Икономически университет – Варна

Секция "Икономически науки" към Съюза на учените – Варна

Дейността на секцията е ориентирана към активно участие в инициативите на Съюза на учените – Варна и подкрепа на научноизследователската дейност на членовете на секцията.


2023 - 

Общото събрание на секция "Икономически науки" към Съюза на учените – Варна на 04.05.2023 г. актуализира състава на ръководството на секцията:

 • Председател: доц. д-р С. Пашова
 • Зам.-председател: доц. д-р Г. Луканова
 • Научен секретар: доц. д-р Я. Александрова

 


2021 - 2023

Общото събрание на секция "Икономически науки" към Съюза на учените – Варна на 29.03.2021 г. избра за ръководство на секцията:

 • Председател: доц. д-р С. Пашова
 • Зам.-председател: доц. д.н. П. Петров
 • Научен секретар: доц. д-р Г. Луканова

Ръководството на секцията бе утвърдено на заседание на Управителния съвет на Съюза на учените – Варна.


2016 - 2021

През периода 2016 - 2021 г. ръководството на секция "Икономически науки" към Съюза на учените – Варна беше в състав:

 • Председател: проф. д-р Цв. Зафирова
 • Зам.-председател: доц. д-р П. Петров
 • Научен секретар: доц. д-р Г. Луканова

2012 - 2016

През периода 2012 - 2016 г. ръководството на секция "Икономически науки" към Съюза на учените – Варна беше в състав:

 • Председател: проф. д-р З. Младенова
 • Зам.-председател: проф. д-р Т. Дъбева
 • Научен секретар: доц. д-р Л. Найденов

 

Списък на членовете на СУБ – Варна, секция "Икономически науки" към 2021 г.
 • гл. ас. д-р Александрина Панчева
 • д-р Александър Василев
 • гл. ас. д-р Александър Тодоров
 • гл. ас. д-р Александър Шиваров
 • гл. ас. д-р Атанас Атанасов
 • гл. ас. д-р Атанас Камеларов
 • гл.ас. д-р Бистра Николова
 • гл.ас. д-р Бойчо Бойчев
 • гл. ас. д-р Бончо Митев
 • ас. Валентина Гочева
 • гл. ас. д-р инж. Ваня Иванова
 • доц. д-р Велина Казанджиева
 • гл. ас. д-р Велина Колева
 • доц. д-р Велислава Николаева
 • гл. ас. д-р Величка Маринова
 • проф. д-р Веселин Хаджиев
 • проф. д-р Веселина Димитрова
 • гл.ас. д-р Веселина Колева
 • доц. д-р Виолета Димитрова
 • гл. ас. д-р Виолета Ласкова
 • доц. д-р Виржиния Иванова
 • ас. Галина Йорданова
 • доц. д-р Георги Георгиев
 • доц. д-р Георгина Луканова
 • доц. д-р Гергана Славова
 • гл. ас. д-р Дамян Киречев
 • проф. д-р Данчо Данчев
 • доц. д-р Данчо Петров
 • гл. ас. д-р Дарина Павлова
 • доц. д-р Десислава Серафимова
 • гл.ас. д-р Димитрия Карадимова
 • доц. д-р Димитър Рафаилов
 • доц. д-р Донка Желязкова
 • гл.ас. д-р Драган Георгиев
 • гл. ас. д-р Елица Граматикова
 • проф. д-р Зоя Младенова
 • доц. д-р Ива Монева
 • доц. д-р Иван Петров
 • доц. д-р Иванка Банкова
 • гл. ас. д-р Иво Костов
 • доц. д-р Илиан Минков
 • доц. д-р Йордан Иванов
 • доц. д-р Йордан Йорданов
 • доц. д-р Катя Антонова
 • гл.ас. д-р Катя Владова
 • ас. Константин Василев
 • проф. д-р Константин Калинков
 • гл. ас. д-р Красимира Найденова
 • гл. ас. д-р Красимира Янчева
 • доц. д-р Кремена Андонова
 • доц. д-р Любомир Георгиев
 • ас. Любомира Димитрова
 • доц. д-р Людмил Найденов
 • ас. д-р Магдалена Парчева
 • гл. ас. д-р Мариана Кънева
 • гл. ас. д-р Мариета Стефанова
 • гл. ас. д-р Мария Армянова
 • гл. ас. д-р Мария Велева
 • доц. д-р Мария Рохова-Йорданова
 •  Миглена Станева-Тодорова
 • ас. д-р Мирослав Владимиров
 • доц. д-р Михал Стоянов
 • доц. д-р Младен Тонев
 • гл. ас. д-р Надежда Попова-Йосифова
 • проф. д-р Надя Костова
 • доц. д-р Недялко Вълканов
 • проф. д-р Павел Павлов
 • доц. д-р Павел Петров
 • доц. д-р Павлина Димитрова
 • д-р Павлина Ямукова
 • гл .ас. д-р Петър Петров
 • гл. ас. д-р Петьо Бошнаков
 • проф. д-р Пламен Илиев
 • гл. ас. д-р Пламена Милушева
 • гл. ас. д-р Пламена Недялкова
 • доц. д-р Радка Иванова
 • гл. ас. д-р Радмил Николов
 • ас. Радослав Къновски
 • гл. ас. д-р Радослав Радев
 • д-р Ралица Димитрова
 • гл. ас. д-р Рени Петрова
 • гл. ас. д-р Румяна Маринова
 • проф. д-р Светла Ракаджийска
 • доц. д-р Светлана Герчева
 • гл.ас. д-р Светлана Тодорова
 • гл. ас. д-р Свилена Михайлова
 • гл. ас. д-р Силвия Господинова
 • гл. ас. д-р Силвия Димитрова
 • доц. д-р Силвия Парушева
 • доц. д-р Снежана Сълова
 • доц. д-р Снежанка Овчарова
 • проф. д-р Стефан Вачков
 • докт. Стефан Генов
 • доц. д-р Стоян Киров
 • проф. д-р Стоян Маринов
 • доц. д-р Събка Пашова
 • доц. д-р Таня Георгиева
 • проф. д-р Таня Филипова
 • гл. ас. д-р Татяна Иванова
 • доц. д-р Теменуга Стойкова
 • доц. д-р Теодорина Турлакова
 • гл.ас. д-р Тодор Дянков
 • доц. д-р Тодор Райчев
 • проф. д-р Фаня Филипова
 • доц. д-р Христина Благойчева
 • доц. д-р Христо Мавров
 • проф. д-р Цвета Зафирова
 • гл. ас. д-р Цветомир Манолов
Списък на членовете на СУБ – Варна, секция "Икономически науки" към 2016 г.
 • гл. ас. д-р Александрина Панчева
 • гл. ас. д-р Александър Шиваров
 • гл.ас. д-р Александър Тодоров
 • ас. Атанас Атанасов – сп. СК
 • ас. Атанас Атанасов – сп. МИО
 • гл. ас. д-р Атанас Камеларов
 • ас. Бончо Митев
 • ас. Валентина Гочева
 • гл. ас. д-р Ваня Иванова
 • ас. Велина Колева-Сачкова
 • ас. Велислава Борисова
 • ас. Величка Маринова
 • проф. д-р Веселин Хаджиев
 • доц. д-р Веселина Димитрова
 • ас. Виолета Петева
 • проф. д-р Владимир Владимиров
 • ас. Галин Марков
 • ас. Галина Йорданова
 • доц. д-р Георги Маринов
 • гл. ас. д-р Георгина Луканова
 • доц. д-р Гергана Славова
 • гл. ас. д-р Дамян Киречев
 • проф. д-р Данчо Данчев
 • доц. д-р Данчо Петров
 • гл.ас. д-р Десислава Гроздева
 • доц. д-р Десислава Серафимова
 • доц. д-р Димитър Рафайлов
 • доц. д-р Донка Желязкова
 • доц. д-р Емилия Спасова
 • проф. д-р Зоя Младенова
 • доц. д-р Иван Петров
 • проф. дин Ивона Якимова
 • доц. д-р Илиян Минков
 • гл. ас. д-р Искрен Пенчев
 • доц. д-р Йордан Иванов
 • доц. д-р Йордан Йорданов
 • доц. д-р Калоян Колев
 • ас. Константин Велчев
 • проф. д-р Константин Калинков
 • доц. д-р Любомир Георгиев
 • ас. Любомира Димитрова
 • доц. д-р Людмил Найденов
 • гл. ас. д-р Мария Велева
 • доц. д-р Михал Стоянов
 • проф. д-р Надя Костова
 • доц. д-р Недка Николова
 • доц. д-р Павел Петров
 • ас. Петър Петров
 • гл. ас. д-р Петьо Бошнаков
 • проф. д-р Пламен Илиев
 • гл. ас. д-р  Пламена Милушева
 • гл. ас. д-р Пламена Недялкова
 • гл. ас. д-р Радка Иванова
 • ас. Радослав Радев
 • ас. д-р Радмил Николов
 • гл. ас. д-р Рени Нетрова
 • гл. ас. д-р Румяна Маринова
 • доц. д-р Светлана Герчева
 • проф. д-р Светла Ракаджийска
 • ас. Свилена Михайлова
 • ас. Силвия Господинова
 • ас. д-р Силвия Димитрова
 • доц. д-р Силвия Парушева
 • ас. Стела Григорова
 • проф. д-р Стефан Вачков
 • доц. д-р Стоян Киров
 • проф. д-р Стоян Маринов
 • доц. д-р Събка Пашова
 • гл. ас. д-р Таня Иванова
 • проф. д-р Таня Дъбева
 • доц. д-р Теменуга Стойкова
 • доц. д-р Теодорина Турлакова
 • проф. дин Тодор Ненов
 • доц. д-р Тодорка Владимирова
 • проф. д-р Фаня Филипова
 • доц. д-р Христина Благойчева
 • доц. д-р Христо Мавров
 • проф. д-р Цвета Зафирова
 • ас. д-р Цветомир Манолов
 
Tab 4 Content
 

 

Списание Известия на Съюза на учените - Варна

2022 година
1
2
3
4
5
6
2021 година
1
2
3
4
5
6
7
2020 година
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2019 година
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2018 година
1
2
3
4
5
6
7
8
2017 година
1
2
3
4
5
6
7
8
2016 година
1
2
3
4
5
6
7
8
2015 година
1
2
3
4
5
6
7
2014 година
1
2
3
4
5
6
7
 
2013 година
1
2
3
4
5
6
7
2012 година
1
2
3
4
5
6
7
2011 година
1
2
3
4
5
6
2010 година
1
2
3
4
5
2009 година
1
2