Икономически университет – Варна

Студентски научни събития

В периода 1 - 24 април 2021 г. се проведе ежегодния Преглед на студентската научна дейност.

Традиционно Прегледът на студентската научна дейност ще завърши със Студентска научна конференция, на която студентите, класирани на първите места в отделните секции ще представят своите доклади, с последваща дискусия върху тях. Тези доклади следва да бъдат одобрени за публикуване от хабилитирано лице.

Студентската научна конференция ще се проведе на 25 май (вотрник) 2021 г. дистанционно, чрез използване на видеовръзка. Откриване на конференцията - 13:30 ч.

Водещ на научния форум ще бъде доц. д-р Гергана Славова.

П  Р  О  Г  Р  А  М  А
25 май 2021 г.

 

Час

Конферентно събитие

13:30 – 13:35

Откриване на конференцията

13:35 – 15:00

Заседание на първа секция, дискусионен панел

15:00 - 15:20

Почивка

15:20 – 17:00

Заседание на втора секция, дискусионен панел

17:00

Закриване на конференцията

Провеждане: дистанционно, чрез използване на следната видеовръзка: https://meet.google.com/kbk-mebb-jxe

 

Първо заседание
25 май 2021 г., начало: 13:30 ч.

Председател – доц. д-р Гергана Славова, секретар – Габриела Пастухова

Автор

Тема на доклада

1

Петромир Пламенов Пенчев

TvoyatKasmet.com - Брандирани дигитални късмети за заведения и офиси

2

Христо Николаев Христов,
Симона Петрова Димитрова

Дигиталните технологии в хотелиерското предлагане

3

Сузан Османова Илязова

Представяне на с. Жеравна като туристическо място

4

Иванина Данева

Бизнес план за изграждане на въжен парк и кафене

5

Павлин Георгиев Димитров,
Виктория Ангелова Панчева

Избори по време на пандемия – регламентация и проблеми

6

Жак Милчев Семизов

Крива на Филипс – анализ на безработицата и инфлацията в България за периода 2000 - 2020 г.

7

Елена Руменова Славчева

Covid-19: вирусът, който "зарази" банките с дигитализация

8

Преслава Руменова Георгиева

Счетоводни аспекти при отчитането на криптовалутите

9

Преслава Атанасова Тодорова

Анализ на финансовото състояние по примера на Септона България АД

 

Второ заседание
25 май 2021 г., начало: 15:20 ч.

Председател – доц. д-р Гергана Славова, секретар – Габриела Пастухова 

Автор

Тема на доклада

10

Славка Людмилова Косова

Създаване на бизнес план за малка кравеферма в Смолянска област

11

 Габриела Димитрова Видева, Диляна Каменова Койчева, Момчил Танев,  Йоанна Желева Желязкова

Разработване на концепция за публична дискусия спрямо мнение на варненци относно проявата на етика към животните в Зоологическа градина Варна и Делфинариум Варна

12

Гергана Бойчева Николова, Десислава Светославова Димитрова

Интернационализация на фирма „СТАРТ“ АД

13

Юлия Светлева Иванова

Пазарът на земеделска зема за периода 2017-2019 г.

14

Грозданка Емилова Свиленова

Набор и подбор на човешките ресурси в системата на МВР

15

Свилен Стефанов Ангелов

Бизнес план за изграждане на автомивка на самообслужване в град Силистра

16

Теменуга Радостинова Биберова

Състояние и развитие на водния транспорт на България за периода 2015 – 2018 г.

17

Десислава Костова Костова

Управлението на асортимента във веригите за търговия на дребно-източник на конкурентни предимства 

Линк към видеовръзката: https://meet.google.com/kbk-mebb-jxe

Регламент за изнасяне на докладите - до 8 минути. Технически изисквания за оформяне на докладите. За оформяне на докладите може да ползвате следния шаблон.

Класираните на първо, второ и трето място в проведения Преглед на студентската научна дейност ще получат грамоти и парични награди.

Докладите на класираните на първо място във всяка секция ще бъдат публикувани в сборник. Моля в десетдневен срок след провеждането на Студентската научна конференция да изпратите в отдел НИДД (nidd@ue-varna.bg) окончателния вариант на докладите си, с подпис от хабилитирано лице, удостоверяващо, че докладът е прегледан и подходящ за публикуване).

След публикуването на сборника авторите в него ще бъдат уведомени от отдел НИДД за това и ще могат получат своите авторкси екземпляри. 

 

052/830-813, 0882/164725
Отдел НИДД