Икономически университет – Варна

доц. д-р Илко Илиев

доц. д-р Илко Илиев

доц. д-р Илко Илиев

С-9, Спортен к-с

0882164715

ilkoiliev@ue-varna.bg

Теоретико-методически знания в областта на двигателната активност и спорта

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации на място

Понеделник, кабинет С 9: 11:00-12:00

Онлайн консултации

Петък, Линк към стая: https://meet.google.com/zht-ycfi-pgy , 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

19 мар 2024, кабинет ск 5: 11:00-13:00

16 апр 2024, кабинет ск 5: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Физическо възпитание Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, СО (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, DS (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, СО (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, DS (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 3, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 3, АБ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 3, ДТБ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 3, СМД (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 3, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 3, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 3, МИО (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 3, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 3, ИКН (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 3, МУТ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 СК-1 У Физическо възпитание 8
13:30 15:00 СК-5 У Физическо възпитание 21
15:15 17:00 СК-2 У Физическо възпитание 35
Вторник
09:15 11:00 СК-3 У Физическо възпитание 38
13:30 15:00 СК-4 У Физическо възпитание 28, 29
15:15 17:00 СК-1 У Физическо възпитание 25, 26
Сряда
09:15 11:00 СК-3 У Физическо възпитание 44
11:15 13:00 СК-4 У Физическо възпитание 16, 17
13:30 15:00 СК-3 У Физическо възпитание 7
15:15 17:00 СК-5 У Физическо възпитание 9
Четвъртък
09:15 11:00 СК-1 У Физическо възпитание 18
11:15 13:00 СК-3 У Физическо възпитание 1
13:30 15:00 СК-4 У Физическо възпитание 36
15:15 17:00 СК-1 У Физическо възпитание 1, 2, 4, 8, 9, 12, 17, 23, 25, 28, 29, 30, 35, 36, 37
Петък
11:15 13:00 СК-4 У Физическо възпитание 23
13:30 15:00 СК-2 У Физическо възпитание 8, 20
Вид Година Публикация
Статия 2023
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics / Association for Information Communication Technology Education and Science, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 12, 2023, 1, 445-451., ISSN(печатно) 2217-8309, ISSN(онлайн) 2217-8333 / DOI 10.18421/TEM121-54 / Scopus / Web of Science / Линк
Статия 2023
Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : V научна конференция с международно участие под патронажа на ректора на УНСС проф. д-р Димитър Димитров - 25 ноември, 2022 г., 45 години спортен комплекс „Бонсист“, София : Изд. комплекс УНСС, 2023, 111-120., ISBN(печатно) 978-619-232-705-7
Статия 2022
Личност. Мотивация. Спорт, София : НСА ПРЕС, 25, 2022, 144-150. ., ISSN(печатно) 2682-9495
Статия 2022
Личност. Мотивация. Спорт, София : НСА ПРЕС, 25, 2022, 136-143. ., ISSN(печатно) 2682-9495
Статия 2020
Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие..., 21 ноември 2019, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 203 - 209.
Статия 2020
Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорта във висшите училища : IV научна конференция с международно участие..., 21 ноември 2019, София : Изд. комплекс - УНСС, 2020, 210 - 216. ., ISBN(печатно) 978-619-232-280-9
Доклад 2017
Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища : ІІІ научна конференция с международно участие, 25 ноември 2016 г., София : Унив. изд. УНСС, 2017, 41-48.
Статия 2017
Спорт и наука: Научно-методично списание, София: БПС ООД, 2017, 2.
Доклад 2017
Съвременни тенденции, проблеми и иновации във физическото възпитание и спорт във висшите училища : ІІІ научна конференция с международно участие ..., 25 ноември 2016 г., София : Изд. комплекс УНСС, 2017, 118-123.
Статия 2017
Спорт и наука , София: БПС ООД, 2017, 2, 64 - 69.
Преглед на всички публикации