Икономически университет – Варна

доц. д-р Янка Александрова

доц. д-р Янка Александрова

доц. д-р Янка Александрова

234

yalexandrova@ue-varna.bg

Заместник-декан на факултет "Информатика"

Приемно време

Четвъртък, кабинет 234: 14:30-16:30

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 234: 13:30-14:30

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/hkv-crmc-zgv, 13:30-14:30

Дати за неположени изпити

21 мар 2024, кабинет 234: 13:30-15:00

25 апр 2024, кабинет 234: 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Интелигентни системи Курс 4, ИКН (Редовно обучение)
Основи на информационните системи Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Бизнес интелигентни системи Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Е-бизнес * Курс 6, МБМ-Англ.Ез (Редовно обучение)
Машинно обучение 1 част Курс 2, DS (Редовно обучение)
Програмиране с R Курс 2, DS (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 H-205 Л Машинно обучение 1 част 44
13:30 16:00 H-214 У Интелигентни системи 37
Вторник
10:15 13:00 303 Л Основи на информационните системи 8
Сряда
11:15 13:00 H-202 У Програмиране с R 44
13:30 16:00 434 Л Интелигентни системи 1 36, 37
Четвъртък
07:30 10:00 437 У Интелигентни системи 36
11:15 13:00 H-202 Л Програмиране с R 44
Петък
10:15 13:00 H-201 Л Бизнес интелигентни системи 9
13:30 16:00 51 Л Интелигентни системи 36, 37
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Информатика и компютърни науки Интелигентни системи 4 36 1-51 08.05.2024 13:00 - 15:00
Информатика и компютърни науки Интелигентни системи 4 37 1-51 08.05.2024 15:00 - 17:00
Бизнес информационни системи Бизнес интелигентни системи 4 9 Н-201 13.05.2024 13:00 - 14:00
Дигитални технологии в бизнеса Основи на информационните системи 2 8 1-50 01.06.2024 10:00 - 12:00
Data Science Машинно обучение 1 част 2 44 1-50 01.06.2024 10:00 - 12:00
Data Science Програмиране с R 2 44 1-438 19.06.2024 14:00 - 16:00
Дата Час Зала Бележки
28.05.2024 08:00 - 10:00 Н-202
29.05.2024 09:00 - 11:00 Н-202
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 1, 167-176., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.1.167 / Линк
Статия 2023
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 12, 2023, 2, 79-88., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.56065/IJUSV-ESS/2023.12.2.79 / Линк
Доклад 2023
2nd International Conference on Artificial Intelligence and Sustainable Computing for Smart Cities, AIS2C2 2022, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 2938, 2023, 1, 030010-1-030011-10. - Ser. (AIP Conference Proc. ; 2938, 1)., ISSN(печатно) ISSN:0094-243X, ISSN(онлайн) 1551-7616, ISBN(онлайн) 978-073544762-2 / DOI 10.1063/5.0182552 / Scopus
Статия 2022
Engineering Sciences [Инженерни науки], Sofia : Institute of Metal Science, Equipment and Technologies, 59, 2022, 1, 71-79., ISSN(печатно) 1312-5702, ISSN(онлайн) 2603-3542 / DOI 10.7546/EngSci.LIX.22.01.06 / Линк
Доклад 2022
International Conference Automatics and Informatics (ICAI), 06-08 October 2022, Varna, Bulgaria, New York : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2022, 89-94. / DOI 10.1109/ICAI55857.2022.9960023 / Линк
Доклад 2022
CompSysTech'22 : 23rd International Conference on Computer Systems and Technologies, 17-18 June 2022, University of Ruse, Bulgaria, New York : Association for Computing Machinery, 2022, 39-44., ISBN(онлайн) 978-145039644-8 / DOI 10.1145/3546118.3546130 / Scopus
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna, 2, 2022, 11, 172-183., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / Линк
Статия 2022
Списание на Българската академия на науките : Общоакадемично списание на БАН, София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, Год. 135 , 2022, 2, 65-70., ISSN(печатно) 0007-3989, ISSN(онлайн) 2683-0302 / Линк
Статия 2021
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, UIKTEN - Association for Information Communication Technology, Education and Science, 10, 2021, 1, 133-143., ISSN(печатно) 2217-8309, ISSN(онлайн) 2217-8333 / DOI 10.18421/TEM101-16 / Web of Science
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2021 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 115-120. ., ISSN(печатно) 2683-0280 / Линк
Преглед на всички публикации