Икономически университет – Варна

доц. д-р Георгина Луканова

доц. д-р Георгина Луканова

доц. д-р Георгина Луканова

104

0882164623

lukanova@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 104: 13:30-15:30

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 104; : 15:15-16:15

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/jpz-jsmm-bdm, 08:30-09:30

Дати за неположени изпити

30 окт 2023, кабинет 104: 13:30-14:30

13 ное 2023, кабинет 104: 13:30-14:30

Дисциплина Курс и Специалност
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 5, МТБ (Редовно обучение)
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 5, МТБ-СНУ (Редовно обучение)
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 5, МТБ
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 5, МТБ-СНУ
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 6, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 6, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 6, МТБ-ДНДО
Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството Курс 6, МТБ-СПН
Хотелиерство Курс 3, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Хотелиерство * Курс 3, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Дипломантски семинар Курс 4, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Хотелиерство и ресторантьорство Курс 5, МТБ-СНУ (Редовно обучение)
Хотелиерство и ресторантьорство Курс 5, МТБ-СНУ
Хотелиерство и ресторантьорство Курс 6, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Хотелиерство и ресторантьорство Курс 6, МТБ-ДНДО
Спецсеминар Курс 6, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Спецсеминар Курс 6, МТБ-СПН
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-310 Л Хотелиерство 30, 31, 32
Вторник
10:15 13:00 2-217 Л Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 8, 9, 40, 41
Сряда
13:30 16:00 H-102 Л Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 1 8, 9, 40, 41
16:15 19:00 H-209 Л Хотелиерство и ресторантьорство 9, 40
Четвъртък
11:15 13:00 433 Л Дипломантски семинар 31, 32, 33
16:15 19:00 H-206 Л Спецсеминар 41
2023-10-23 (Понеделник)
13:30 16:00 2-311 Л Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 19, 20, 47, 48
16:15 19:00 2-311 Л Спецсеминар 48
2023-10-25 (Сряда)
10:15 13:00 448 Л Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 19, 20, 47, 48
2023-10-27 (Петък)
09:15 11:00 305 Л Хотелиерство и ресторантьорство 20, 47
11:15 13:00 305 Л Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 19, 20, 47, 48
2023-10-30 (Понеделник)
16:15 18:00 H-206 Л Хотелиерство и ресторантьорство 20, 47
2023-11-02 (Четвъртък)
13:30 16:00 305 Л Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 19, 20, 47, 48
2023-11-03 (Петък)
08:15 11:00 305 Л Хотелиерство и ресторантьорство 20, 47
11:15 13:00 305 Л Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 19, 20, 47, 48
2023-11-06 (Понеделник)
15:15 18:00 305 Л Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 19, 20, 47, 48
2023-11-07 (Вторник)
13:30 16:00 2-132 Л Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 19, 20, 47, 48
2023-11-08 (Сряда)
08:15 11:00 448 Л Хотелиерство и ресторантьорство 20, 47
11:15 13:00 448 Л Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 19, 20, 47, 48
2023-11-10 (Петък)
11:15 13:00 433 Л Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 19, 20, 47, 48
13:30 15:00 H-212 Л Хотелиерство и ресторантьорство 20, 47
2023-11-14 (Вторник)
15:15 18:00 H-209 Л Хотелиерство и ресторантьорство 20, 47
2023-11-16 (Четвъртък)
08:15 10:00 319 Л Спецсеминар 48
2023-11-17 (Петък)
08:15 11:00 2-222 Л Спецсеминар 48
2023-11-20 (Понеделник)
07:30 10:00 2-132 Л Спецсеминар 48
2023-11-21 (Вторник)
16:15 18:00 2-130 Л Спецсеминар 48
2023-11-22 (Сряда)
10:15 12:00 305 Л Спецсеминар 48
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Туризъм Хотелиерство 3 30 1-55 09.01.2024 14:00 - 15:00
Туризъм Хотелиерство 3 31 1-55 09.01.2024 13:00 - 14:00
Туризъм Хотелиерство 3 32 1-55 10.01.2024 11:00 - 12:00
Международен туристически бизнес Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 5 8 1-305 11.01.2024 09:00 - 11:00
Международен туристически бизнес - СНУ Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 5 9 1-305 11.01.2024 09:00 - 11:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 6 40 1-305 11.01.2024 09:00 - 11:00
Международен туристически бизнес - СПН Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 6 41 1-305 11.01.2024 09:00 - 11:00
Туризъм Хотелиерство 3 43 тест център онлайн 13.01.2024 11:00 - 13:00
Международен туристически бизнес Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 5 19 1-128 20.01.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - СНУ Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 5 20 1-128 20.01.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - ДНДО Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 6 47 1-128 20.01.2024 10:00 - 12:00
Международен туристически бизнес - СПН Франчайзинг в хотелиерството и ресторантьорството 6 48 1-128 20.01.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 11, 2022, 1, 157-166., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Научни трудове, Академично издателство на Аграрния университет Пловдив, 64, 2022, 2, 50-59., ISSN(онлайн) 1312-6318 / DOI 10.22620/sciworks.2022.02.005 / Линк
Доклад 2021
Туризъм, образование, бизнес : Сборник с доклади от международна научна конференция, организирана от Колеж по туризъм - Бургас, 29-30 октомври 2021 г., Бургас : Флат, 2021, 33-40., ISSN(онлайн) 2738-893X / Линк
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 144.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna: Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 3, 3-12. / Линк
Доклад 2020
Туризмът - отвъд очакванията = Tourism - Beyond Expectations : Сборник : Юбилейна международна научна конференция, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 126-136., ISBN(печатно) 978-619-232-297-7
Доклад 2020
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30 - 31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика , 2020, 473-479., ISBN(онлайн) 978-954-21-1052-1 / DOI 10.36997/TC2020.473
Статия 2020
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Ser., Varna : Union of Scientists - Varna , 9, 2020, 2, 3-12.1 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2020.9.2.3
Доклад 2020
Туризъм, образование, бизнес : Международна научна конференция, Унверситет „Проф. Д-р Асен Златаров”. Колеж по туризъм - Бургас, 17-18 септ. 2021 г. , Бургас : Колеж по туризъм. Университет Проф. д-р Асен Златаров, 2020, 42-49., ISBN(печатно) 978-619-7125-74-0
Студия 2019
Robots, Artificial Intelligence and Service Automation in Travel, Tourism and Hospitality / Ed. Stanislav Ivanov, Craig Webster, Bingley, England : Emerald Publishing Limited, 2019, 157-183., ISBN(печатно) 978-1-78756-688-0, ISBN(онлайн) 978-1-78756-687-3 / DOI 10.1108/978-1-78756-687-320191009 / Scopus / Web of Science
Преглед на всички публикации