Икономически университет – Варна

доц. д-р Радка Иванова

доц. д-р Радка Иванова

доц. д-р Радка Иванова

229в

0882164612

r.ivanova@ue-varna.bg

Автобиография

Линк за видеовръзка за констултации: https://meet.google.com/mmw-zyrx-tbg

Консултации

Четвъртък, кабинет 229в: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

23 мар 2023, кабинет 1-56: 15:00-16:00

27 апр 2023, кабинет 1-56: 15:00-16:00

Дисциплина Курс и Специалност
Мениджмънт Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СА (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Мениджмънт Курс 1, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение)
Управление на качеството Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Иновации и дигитална трансформация Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 323 Л Мениджмънт 1, 2, 3, 5, 6, 7, 16, 17
Вторник
11:15 13:00 301 У Управление на качеството 1
13:30 15:00 448 У Мениджмънт 1
Сряда
09:15 11:00 2-130 Л Управление на качеството 1, 2
16:15 19:00 220 Л Иновации и дигитална трансформация 11, 12
Четвъртък
10:15 13:00 H-104 Л Мениджмънт 45
13:30 15:00 310 У Мениджмънт 2
Петък
09:15 11:00 H-208 У Управление на качеството 2
11:15 13:00 433 У Мениджмънт 3
15:15 17:00 232 У Мениджмънт 5
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дигитални медии и ПР Иновации и дигитална трансформация 4 11 1-55 11.05.2023 15:00 - 16:00
Дигитални медии и ПР Иновации и дигитална трансформация 4 12 1-55 11.05.2023 16:00 - 17:00
Мениджмънт Управление на качеството 3 1 1-55 02.06.2023 14:00 - 15:00
Мениджмънт Управление на качеството 3 2 1-55 02.06.2023 13:00 - 14:00
Мениджмънт Мениджмънт 1 1 1-56 06.06.2023 10:00 - 11:00
Мениджмънт Мениджмънт 1 2 1-56 06.06.2023 11:00 - 12:00
Бизнес икономика Мениджмънт 1 5 1-56 06.06.2023 09:00 - 10:00
Недвижими имоти и инвестиции Мениджмънт 1 6 1-56 07.06.2023 09:00 - 10:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Мениджмънт 1 7 1-56 07.06.2023 10:00 - 11:00
Съдебна администрация Мениджмънт 1 3 1-56 08.06.2023 13:00 - 14:00
Стокознание и митническа дейност Мениджмънт 1 16 1-55 08.06.2023 13:00 - 14:00
Стокознание и митническа дейност Мениджмънт 1 17 1-55 08.06.2023 13:00 - 14:00
Международен туризъм (с преподаване на руски език) Мениджмънт 1 45 Н-206 09.06.2023 12:00 - 14:00
Вид Година Публикация
Доклад 2023
INTCESS 2023 - 10th International Conference on Education & Education of Social Sciences, 23-25 January 2023, Istanbul, Turkey : Hybrid Conference : Proceedings, Istanbul, Turkey : Ocerint Publ., 2023, 217-223., ISBN(онлайн) 978-605-72065-0-3 / DOI 10.51508/intcess.202336 / Линк
Статия 2023
East European Scientific Journal, Logika + LLC, St. Petersburg, 1, 2023, 3 (88), 29-33., ISSN(печатно) 2782-1994, ISSN(онлайн) 2782-1994 / DOI 10.31618/ESSA.2782-1994.2023.1.88.338 / Линк
Статия 2022
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Union of Scientists Varna, 11, 2022, 2, 39-46., ISSN(печатно) 1314-7390, ISSN(онлайн) 2603-4085 / DOI 10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.1
Доклад 2022
Сб. от конф. "Правото и бизнесът в съвременното общество", Наука и икономика, Варна, 2022, 468-475 ., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2738-7488 / DOI 10.36997/LBCS2022.45 / Линк
Доклад 2022
8th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2022, 10-12 October, 2022, Istanbul, Turkey : [Online], Istanbul : Ocerint Publ., 2022, 50-58., ISBN(онлайн) 978-605-06286-8-5 / DOI 10.47696/adved.202207 / Линк
Доклад 2021
7th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2021, 18 - 19 October 2021, Istanbul, Turkey : [Online] , Istanbul : Ocerint Publ. DOI: https://doi.org/10.47696/adved.202133, 2021, 201-205.
Доклад 2021
Съвременни управленски практики XI - Интелигентната специализация в десетилетието на свързаността и автоматизацията, 4-5 юни 2021 г., Бургаски свободен университет, Бургас, България, Бургас : БСУ, 2021, 333-341.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 192. ., ISBN(печатно) 978-954-21-1100-9
Доклад 2021
8th International Conference on Education and Education of Social Sciences : INTCESS 2021, 18-19 January 2021 : Abstracts & Proceedings, Istanbul : OCERINT Publ., 2021, 101-106.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna. Economic Sciences Series, Varna : Union of Scientists - Varna DOI: https://doi.org/10.36997/IJUSV-ESS/2021.10.1, 10, 2021, 1, 55-60. ., ISSN(печатно) 1314-7390 , ISSN(онлайн) 2603-4085
Преглед на всички публикации