Икономически университет – Варна

Минимални изисквания

На тази страница можете да намерите справки за изпълнение на МНИ за академични длъжности, ОНС "доктор" и НС "доктор на науките"

Справка за изпълнение на МНИ за АД "главен асистент", област на ВО-3

Справка за изпълнение на минимални количествени изисквания на ИУ-Варна за АД "главен асистент", област на ВО-3

Справка за изпълнение на МНИ за АД "главен асистент", област на ВО-4

Справка за изпълнение на минимални количествени изисквания на ИУ-Варна за АД "главен асистент", област на ВО-4

Справка за изпълнение на МНИ за АД "доцент", област на ВО-3

Справка за изпълнение на минимални количествени изисквания на ИУ-Варна за АД "доцент", област на ВО-3

Справка за изпълнение на МНИ за АД "доцент", област на ВО-4

Справка за изпълнение на минимални количествени изисквания на ИУ-Варна за АД "доцент", област на ВО-4

Справка за изпълнение на МНИ за АД "професор", област на ВО-3

Справка за изпълнение на минимални количествени изисквания на ИУ-Варна за АД "професор", област на ВО-3

Справка за изпълнение на МНИ за АД "професор", област на ВО-4

Справка за изпълнение на минимални количествени изисквания на ИУ-Варна за АД "професор", област на ВО-4