Икономически университет – Варна

пр. Анелия Герчева-Неделчева

пр. Анелия Герчева-Неделчева

пр. Анелия Герчева-Неделчева

530

0882164722

anelia.gercheva@ue-varna.bg

https://www.ue-varna.bg/bg/teacher/26013

Консултации на място

Понеделник, кабинет 508: 08:00-09:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/ofw-cssw-sko, 11:00-12:00

Дати за неположени изпити

18 окт 2023, кабинет 530: 07:30-09:00

08 ное 2023, кабинет 530: 07:30-09:00

Дисциплина Курс и Специалност
Кариерно развитие Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Кариерно развитие Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, СА (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, СО (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 447 У Кариерно развитие 30, 32
17:15 19:00 447 У Делова кореспонденция 28, 29, 33
Сряда
09:15 11:00 H-101 У Делова кореспонденция 30, 31, 32
17:15 19:00 232 У Делова кореспонденция 22, 23
Четвъртък
08:15 10:00 306 У Делова кореспонденция 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
13:30 15:00 523 У Делова кореспонденция 3, 4, 5, 6, 7
15:15 17:00 H-211 У Английски език 6
17:15 19:00 312 У Делова кореспонденция 18, 19, 20, 21, 24
Петък
09:15 11:00 312 У Кариерно развитие 8, 22, 23, 24
11:15 13:00 312 У Делова кореспонденция 1, 2, 8, 16, 17
Вид Година Публикация
Доклад 2020
Икономическа наука, образоване и реална икономика: развитие и взаимодействие в дигиталната епоха : Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 689 - 700.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 78 - 84.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 329 - 334.
Учебно помагало 2012
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2012. - 216 с.
Доклад 2011
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2011 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 240 - 248.
Преглед на всички публикации