Икономически университет – Варна

Обявени конкурси

 
Длъжност / бр.  Професионално направление

Научна специалност

Катедра Срок по ДВ (No......) Дата на публикуване в сайта
Професор - 1 брой 3. 6. Право Трудово право и обществено осигуряване Правни науки

2 месеца, ДВ брой 44/21.05.2024,

поправка ДВ брой 49/11.06.2024

21.05.2024,

поправка публикувана на 11.06.2024 г.

За информация и документи по конкурси за АД: "главен асистент", "доцент", "професор": отдел НИДД, каб. 503, 052/830-813, nidd@ue-varna.bg

За информация и документи по конкурс за АД "асистент" и "преподавател" -  отдел "Човешки ресурси", ст. 130, 0882 164 815, hr@ue-varna.bg