Икономически университет – Варна

доц. д-р Георгина Луканова

доц. д-р Георгина Луканова

доц. д-р Георгина Луканова

104

0882164623

lukanova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Сряда, кабинет 104: 12:00-13:00

Консултации на място

Петък, кабинет 104; : 12:00-13:00

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/jpz-jsmm-bdm, 08:30-09:30

Дати за неположени изпити

13 мар 2024, кабинет 104: 12:00-13:00

03 апр 2024, кабинет 104: 12:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Ресторантьорство Курс 3, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Мениджмънт на обслужването в туризма Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Академични изследвания Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Маркетинг Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 15:00 316 Л Академични изследвания 2 30, 31, 32, 33
Сряда
13:30 16:00 2-219 Л Ресторантьорство 30, 31, 32
Четвъртък
13:30 16:00 122 Л Маркетинг 28, 29, 30, 31, 32, 33
Петък
13:30 16:00 122 Л Мениджмънт на обслужването в туризма 31, 32, 33
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Туризъм Мениджмънт на обслужването в туризма 4 50 тест център онлайн 18.05.2024 10:00 - 12:00
Туризъм Мениджмънт на обслужването в туризма 4 31 1-56 21.05.2024 10:00 - 11:00
Туризъм Мениджмънт на обслужването в туризма 4 32 1-55 21.05.2024 11:00 - 12:00
Туризъм Мениджмънт на обслужването в туризма 4 33 1-58 22.05.2024 11:00 - 12:00
Туризъм Маркетинг 2 30 1-301 10.06.2024 10:00 - 12:00
Туризъм Маркетинг 2 32 1-301 10.06.2024 12:00 - 14:00
Туризъм Маркетинг 2 33 1-301 10.06.2024 10:00 - 12:00
Туризъм Ресторантьорство 3 43 тест център онлайн 11.06.2024 16:00 - 18:00
Туризъм Ресторантьорство 3 30 1-58 13.06.2024 13:00 - 14:00
Туризъм Ресторантьорство 3 31 1-58 13.06.2024 14:00 - 15:00
Туризъм Ресторантьорство 3 32 1-58 13.06.2024 15:00 - 16:00
Международни икономически отношения Маркетинг 2 28 1-301 14.06.2024 10:00 - 12:00
Международни икономически отношения Маркетинг 2 29 1-301 14.06.2024 10:00 - 12:00
Туризъм Маркетинг 2 31 1-301 14.06.2024 08:00 - 10:00
Дата Час Зала Бележки
28.05.2024 09:00 - 11:00 тест център онлайн
28.05.2024 11:00 - 12:00 1-55
29.05.2024 09:00 - 11:00 тест център онлайн
29.05.2024 11:00 - 12:00 1-55
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2024
Tourism Opportunities and Models for Development in Bulgaria, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publ., 2024, 111-124., ISBN(печатно) (10): 1-0364-0008-5, ISBN(онлайн) (13): 978-10364-0008-8 / Линк
Статия 2022
Научни трудове, Академично издателство на Аграрния университет Пловдив, 64, 2022, 2, 50-59., ISSN(онлайн) 1312-6318 / DOI 10.22620/sciworks.2022.02.005 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 157-166., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna: Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 3-12. / Линк
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29-30 октомври 2021 г., Бургас : Флат, 2021, 33-40., ISSN(онлайн) 2738-893X / Линк
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 144.
Доклад 2020
Туризъм, образование, бизнес : Международна научна конференция, Унверситет „Проф. Д-р Асен Златаров”. Колеж по туризъм - Бургас, 17-18 септ. 2021 г. , Бургас : Колеж по туризъм. Университет Проф. д-р Асен Златаров, 2020, 42-49., ISBN(печатно) 978-619-7125-74-0
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията = Tourism - Beyond Expectations : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 126-136., ISBN(печатно) 978-619-232-297-7
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика , 2020, 473-479., ISBN(онлайн) 978-954-21-1052-1 / DOI 10.36997/TC2020.473
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser., Varna : Union of Scientists - Varna , 9, 2020, 2, 3-12.1 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.2.3
Преглед на всички публикации