Икономически университет – Варна

пр. Анелия Герчева-Неделчева

пр. Анелия Герчева-Неделчева

пр. Анелия Герчева-Неделчева

508

0882164722

anelia.gercheva@ue-varna.bg

https://www.ue-varna.bg/bg/teacher/26013

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 508: 09:00-10:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/ofw-cssw-sko, 17:00-18:00

Дати за неположени изпити

07 мар 2024, кабинет 508: 09:00-10:00

04 апр 2024, кабинет 508: 09:00-10:00

Дисциплина Курс и Специалност
Създаване и управление на съдържание Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Деловодство и правна стилистика Курс 4, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 2-127 У Създаване и управление на съдържание 10
Сряда
11:15 13:00 222 У Английски език 5
Четвъртък
07:30 09:00 303 У Създаване и управление на съдържание 9
Петък
10:15 13:00 H-209 У Деловодство и правна стилистика 4
13:30 15:00 448 У Английски език 6
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образоване и реална икономика: развитие и взаимодействие в дигиталната епоха : Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 689 - 700.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 329 - 334.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 78 - 84.
Учебно помагало 2012
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 216 с.
Доклад 2011
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2011 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 240 - 248.
Преглед на всички публикации