Икономически университет – Варна

ст. пр. Соня Щерева

ст. пр. Соня Щерева
Консултации на място

Понеделник, кабинет 313в/230 : 11:00-12:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: meet.google.com/ndx-ehvq-jjb, 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

25 мар 2024, кабинет каб. 313в : 11:30-12:30

22 апр 2024, кабинет каб.313в : 11:30-12:30

Дисциплина Курс и Специалност
Английски език Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, СО (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 306 У Английски език 12
Вторник
08:15 10:00 302 У Английски език 18
11:15 13:00 H-211 У Английски език 14
Сряда
08:15 10:00 319 У Английски език 28, 29
Четвъртък
11:15 13:00 448 У Английски език 20, 21
16:15 18:00 302 У Английски език 11
Петък
11:15 13:00 H-104 У Английски език 19
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Научни трудове ВВМУ Н. Й. Вапцаров. 45 г. катедра "Езикова подготовка" : Юбилеен сборник, Варна : ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2020, 61-65.., ISBN(печатно) 978-619-7428-54-4 / Линк
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 210.
Учебник 2016
- Varna : Science a. Economic Publ. House, 2016, 162 с. : с табл., ил.
Учебник 2014
- Varna : Science a. Economic Publ. House, 2014. - 182 с. : с табл., диагр.
Доклад 2010
Сборник доклади от юбилейна международна научна конференция Световната криза и икономическото развитие, Университетско издателство "Наука и икономика" ИУ - Варна, 4, 2010.
Учебно помагало 2010
Varna: Science and Economics, 2010.
Доклад 2009
Сборник доклади от кръгла маса Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес - Варна, Университетско издателство "Наука и икономика" ИУ - Варна, 2009.
Учебно помагало 2009
Science and Economics Publishing House UE-Varna, 2009.
Учебник 2008
P.H. Science and Economics, UE - Varna, 2008.
Учебно помагало 2008
Publishing House "Science and Economics" University of Economics - Varna ISBN 978-954-21-0339-4, 2008.
Преглед на всички публикации