Икономически университет – Варна

Процедури за защити на дисертации

Образователна и научна степен "Доктор"

Име Научно жури, рецензии, становища и автореферат Публикувано на

 

Мира Димова Джендова-Дунева

Научно жури, Рецензии БЕ, Рецензии АЕ,

Становища БЕ, Становища АЕ

Автореферат БЕ, Автореферат АЕ

 

16.08.2022г.

 

 

 

 

 

 

 

Научна степен "Доктор на науките"

Име Жури, рецензии, становища и автореферат Публикивано на