Икономически университет – Варна

Преподаватели

Имена Кабинет Email
доц. д-р Владимир Досев 225а vl_dosev@ue-varna.bg
доц. д-р Илко Илиев С-9, Спортен к-с ilkoiliev@ue-varna.bg
пр. Анелия Герчева-Неделчева 508 anelia.gercheva@ue-varna.bg
ст. пр. Анета Стефанова 230 aneta_stefanova@ue-varna.bg
ст. пр. Борислава Петрова С-16, Спортен к-с s.u.n.r.i.s.e@ue-varna.bg
ст. пр. Велислав Цеков С-16, Спортен к-с v_tsekov@ue-varna.bg
ст. пр. д-р Димитър Димитров С-16, Спортен к-с dd_xero@ue-varna.bg
ст. пр. д-р Петко Иванов С-12, Спортен к-с p.ivanov@ue-varna.bg
ст. пр. Кръстана Иванова 1 - 230/508 kristana_ivanova@ue-varna.bg
ст. пр. Николай Стефанов каб. 1-230 n.stefanov@ue-varna.bg
ст. пр. Свилен Илиев 230/508 sbiliev@ue-varna.bg
ст. пр. Силвия Йоханова 230 yohanova@ue-varna.bg
ст. пр. Соня Щерева 313в / 230 sonia.shtereva@ue-varna.bg
ст. пр. Юлияна Тодорова каб. 230 ju19de65@ue-varna.bg
х. пр. Данчо Илиев С-16, Спортен к-с dancho.iliev@ue-varna.bg
х. пр. Ивета Иванова 230 iveta_asparuhova@ue-varna.bg
х. ст. пр. Вера Камберова vera_kamberova@ue-varna.bg
х. ст. пр. Диана Митева 230 diana_mitevabg@ue-varna.bg
х. ст. пр. Иво Лалев С-16, Спортен к-с lalev@ue-varna.bg
х. ст. пр. Маргарита Генова m.genova@ue-varna.bg
х. ст. пр. Светлана Тодорова 508 svetlana_todorova@ue-varna.bg