Икономически университет – Варна

доц. д-р Илко Илиев

доц. д-р Илко Илиев

доц. д-р Илко Илиев

С-9, Спортен к-с

0882164715

ilkoiliev@ue-varna.bg

Теоретико-методически знания в областта на двигателната активност и спорта

Приемно време

Вторник, кабинет С 9: 09:00-11:00

Консултации

Четвъртък, кабинет С 9: 09:00-11:00

Дати за неположени изпити

27 окт 2022, кабинет Спортен комплекс: 13:00-15:00

16 ное 2022, кабинет Спортен комплекс: 09:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Физическо възпитание Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, НИИ (Дистанционно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, DS (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, МУТ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, СО (Дистанционно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, ИБП (Дистанционно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 СК-1 У Физическо възпитание 44
Вторник
09:15 11:00 СК-4 У Физическо възпитание 17
Сряда
11:15 13:00 СК-2 У Физическо възпитание 37
Четвъртък
11:15 13:00 СК-3 У Физическо възпитание 17
13:30 15:00 СК-1 У Физическо възпитание 4, 8
15:15 17:00 СК-4 У Физическо възпитание 8
Петък
13:30 15:00 312 У Физическо възпитание 26
15:15 17:00 СК-3 У Физическо възпитание 28
2023-02-06 (Понеделник)
09:15 11:00 Е-7 У Физическо възпитание 38
11:15 13:00 Е-8 У Физическо възпитание 40
13:30 15:00 Е-8 У Физическо възпитание 39, 43
2023-02-07 (Вторник)
09:15 11:00 Е-2 У Физическо възпитание 39
11:15 13:00 Е-11 У Физическо възпитание 39, 43
16:15 18:00 Е-8 У Физическо възпитание 42
2023-02-08 (Сряда)
08:15 10:00 Е-9 У Физическо възпитание 40
13:30 15:00 Е-2 У Физическо възпитание 40
15:15 17:00 Е-8 У Физическо възпитание 38
2023-02-09 (Четвъртък)
09:15 11:00 Е-1 У Физическо възпитание 38
11:15 13:00 Е-5 У Физическо възпитание 38
16:15 18:00 Е-3 У Физическо възпитание 40
2023-02-10 (Петък)
09:15 11:00 Е-9 У Физическо възпитание 39, 43
11:15 13:00 Е-3 У Физическо възпитание 40
16:15 18:00 Е-8 У Физическо възпитание 42
2023-02-13 (Понеделник)
09:15 11:00 Е-3 У Физическо възпитание 42
11:15 13:00 Е-5 У Физическо възпитание 42
13:30 15:00 Е-2 У Физическо възпитание 41
15:15 17:00 Е-7 У Физическо възпитание 38
2023-02-14 (Вторник)
09:15 11:00 Е-3 У Физическо възпитание 42
11:15 13:00 Е-2 У Физическо възпитание 38
13:30 15:00 Е-5 У Физическо възпитание 39
16:15 18:00 Е-3 У Физическо възпитание 41
2023-02-15 (Сряда)
08:15 10:00 Е-7 У Физическо възпитание 40
11:15 13:00 Е-6 У Физическо възпитание 39
13:30 15:00 Е-2 У Физическо възпитание 41
16:15 18:00 Е-3 У Физическо възпитание 42
Вид Година Публикация
Статия 2022
Личност. Мотивация. Спорт, София : НСА ПРЕС, 25, 2022, 136-143. ., ISSN(печатно) 2682-9495
Статия 2022
Личност. Мотивация. Спорт, София : НСА ПРЕС, 25, 2022, 144-150. ., ISSN(печатно) 2682-9495
Статия 2020
Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие..., 21 ноември 2019, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 210 - 216. ., ISBN(печатно) 978-619-232-280-9
Статия 2020
Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие..., 21 ноември 2019, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 203 - 209.
Статия 2017
Спорт и наука , София: БПС ООД, 2017, 2, 64 - 69.
Статия 2017
Activities in Phisical Education and Sport, Skopie: UDC 796 , 7, 2017, 1, 30-31.
Статия 2017
Спорт и наука: Научно-методично списание, София: БПС ООД, 2017, 2.
Доклад 2017
Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища : ІІІ научна конференция с международно участие ..., 25 ноември 2016 г., София : Изд. комплекс УНСС, 2017, 118-123.
Доклад 2017
Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища : ІІІ научна конференция с международно участие, 25 ноември 2016 г., София : Унив. изд. УНСС, 2017, 41-48.
Доклад 2016
Годишник на ШУ "Еп. К. Преславски", Шумен: ШУ Еп. К. Преславски, XX D , 2016, 413-417.
Преглед на всички публикации