Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

 
Длъжност / бр.  Професионално направление Научна специалност Катедра Срок по ДВ (№............) Дата на публикуване в сайта
Професор - 1бр. 4.6. Информатика и компютърни науки Информатика Информатика 2 месеца, считано от обявяването в ДВ, бр. 57/22.07.2022 г.) 22.07.2022г.
Доцент - 1бр.  3.8. Икономика Икономика и управление (Устройство на територията) Бизнес, инвестиции, недвижими имоти 2 месеца, считано от обявяването в ДВ, бр. 57/22.07.2022 г.) 22.07.2022г.
Асистент - 1 бр. 3.8. Икономика Икономика и търговия Икономика и управление на търговията и услугите 2 месеца, считано от обявяването в ежедневник (в-к "24 часа", бр. 153 от 30. 06. 2022г.) 30.06.2022г.

За информация и документи по конкурси за АД: "главен асистент", "доцент", "професор": отдел НИДД, каб. 503, 052/830-813, nidd@ue-varna.bg

За информация и документи по конкурс за АД "асистент": отдел "Човешки ресурси", ст. 130, 0882 164 815, hr@ue-varna.bg