Икономически университет – Варна

доц. д-р Георгина Луканова

доц. д-р Георгина Луканова

доц. д-р Георгина Луканова

104

lukanova@ue-varna.bg

https://meet.google.com/jpz-jsmm-bdm

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 104: 13:00-15:00

Консултации

Четвъртък, кабинет 104; https://meet.google.com/jpz-jsmm-bdm: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

31 окт 2022, кабинет 104: 13:00-14:00

28 ное 2022, кабинет 104: 13:00-14:00

Дисциплина Курс и Специалност
Ресторантьорство Курс 3, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Ресторантьорство Курс 3, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Мениджмънт на обслужването в туризма Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Мениджмънт на обслужването в туризма Курс 4, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Етнокултурно ландшафтознание Курс 5, МТБ (Редовно обучение)
Етнокултурно ландшафтознание Курс 5, МТБ-СНУ (Редовно обучение)
Етнокултурно ландшафтознание Курс 5, МТБ (Задочно обучение)
Етнокултурно ландшафтознание Курс 5, МТБ-СНУ (Задочно обучение)
Етнокултурно ландшафтознание Курс 6, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Етнокултурно ландшафтознание Курс 6, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Етнокултурно ландшафтознание Курс 6, МТБ-ДНДО (Задочно обучение)
Етнокултурно ландшафтознание Курс 6, МТБ-СПН (Задочно обучение)
Спецсеминар Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 2-131 Л Ресторантьорство 31, 32, 33, 34
Вторник
13:30 16:00 2-320 Л Етнокултурно ландшафтознание 8, 9, 46, 47
Сряда
13:30 16:00 128 Л Спецсеминар 1 37, 38, 39, 40
16:15 19:00 128 Л Спецсеминар 37, 38, 39, 40
Четвъртък
10:15 13:00 2-131 Л Спецсеминар 37, 38, 39, 40
Петък
10:15 13:00 301 Л Мениджмънт на обслужването в туризма 37, 38, 39, 40
2023-02-06 (Понеделник)
15:15 18:00 Е-5 Л Мениджмънт на обслужването в туризма 56
2023-02-08 (Сряда)
10:15 13:00 Е-3 Л Мениджмънт на обслужването в туризма 56
2023-02-09 (Четвъртък)
10:15 13:00 Е-11 Л Ресторантьорство 50
2023-02-10 (Петък)
13:30 16:00 Е-7 Л Ресторантьорство 50
2023-02-13 (Понеделник)
10:15 13:00 Е-15 Л Ресторантьорство 50
2023-02-06 (Понеделник)
08:08 10:16 310 Л Етнокултурно ландшафтознание 20, 21, 53, 54
2023-02-08 (Сряда)
15:00 16:16 310 Л Етнокултурно ландшафтознание 20, 21, 53, 54
Вид Година Публикация
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 144.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna: Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 3-12. / Линк
Доклад 2020
Туризъм, образование, бизнес : Международна научна конференция, Унверситет „Проф. Д-р Асен Златаров”. Колеж по туризъм - Бургас, 17-18 септ. 2021 г. , Бургас : Колеж по туризъм. Университет Проф. д-р Асен Златаров, 2020, 42-49., ISBN(печатно) 978-619-7125-74-0
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика , 2020, 473-479., ISBN(онлайн) 978-954-21-1052-1 / DOI 10.36997/TC2020.473
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията = Tourism - Beyond Expectations : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 126-136., ISBN(печатно) 978-619-232-297-7
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser., Varna : Union of Scientists - Varna , 9, 2020, 2, 3-12.1 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.2.3
Доклад 2019
Society and Sustainable Development : International Conference Information : Proceedings : 6th Ed., May 10 - 11, 2019, Targu-Jiu, Romania: Academica Brancusi Publ. House, 2019, 133 - 137., ISBN(печатно) 978-973-144-889-31
Други 2019
Robots, Artificial Intelligence, and Service Automation in Travel, Tourism and Hospitality / Ed. by S. Ivanov, C. Webster, Bingley : Emerald Publishing Limited, doi.org/10.1108/978-1-78756-687-320191009, 2019, 157 - 183. / DOI 10.1108/978-1-78756-687-320191009 / Scopus / Web of Science
Монография 2019
Варна : Наука и икономика, 2019, 186 с. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 60)., ISBN(печатно) 978-954-21-1008-81
Статия 2019
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna doi: 10.36997/IJUSV-ESS/2019.8.3, 8, 2019, 3, 91 - 100. / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2019.8.3
Преглед на всички публикации