Икономически университет – Варна

През месец април 2024г. ще се проведе ежегодния Преглед на студентската научна дейност за студенти от всички ОКС и специалности в Икономически университет - Варна.

ГРАФИК
за провеждане на Преглед на студентска научна дейност през 2024 г.

 

 1. Секция „Мениджмънт и публична администрация“23.04.2024 г. (вторник), 15:00 ч., зала 223.
 2. Секция „Икономика и търговия” за ОКС „бакалавър”, 18.04.2024 г., (четвъртък), 10:00 ч., в зала 2-310.
 3. Секция „Счетоводство”    22.04.2024 г. (понеделник), 9:00 ч., в зала 320.
 4. Секция „Макроикономика”   22.04.2024 г., (понеделник), 14:00 ч., зала 320.
 5. Секция „Стокознание”   11.04.2024 г., (четвъртък), 13:00 ч., зала 221.
 6. Секция „Приложни изследвания във финансите”  24.04.2024 г., (сряда), 13:30 ч., в зала 310
 7. Секция „Предприемачество и инвестиционен  мениджмънт”,  22.04.2024 г., (понеделник), 9:00 ч., каб. Н-111.
 8. Секция „Недвижими имоти и инвестиции”,   22.04.2024 г., (понеделник), 10:00 ч., каб. Н-111.
 9. Секция „Бизнес икономика”,   22.04.2024 г., (понеделник), 11:00 ч., каб. Н-111
 10. Секция „Информатика” (за студенти от катедра „Информатика“) 16.04.2024 г. (вторник), 10:00 ч., зала 1.
 11. Секция „Олимпиада по програмиране” 12.04.2024 г. (петък), 16:00 ч., зала Н-214.
 12. Секция „Правни науки” 19.04.2024 г. (петък), 13:00 ч. зала Coworking Space
 13.  Секция „Туризъм”, 24.04.2024 г. (сряда), 13:30 ч., зала 2-219.
 14. Секция „Международни икономически отношения” 12.04.2024 г., (петък), 15:00  ч., зала 2-305
 15. Секция "Маркетинг", 23.04.2024 г. (вторник), 10:15 ч., в зала 433,
 16. Секция “Индустриален бизнес и  предприемачество“, 15.04.2024 г. (понеделник), 13:30 ч., в зала Н-210
 17. Секция “Логистика“, 16.04.2024 г. (вторник), 09:00 ч., в зала 319
 18. Секция “Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език)“, 16.04.2024 г. (вторник), 13:30 ч., в зала 2-320
 19. Секция “Аграрна икономика“, 17.04.2024 г. (сряда), 13:30 ч., в зала 2-319.
 20. Секция "Колеж по туризъм", 08.04.2024 г. (понеделник), 13:00 ч., зала 3-201

За конкретната организация и регламент на провеждане може да получите информация от катедрата, организатор на съответната секция.

 

Традиционно Прегледът на студентската научна дейност ще завърши със Студентска научна конференция, на която студентите, класирани на първите места в отделните секции ще представят своите доклади, с последваща дискусия върху тях. Тези доклади следва да бъдат одобрени за публикуване от хабилитирано лице (с резолюция от него върху разпечатания доклад).Студентската научна конференция ще се проведе през м. май  2024г. Класираните на първите три места от всяка секция ще получат грамоти за участие и парични награди.

 

Технически изисквания за докладите и ШАБЛОН.

 

Контакти