Икономически университет – Варна

През месец април 2023г. ще се проведе ежегодния Преглед на студентската научна дейност за студенти от всички ОКС и специалности в Икономически университет - Варна.

ГРАФИК
за провеждане на Преглед на студентска научна дейност през 2023 г.

 

     I. Секция „Мениджмънт и публична администрация“  19.04.2023 г. (сряда), 13:30 ч., зала 221.

 1. Секция „Икономика и търговия” за ОКС „бакалавър”, 19.04.2023 г., (сряда), 08:00 ч., в зала 2-220.
 1. Секция „Счетоводство”  24.04.2023 г. (понеделник), 9:00 ч., в зала 446.
 1. Секция „Обща икономическа теория”   24.04.2023 г., (понеделник) от 10:00 ч.  в зала 320
 1. Секция „Стокознание”   20.04.2023 г., (четвъртък), 14:00 ч., зала 221.
 1. Секция „Финанси”  11.04.2023 г., (вторник), 13:30 ч., в зала 1-310
 1. Секция „Предприемачество и инвестиционен  мениджмънт”,  24.04.2023 г., (понеделник), 09:00 ч., зала Н-111.
 2. Секция „Недвижими имоти и инвестиции”,   24.04.2023 г., (понеделник), 10:00 ч., зала Н-111.
 3. Секция „Бизнес икономика”,   24.04.2023 г., (понеделник), 11:00 ч., зала Н-111
 1. Секция „Информатика” (за студенти от катедра „Информатика“) 21.04.2023 г. (петък), 10:15 ч., зала 1.
 1. Секция „Олимпиада по програмиране”  08.04.2023 г. (събота), 15:00 ч., зала 50
 2. Секция „Правни науки” 10.04.2023 г. (понеделник), 10:00 ч. зала Coworking Space
 3. Секция „Туризъм”, 18.04.2023 г. (вторник), 13:30 ч., зала 1-323.
 4. Секция „Международни икономически отношения” 18.04.2023 г.,       (вторник), 13:30  ч., зала 2-220 .
 5. Секция "Маркетинг", 19.04.2023 г. (сряда), 16:15 ч., в зала 220
 6. Секция “Индустриален бизнес и  предприемачество“, 19.04.2023 г. (сряда), 10:30 ч., в зала 2-220
 7. Секция “Логистика“, 24.04.2023 г. (понеделник), 13:30 ч., в зала 447

 1. Секция "Аграрна икономика", 19.04.2023 г. (сряда), 13:30- 15:00 ч., зала 2-226
 2. Секция "Колеж по туризъм", 11.04.2023 г. (вторник), 13:00 ч., зала 3-201 в Колеж по туризъм

За конкретната организация и регламент на провеждане може да получите информация от катедрата, организатор на съответната секция.

 

Традиционно Прегледът на студентската научна дейност ще завърши със Студентска научна конференция, на която студентите, класирани на първите места в отделните секции ще представят своите доклади, с последваща дискусия върху тях. Тези доклади следва да бъдат одобрени за публикуване от хабилитирано лице (с резолюция от него върху разпечатания доклад).Студентската научна конференция ще се проведе през м. май  2023г. Класираните на първите три места от всяка секция ще получат грамоти за участие и парични награди.

 

Технически изисквания за докладите и ШАБЛОН.

 

Контакти