Икономически университет – Варна

ст. пр. Кръстана Иванова

ст. пр. Кръстана Иванова

ст. пр. Кръстана Иванова

1 - 230/508

+359 882 164 747

kristana_ivanova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Вторник, кабинет 230: 14:00-15:00

Петък, кабинет https://meet.google.com/qrq-bhdm-aiz: 10:15-11:15

Дати за неположени изпити

17 окт 2023, кабинет 230: 13:30-15:00

14 ное 2023, кабинет 230: 13:30-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Икономическа психология Курс 2, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Икономическа психология Курс 2, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Междукултурна компетентност и лидерство Курс 3, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Междукултурна компетентност и лидерство Курс 3, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, СО (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 2-229 У Междукултурна компетентност и лидерство 25, 44
Вторник
09:15 11:00 303 У Английски език 14, 15, 16, 17, 37
11:15 13:00 302 У Английски език 22, 24
15:15 17:00 433 Л Междукултурна компетентност и лидерство 25, 26, 44
Сряда
11:15 13:00 220 У Английски език 23
13:30 15:00 H-104 У Икономическа психология 25
15:15 17:00 220 У Английски език 18, 19, 20, 21, 22, 24
Четвъртък
09:15 11:00 447 У Междукултурна компетентност и лидерство 26
Петък
08:15 10:00 220 У Английски език 16
11:15 13:00 523 У Икономическа психология 26
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Бизнес и мениджмънт (с преподаване на английски език) Междукултурна компетентност и лидерство 3 25 1-306 26.01.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2021
Една година образование в дигитална среда - споделяне на добрите практики в чуждоезиковото обучение и спорта. Сборник с доклади ISBN 978-619-221-381-7 https://journals.mu-varna.bg/index.php/conf/issue/view/512, Варна : МУ Проф. д-р П. Стоянов - Варна https://journals.mu-varna.bg/index.php/conf/article/view/8464/7457, 2021, 39-45. ., ISBN(печатно) 978-619-221-381-7
Статия 2021
Vanguard Scientific Instruments in Management : Електронно списание. [Авангардни научни инструменти в управлението], Sofia : UNWE, 17, 2021, 1, 1-13., ISSN(онлайн) 1314-0582 / Линк
Доклад 2020
Economic Science, Education and the Real Economy: Development and Interactions in the Digital Age : Proceedings of the Jubilee International Scientific Conference dedicated to the 100th anniversary of the UE - Varna : T. 4., Varna : Science and Economic Publ. House, 4, 2020, 507 - 518.
Доклад 2017
Foreign Languages and the Contemporary Higher Education: Conference Proceedings VІІІ International Scientific Conference, Варна: Унив. изд. Медицински университет - Варна, 2, 2017, 411 - 416.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят: Сборник от VIII Международна научна конференция, Варна: Наука и икономика, 2017, 521 - 526.
Доклад 2014
// Чуждоезиковото обучение в контекста на интеркултурната комуникация : [Сб. докл. от науч. конф., 2014]. - В. Търново : ИВИС, 2014, с. 42 - 49.
Доклад 2014
// Предизвикателствата на XXI век за развиване на комуникативната компететност за професионални цели : Сб. докл. от XII междунар. науч. конф. Варна, 8 - 9 дек. 2014. - Варна : СТЕНО, 2014, с. 197 - 199.
Учебно помагало 2010
Varna: Science and Economics, 2010.
Доклад 2010
Световната криза и икономческото развитие : Сб. докл. от юбил. междунар. науч. конф., Унив. изд. Наука и икономика, Т. 4, 2010, 214 - 222.
Доклад 2009
Владеенето на чужд език - условие за успешен бизнес : Сб. докл. от кръгла маса, Унив. изд. Наука и икономика, 2009, 183 - 188.
Преглед на всички публикации