09.2016 г. "Счетоводна отчетност"  Рецензии,
Становища, Резюме
37. Доц. д-р Йордан Христов Иванов     22.06.2016 г. "Индустриален бизнес" Рецензии,
Становища, Резюмета
36. Доц. д-р Валентина Генова Макни          27.04.2016 г. "Международни икономически отношения" Рецензии,
Становища, Резюмета
35. Доц. д-р Илко Недев Тодоров                           18.02.2015 г. "Философски науки"  Рецензии 1,
Рецензии 2, Становища 1, Становища 2, Резюмета1,  Резюмета 2
34. Доц. д-р Владимир Тодоров Досев   17.12.2014 г. "Славянски езици"  Рецензии,
Становища, Резюмета
33. Доц. д-р Танка Василева Милкова          01.06.2014 г. "Приложна математика"  Рецензии,
Становища, Резюмета
32. Доц. д-р Велина Иванчева Казанджиева     08.05.2014 г. "Икономика и организация на туризма"  Рецензии,
Становища, Резюме
31. Доц. д-р Вилиян Кръстев Кръстев       26.03.2014 г. "Икономика и организация на туризма" Рецензии,
Становища, Резюме
30. Доц. д-р Теодора Димова Запрянова       22.01.2014 г. "Математически науки"  Рецензии,
Становища, Резюме
29. Доц. д-р Светлана Илиева Герчева         21.06.2013 г. "Финанси"  Рецензии,
Становища, Резюме
28. Доц. д-р Таня Николова Георгиева            11.01.2013 г. "Аграрна икономика" Рецензии,
Становища, Резюме
27. Доц. д-р Гергана Георгиева Славова-Стефанова  11.01.2013 г. "Аграрна икономика" Рецензии,
Становища, Резюме
26. Доц. д-р Калоян Илиев Колев             12.12.2012 г. "Обща икономическа теория"  Рецензии,
Становища, Резюме
25. Доц. д-р Божидар Костадинов Чапаров  06.12.2012 г. "Икономика и управление на строителството"  Рецензии,
Становища, Резюме
24. Доц. д-р Людмил Василев Найденов   05.12.2012 г. "Финанси" Рецензии,
Становища, Резюме
23. Доц. д-р Петя Йонкова Данкова        19.09.2012 г. "Икономика и управление на индустрията" Рецензии,
Становища, Резюме
22. Доц. д-р Снежана Динева Сълова     06.07.2012 г. "Информатика"  Рецензии,
Становища, Резюме
21. Доц. д-р Стоянка Вълкова Георгиева     28.06.2012 г. "Философски науки"  Рецензии,
Становища, Резюме
20. Доц. д-р Димитър Живков Рафаилов     08.06.2012 г. "Финанси"  Рецензии,
Становища, Резюме
19.

Доц. д-р Иван Йорданов Петров           20.04.2012 г.

"Икономика и управление на индустрията"  Рецензии,
Становища, Резюме
18. Доц. д-р Христина Вилхем Благойчева   06.01.2012 г. "Финанси" Рецензии,
Становища, Резюме
17. Доц. д-р Стоян Димов Киров       16.12.2011 г. "Финанси" Рецензии,
Становища, Резюме
16. Доц. д-р Галина Огнянова Йолова       02.12.2011 г. "Правни науки"  Рецензии,
Становища, Резюме
15. Доц. д-р Андияна Йовчева Андреева   02.12.201 г. "Правни науки" Рецензии,
Становища, Резюме
14. Доц. д-р Денка Йорданова Златева   28.11.2011 г. "Стокознание"  Рецензии,
Становища, Резюме
13. Доц. д-р Тодор Парушев Тодоров          28.10.2011 г. "Философски науки" Рецензии,
Становища, Резюме
12. Доц. д-р Николета Вангелова Михалева  28.10.2011 г. "Философски науки"  Рецензии,
Становища, Резюме
11. Доц. д-р Михал Стоянов                       28.10.2011 г. "Икономика и управление на търговията"  Рецензии,
Становища, Резюме
10. Доц. д-р Донка Димитрова Желязкова  28.10.2011 г. "Икономика и управление на търговията"  Рецензии,
Становища, Резюме
9. Доц. д-р Кольо Цанев Несторов    07.10.2011 г. "Информатика"  Рецензии,
Становища, Резюме
8. Доц. д-р Събка Димитрова Пашова  30.06.2011 г. "Стокознание"  Рецензии,
Становища, Резюме
7. Доц. д-р Орлин Петков Тодоров   20.06.2011 г. "МИО"  Рецензии,
Становища, Резюме
6. Доц. д-р Юлиан Андреев Василев   17.06.2011 г. "Информатика" Рецензии,
Становища, Резюме
5. Доц. д-р Павел Стоянов Петров      17.06.2011 г. "Информатика" Рецензии,
Становища, Резюме
4. Доц. д-р Тодор Стоянов Стоянов        17.06.2011 г. "Математически науки" Рецензии,
Становища, Резюме
3. Доц. д-р Илко Рашков Илиев    17.06.2011 г. "Физическо възпитание и спорт"  Рецензии,
Становища, Резюме
2.

Доц. д-р Росен Николаев Николаев         15.04.2011 г.

"Математически науки" Рецензии,
Становища, Резюме
1.

Доц. д-р Силвия Георгиева Благоева

20.04.2011 г.

"Икономика и управление на индустрията"  Рецензии,
Становища, Резюме
Име Катедра Жури, рецензии,
становища и резюмета
1. Доц. д-р ист. н. Иван Динев Русев "Философски науки" Научно жури, Рецензии,
Становища, Резюме
Име Катедра Жури, рецензии,
становища и автореферат
177 д-р Славена Стефанова Цонева Обща икономическа теория Научно жури, Автореферат (бълг. език), Автореферат (англ. език), Становища БЕ, Становища АЕ, Рецензии БЕ, Рецензии АЕ
176 д-р Михаела Николаева Димитрова Икономика и организация на туризма Нучно жури, Автореферат БЕ, Автореферат АЕРецензии БЕ, Рецензии АЕСтановища БЕ , Становища АЕ
175 д-р Стефка Веселинова Христова Икономика и организация на туризма Научно жури, Автореферат БЕ, Автореферат АЕ, Рецензии БЕ, Рецензии АЕ, Становища БЕ, Становища АЕ
174 д-р Яна Георгиева Балашова - Стефанова Маркетинг Научно жури, Автореферат БЕ, Автореферат АЕ, Рецензии БЕ, Рецензии АЕ, Становища БЕ, Становища АЕ
173 д-р Тонина Величкова Янева Икономика и управление на търговията и услугите Научно жури, Автореферат БЕ, Автореферат АЕ, Рецензии БЕ, Рецензии АЕ, Становища БЕ, Становища АЕ
172 д-р Йордан Тодоров Иванов Маркетинг

Научно жури, Автореферат БЕ, Автореферат АЕ

Становища БЕ, Становища АЕ, Рецензии БЕ, Рецензии АЕ

171

д-р Янислав Игнатов Марков

22.12.2023г.

Икономика и организация на туризма

научно жури; автореферат бълг.език, автореферат англ.език;

рецензии БГ, рецензии Англ.ез; становища БГ, становища Англ.ез.

170

д-р Андрей Георгиев Минчев

13.10.2023 г.

Маркетинг Жури, Рецензии БЕ, Рецензии АЕ, Становища БЕ, Становища АЕ, Автореферат БЕ, Автореферат АЕ
169

д-р Милена Димитрова Бенева

15.09.2023 г.

Финанси Жури, Рецензии БЕ, Рецензии АЕ, Становища БЕ, Становища АЕ, Автореферат БЕ, Автореферат АЕ
168

д-р Даниел Светлинов Василев

21.04.2023 г.

Управление и администрация Жури, Рецензии БЕ, Рецензии АЕ, Становища БЕ, Становища АЕ, Автореферат БЕ, Автореферат АЕ
167

д-р Светослав Стефанов Иванов

23.01.2023г.

Информатика Жури, Рецензии БЕ, Рецензии АЕ, Становища БЕ, Становища АЕ, Автореферат БЕ, Автореферат АЕ
166

д-р Красимира Христова Христова-Бочева

13.01.2023г.

Бизнес, инвестиции, недвижими имоти

Жури, Рецензии БЕ, Рецензии АЕ, Становища БЕ,

Становища АЕ, Автореферат БЕ, Автореферат АЕ

165

д-р Мира Димова Джендова-Дунева

13.09.2022г.

Икономика и организация на туризма Жури, Рецензии БЕ, Рецензии АЕ, Становища БЕ, Становища АЕ, Автореферат БЕ, Автореферат АЕ
164

д-р Даниела Пенчева Пенчева

31.05.2022г.

Информатика Жури, Рецензии БЕ, Рецензии АЕ, Становища БЕ, Становища АЕ, Автореферат БЕ, Автореферат АЕ
163

д-р Олга Василевна Белан

27.05.2022г.

Икономика и организация на туризма Жури, Рецензии БЕ, Рецензии АЕ, Становища БЕ, Становища АЕ, Автореферат БЕ, Автореферат АЕ
162

д-р Лиляна Петрова Бърдукова

27.05.2022г.

Икономика и организация на туризма Жури, Рецензии БЕ, Рецензии АЕ, Становища БЕ, Становища АЕ, Автореферат БЕ, Автореферат АЕ
161

д-р Янко Георгиев Георгиев

28.04.2022г.

Икономика и управление на търговията и услугите Жури, Рецензии БЕ, Рецензии АЕ, Становища БЕ, Становища АЕ, Автореферат БЕ, Автореферат АЕ
160

д-р Константин Георгиев Капитанов

18.02.2022 г.

Статистика и приложна математика

Жури, РецензииСтановищаАвтореферат

159

д-р Илин Павлинов Димитров

31.01.2022 г.

Икономика и организация на туризма Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
158

д-р Мирослав Симеонов Камджалов

10.09.2021 г.

Международни икономически отношения Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
157

д-р Александър Стоянов Димитров

09.09.2021 г.

Икономика и организация на туризма Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
156

д-р Йордан Борисов Недев

03.09.2021 г.

Маркетинг Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
155

д-р Надежда Стоянова Костадинова

18.06.2021 г.

Икономика и организация на туризма Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
154

д-р Христина Руменова Сантана

20.04.2021 г.

Икономика и организация на туризма Научно жури, Рецензии, Становища, Авотреферат
153

д-р Невена Димитрова Желязкова

16.04.2021 г.

Икономика и управление на търговията Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
152

д-р Петър Пенков Николов

19.03.2021 г.

Финанси Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
151

д-р Севги Меркан Осман

19.03.2021 г.

Финанси Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
150

д-р Петя Георгиева Анева

15.03.2021 г.

Икономика и организация на туризма Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферати
149

д-р Цветомир Йосифов Маринов

29.01.2021 г.

Международни икономически отношения Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
148

д-р Марианна Светлозарова Александрова

20.01.2021 г.

Икономика и организация на туризма Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
147

д-р Пламена Вескова Паламарова

17.12.2020 г.

Маркетинг Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
146

д-р Илиян Димитров Димитров

11.12.2020 г.

Счетоводна отчетност Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
145

д-р Захари Димитров Барбов

05.10.2020 г.

Социално управление Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
144

д-р Златка Иванова Тодорова Хамдан

30.09.2020 г.

Икономика и организация на туризма Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
143

д-р Катина Костадинова Попова

30.09.2020 г.

Икономика и организация на туризма Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
142

д-р Георги Димитров Георгиев

25.09.2020 г.

Маркетинг Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
141

д-р Корнелия Августинова Филипова

18.09.2020 г.

Финанси Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
140

д-р Науаф Ал Файез

11.09.2020 г.

Обща икономическа теория Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
139

д-р Величка Пеева Маринова

03.04.2020 г.

Стокознание Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
138

д-р Христина Пламенова Филипова

25.03.2020 г.

Икономика и организация на туризма Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
137

д-р Радина Димиторва Момчилова

21.03.2020 г.

Финанси

Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат

136

д-р Светлана Владимирова Иванова

13.03.2020 г.

Счетоводна отчетност

Научно журиРецензииСтановищаАвтореферат

135

д-р Томас Винфрид Хенчел

25.10.2019 г.

Икономика и управление на търговията и услугите

Научно журиРецензииСтановищаАвтореферат

134

д-р Галин Иванов Марков

16.10.2019 г.

Счетоводна отчетност Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
133

д-р Кристиян Пламенов Вълчев

27.09.2019 г.

Икономика и управление на строителството Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
132

д-р Мария Ангелова Тошкова

09.09.2019 г.

Маркетинг

Научно жури, Рецензии,  Становища, Автореферат

131

д-р Мария Георгиева Георгиева 09.09.2019 г.           

Маркетинг Научно жури, Рецензии,  Становища, Автореферат
130 д-р Христина Божидарова Недялкова 02.09.2019 г. Икономика и организация на туризма

Научно жури, Рецензии,                       Становища, Автореферат

129

д-р Бистра Колева Радева

14.06.2019 г.

Международни икономически отношения Научно жури, Рецензии,                       Становища, Авторефереат
128

д-р Елица Димитрова Узунова

07.05.2019 г.

Маркетинг Научно жури, Рецензии,                          Становища, Авторефереат
127

д-р Мария Станимирова Токушева

19.04.2019 г.

Статистика и приложна математика Научно жури, Рецензии,                         Становища, Авторферат
126

д-р Радослав Светлинов Радев

22.03.2019 г.

Стокознание

Научно жури, Рецензии,                          Становища, Автореферат

125

д-р Десислава Стефанова Хинева

20.03.2019 г.

Икономика  и упраление на туризма Научно жури, Рецензии,                          Становища, Автореферат
124

д-р Виктория Станимирова Станчева

05.03.2019 г.

Маркетинг Научно жури, Рецензии,                          Становища, Автореферат
123

д-р Петър Красимиров Петров

29.01.2019 г.

Управление и администрация Научно жури, Рецензии,                         Становища, Автореферат
122

д-р Владимир Христов Христов

25.01.2019 г.

Маркетинг Научно жури, Рецензии,                         Становища, Автореферат
121

 

д-р Ирина Руменова Кънчева

25.01.2019 г.

Маркетинг Научно жури, Рецензии,                            Становища, Автореферат
120

Д-р Славея Генчева Желязкова

22.01.2019 г.

Статистика и приложна математика Научно жури, Рецензии,                          Становища, Автореферат
119

Д-р Милена Красимирова Цветковска

18.01.2019 г.

 

Правни науки Научно жури, Рецензии,                          Становища, Автореферат
118

Д-р Галина Събчева Йорданова - Чавгова

19.12.2018 г.

Счетоводна отчетност

Научно жури, Рецензии,                           Становища, Автореферат

117.

Д-р Светослав Велинов Борисов

 

Финанси Научно жури, Рецензии,                               Становища, Автореферат
116.

Д-р Бончо Цанев Митев

27.06.2018 г.

Управление и администрация Научно жури, Рецензии,                            Становища, Автореферат
115.

Д-р Мирослав Димитров Владимиров

26.06.2018 г.

Управление и администрация Научно жури, Рецензии,                                Становища, Автореферат
114.

Д-р Борис Иванов Банков

25.06.2018 г.

Информатика Научно жури, Рецензии,                                   Становища, Автореферат
113.

Д-р Виолета Кирилова Владова - Иванова

22.06.2018 г.

Правни науки Научно жури, Рецензии,                              Становища, Автореферат
112.

Д-р Недялка Александрова Александрова

22.06.2018 г.

Счетоводна отчетност Научно жури, Рецензии,                             Становища, Автореферат
111.

Д-р Атанас Цвятков Атанасов

22.06.2018 г.

Счетоводна отчетност Научно жури, Рецензии,                              Становища, Автореферат
110.

Д-р Михаил Радев Миланов

22.06.2018 г.

Информатика Научно жури, Рецензии,                             Становища, Автореферат
109.

Д-р Миглена Величкова Стоянова

22.06.2018 г.

Информатика Научно жури, Рецензии,                             Становища, Автореферат
108.

Д-р Мария Русланова Армянова

22.06.2018 г.

Информатика Научно жури, Рецензии,                             Становища, Автореферат
107.

Д-р Христоско Иванов Богданов

23.05.2018 г.

Международни икономически отношения Научно жури, Рецензии,                             Становища, Автореферат
106.

Д-р Мирослав Недков Манев

11.05.2018 г.

Индустриален бизнес Научно жури, Рецензии,                                Становища, Автореферат
105.

Д-р Лилия Валентинова Милева - Иванова

03.05.2018 г.

Управление и администрация Научно жури, Рецензии,                               Становища, Автореферат
104.

Д-р Цанко Валентинов Иванов 

27.04.2018 г.

Индустриален бизнес Научно жури, Рецензии,                               Становища, Автореферат
103.

Д-р Мариета Георгиева Стефанова

24.04.2018 г.

Стокознание Научно жури, Рецензии,                               Становища, Автореферат
102

Д-р Невена Георгиева Господинова

13.02.2018 г.

Статистика и приложна математика Научно жури, Рецензии,                                      Становища, Автореферат
101.

Д-р Силвия Христова Братоева - Манолева

16.01.2018 г.

Обща икономическа теория Научно жури, Рецензии,                                Становища, Автореферат
100.

Д-р Сюлейман Боладжи

15.01.2018 г.

Икономика и управление на строителството Научно жури, Рецензии,                               Становища, Автореферат
99.

Д-р Пламен Любомиров Джапаров

12.01.2018 г.

Финанси Научно жури, Рецензии,                                Становища, Автореферат
98.

Д-р Виолета Петева Ласкова

01.12.2017 г.

Икономика и управление на търговията Научно жури, Рецензии,                                Становища, Автореферат
97.

Д-р Ралица Стефанова Димитрова

26.10.2017 г.

Управление и администрация Научно жури, Научно жури 2,   Рецензии, Становища, Автореферат
96.

Д-р Божана Илиева Иванова

13.10.2017 г.

Информатика Научно жури, Рецензии,                                Становища, Автореферат
95.

Д-р Дана Асенова Стефанова

06.10.2017 г.

Стокознание Научно жури, Рецензии,                               Становища, Автореферат
94.

Д-р Радка Валериева Начева

21.09.2017 г.

Информатика Научно жури, Рецензии,                                Становища, Автореферат
93.

Д-р Ивайло Димитров Иванов

30.06.2017 г.

Икономика и управление на търговия Научно жури, Рецензии,                                Становища, Автореферат
92.

Д-р Стойчо Василев Стоев

09.06.2017 г.

Информатика Научно жури, Рецензии,                               Становища, Автореферат
91.

Д-р Велина Атанасова Колева-Сачкова

02.06.2017 г.

Управление и администрация Научно жури, Рецензии,                                Становища, Автореферат
90.

Д-р Христо Георгиев Георгиев

07.04.2017 г.

"Управление и администрация" Научно жури, Рецензии,                                Становища, Автореферат
89.

Д-р Галина Пенева Илиева

06.04.2017 г.

"Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии,                               Становища, Автореферат
88.

Д-р Добромир Кирилов Стоянов

28.02.2017 г.

"Маркетинг" Научно жури, Рецензии,                                Становища, Автореферат
87.

Д-р Евгени Филчев Филипов

25.01.2017 г.

"Обща икономическа теория" Научно жури, Рецензии,                               Становища, Автореферат
86.

Д-р Христо Теодоров Илиев

15.12.2016 г.

"Икономика и управление на строителството" Научно жури, Рецензии,                               Становища, Автореферат
85.

Д-р Ива Владимирова Македонска

28.10.2016 г.

"Информатика" Научно жури, Рецензии,                               Становища, Автореферат
84.

Д-р Янка Георгиева Александрова

27.10.2016 г.

"Информатика" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
83.

Д-р Георги Малинов Червенски

24.10.2016 г.

"Статистика и приложна математика" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
82.

Д-р Красимира Костадинова Найденова

21.10.2016 г.

"Финанси" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
81.

Д-р Радмил Димитров Николов

07.10.2016 г.

 

"Аграрна икономика" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
80.

Д-р Минчо Добрев Минев

16.09.2016 г.

"Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
79.

Д-р Цветомир Любомиров Манолов

16.09.2016 г.

"Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
78.

Д-р Милчо Петков Близнаков

09.09.2016 г.

"Индустриален бизнес" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
77.

Д-р Калин Данчев Калев

30.06.2016 г.

"Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
76.

Д-р Доника Георгиева Стоянова

27.06.2016 г.

"Индустриален бизнес" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
75.

Д-р Стелина Светославова Спасова

16.06.2016 г.

"Икономика и управление на строителството" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
74.

Д-р Дарина Павлова Павлова

26.02.2016 г.

"Индустриален бизнес" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
73.

Д-р Надежда Пламенова Маринова

21.01.2016 г.

"Маркетинг" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
72.

Д-р Свилена Михайлова Михайлова

18.01.2016 г.

"Обща икономическа теория" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
71.

Д-р Живко Петров Парушев

15.12.2015 г.

"Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
70.

Д-р Искрен Ясенов Пенчев

22.10.2015 г.

"Обща икономическа теория" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
69.

Д-р Ваня Антонова Пандъкова

15.10.2015 г.

"Икономика и управление на строителството" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
68.

Д-р Силвия Тодорова Димитрова

02.10.2015 г.

"Управление и администрация" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
67.

Д-р Влади Христов Куршумов

01.10.2015 г.

"Индустриален бизнес" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
66.

Д-р Боряна Хрисотва Умникова

29.10.2015 г.

"Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
65.

Д-р Диан Денков Неделчев

29.10.2015 г.

"Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
64.

Д-р Красимира Милева Господинова

15.09.2015 г.

"Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
63.

Д-р Валентина Стоянова Велчева - Данева

15.09.2015 г.

"Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
62.

Д-р Гергана Иванова Цончева

15.09.2015 г.

"Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
61.

Д-р Ваня Йорданова Кралева

10.09.2015 г.

"Маркетинг"

Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат

60.

Ас. д-р Димитър Стоилов Димитров

26.06.2015 г.

"Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
59.

Д-р Елена Дамянова Клатева

26.06.2015 г.

"Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
58.

Ас. д-р Латинка Иванова Тодоранова

03.06.2015 г.

"Информатика" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
57.

Д-р Диана Илиева Шопова

08.05.2015 г.

"Икономика и управление на търговията" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
56.

Д-р Павлина Любенова Иванова

07.05.2015 г.

"Аграрна икономика" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
55.

Д-р Ина Николаева Станоева

30.04.2015 г.

"Управление и администрация" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
54.

Д-р Драган Красимиров Георгиев

29.04.2015 г.

"Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
53.

Ас. д-р Владимир Сашов Жечев

20.04.2015 г.

"Маркетинг" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
52.

Ас. д- Веселина Максимова Колева

16.04.2015 г.

"Администрация и управление" Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат
51.

Ас. д-р Илиян Николаев Христов

27.03.2015 г.

"Счетоводна отчетност"

Научно жури, Рецензии, Становища, Автореферат

50. Д-р Мария Димитрова Рохова-Йорданова 06.03.2015 г. "Управление и администрация" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
49. Д-р Веселина Иванова Атанасова-Георгиева 13.02.2015 г. "Икономика и организиация на туризма" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
48.

Ас. д-р Иван Веселинов Апостолов

04.02.2015 г.

"Счетоводна отчетност" Научно жури,Рецензии,

Становища, Автореферат

47.

Ас. д-р Милена Димитрова Иванова

15.10.2014 г.

"Икономика и управление на строителството" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
46.

Д-р Милена Стефанова Михайлова

03.10.2014 г.

"Стопанско управление" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
45.

Д-р Димитър Велчев Стойнов

26.09.2014 г.

"Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
44.

Ас. д-р Моника Николаева Михайлова 19.09.2014 г.

"Икономика и управление на индустрията" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
43.

Ас. д-р Стефан Нанков Калпачев

19.09.2014 г.

"Икономика и управление на индустрията" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
42.

Ас. д-р Свилен Венков Иванов

27.06.2014 г.

"Маркетинг" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
41.

Ас.д-р Юлия Николаевна Христова

20.06.2014 г.

"Икономика и управление на търговията" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
40. Гл. ас. д-р Снежинка Недялкова Кадиева 29.04.2014 г. "Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
39.

Гл. ас. д-р Дамян Димитров Киречев

28.02.2014 г.

"Аграрна икономика" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
38.

Ас. д-р Рени Жекова Петрова

28.02.2014 г.

"Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
37. Ас. д-р Силвия Георгиева Господинова 21.02.2014 г. "Обща икономическа теория" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
36.

Гл. ас. д-р Мария Велева Велева

19.02.2014 г.

"Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
35.

Ас. д-р София Илиева Илиева

10.02.2014 г.

"Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
34.

Ас. д-р Велина Георгиева Йорданова

22.01.2014 г.

"Математически науки" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
33. Гл. ас. д-р Олга Владимирова Маринова 25.10.2013 г. "Информатика" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
32. Д-р Мирослава Иванова Махлебашиева 18.10.2013 г. "Финанси" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
31. Ас. д-р Пламена Георгиева Недялкова 15.10.2013 г. "Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
30.

Д-р Мая Георгиева Иванова

10.10.2013 г.

"Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
29.

Д-р Магдалена Антонова Парчева

04.10.2013 г.

"Стопанско управление" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
28.

Гл. ас. д-р Радан Василев Мирянов

20.09.2013 г.

"Математически науки" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
27.

Гл. ас. д-р Йордан Русанов Петков

04.09.2013 г.

"Математически науки" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
26. Д-р Любомира Драгомирова Коева-Димитрова 17.06.2013 г. "Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
25. Гл. ас. д-р Любомир Василев Любенов 07.06.2013 г. "Статистика" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
24.

Д-р Бойко Любенов Дойчинов

17.05.2013 г.

"Икономика и управление на търговията" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
23. Ас. д-р Красимира Драгомирова Янчева 26.04.2013 г. "Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
22.

Ас. д-р Кирил Георгиев Георгиев

29.03.2013 г.

"Финанси" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
21. Гл. ас. д-р Минчо Полименов Полименов 25.01.2013 г. "Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
20. Д-р Гергана Димитрова Боева-Кашлова 24.10.2012 г. "Стокознание" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
19.

Гл. ас. д-р Розалин Янев Иванов

19.10.2012 г.

"Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
18. Гл. ас. д-р Георгина Георгиева Луканова 19.10.2012 г. "Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
17.

Д-р Бистра Светлозарова Николова

18.10.2012 г.

"Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
16. Гл. ас. д-р Атанас Георгиев Камеларов 09.10.2012 г. "Финанси" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
15.

Ас. д-р Вениамин Павлов Тодоров

09.10.2012 г.

"Обща икономическа теория" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
14.

Гл. ас. д-р Танка Василева Милкова

20.09.2012 г.

"Математически науки" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
13. Гл. ас. д-р Руслана Иванова Димитрова 14.09.2012 г. "Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
12. Д-р Гергана Вaсилева Николова-Ралева 14.09.2012 г. "Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
11.

Д-р Зафер С. Алхамлан

06.06.2012 г.

"Информатика" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
10.

Ас. д-р Иван Огнянов Куюмджиев

06.06.2012 г.

"Информатика" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
9.

Ас. д-р Недялко Вълканов Вълканов

01.06.2012 г.

"Финанси" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
8.

Д-р Бранимира Асенова Колева

01.06.2012 г.

"Счетоводна отчетност" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
7.

Ас. д-р Петя Георгиева Ганушева

09.05.2012 г.

"Стопанско управление" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
6.

Д-р Сибилле Хаеусллер

20.04.2012 г

"Икономика и управление на търговията" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
5. Гл. ас. д-р Десислава Кирилова Гроздева 20.04.2012 г. "Икономика и управление на търговията" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
4. Гл. ас. д-р Велина Иванчева Казанджиева 21.10.2011 г. "Икономика и организация на туризма" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
3.

Гл. ас. д-р Пламен Маринов Павлов

30.09.2011 г.

"Икономика и управление на индустрията" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
2.

Гл. ас. д-р Стоян Дешев Хадживеличков 27.06.2011 г.

"Икономика и управление на индустрията" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат
1.

Гл. ас. д-р Иван Йорданов Петров          26.05.2011 г.

"Икономика и управление на индустрията" Научно жури, Рецензии,
Становища, Автореферат