Икономически университет – Варна

Преглед на студентска научна дейност

Годишният преглед на студентската научна дейност ще се проведе по специалности от 1 до 24 април 2023 г. След анализ на докладите, комисиите ще отличат най-добрите от тях, като във всяка секция ще бъдат класирани победители на първо, второ и трето място. Отличените студенти ще получат грамоти, парични и предметни награди. Прегледът на студентската научна дейност ще завърши със Студентска научна конференция, която ще се проведе традиционно през месец май 2023 г.


Технически изисквания към докладите
Шаблон 

Класиране: