Икономически университет – Варна

ст. пр. д-р Димитър Димитров

ст. пр. д-р Димитър Димитров

ст. пр. д-р Димитър Димитров

С-16, Спортен к-с

0882164731

dd_xero@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Петък, кабинет С-16 - Спортен комплекс: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/der-mjwe-qww, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

11 мар 2024, кабинет Спортен комплекс: 11:00-13:00

08 апр 2024, кабинет Спортен комплекс: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Физическо възпитание Курс 1, СА (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, СО (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, ПА (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение)
Физическо възпитание * Курс 1, НИИ (Дистанционно обучение)
Физическо възпитание * Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Физическо възпитание * Курс 1, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, СО (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, МТ-Р.ЕЗ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 СК-4 У Физическо възпитание 17
15:15 17:00 СК-3 У Физическо възпитание 30
Вторник
11:15 13:00 СК-1 У Физическо възпитание 20
13:30 15:00 СК-1 У Физическо възпитание 40
15:15 17:00 СК-3 У Физическо възпитание 22
Сряда
08:15 10:00 СК-4 У Физическо възпитание 31
11:15 13:00 СК-5 У Физическо възпитание 3, 39
15:15 17:00 СК-1 У Физическо възпитание 31
Четвъртък
09:15 11:00 СК-5 У Физическо възпитание 33
11:15 13:00 СК-2 У Физическо възпитание 19
13:30 15:00 СК-5 У Физическо възпитание 19
15:15 17:00 СК-2 У Физическо възпитание 22
Петък
08:15 10:00 СК-3 У Физическо възпитание 30
11:15 13:00 СК-1 У Физическо възпитание 45
13:30 15:00 СК-1 У Физическо възпитание 1
Вид Година Публикация
Доклад 2023
Съвременният туризъм - преосмисляне на възможности и модели за развитие, [29.09.2023 г., Колеж по туризъм - Варна] : Научна конференция посветена на 60 год. от основаването на Колеж по туризъм при Икономически университет - Варна : Сборник с доклади = Tourism Today - Rethinking Opportunities and Models of Development : Scientific Conference Dedicated to 60th Ann. of the Founding of College of Tourism at University of Economics - Varna : Conference Proceedings, Варна : Наука и икономика, 2023, 110-119., ISBN(онлайн) 978-954-21-1161-0 / Линк
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 144.
Доклад 2021
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30-31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2021, 83-89.
Други 2019
International Book Market Service Ltd., Member of OmniScriptum Publishing Group, Mauritius: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019, 1 - 81.
Доклад 2018
Научна конференция на младите научни работници - 2018 : Сборник с доклади, Варна : СТЕНО, 2018, 99 - 103.
Доклад 2018
Научна конференция на младите научни работници - 2018 : Сборник с доклади, Варна : СТЕНО, 2018, 91 - 98.
Доклад 2017
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 12 - 13 окт. 2017, Варна: Наука и икономика , 2017, 190 - 200.
Доклад 2017
Икономиката в променящия се свят - национални, регионални и глобални измерения : ИПС - 2017 = The Economy in a Changing World: National, Regional and Global Aspects (EWT – 2017) : Сборник с доклади от VIII международна научна конференция, 12 май 2017 : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2017, 462-466., ISBN(печатно) 978-954-21-0927-3, ISBN(онлайн) 978-954-21-0927-3
Доклад 2017
Сборник с доклади - Икономиката в променящия се свят – национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, I, 2017, 467-471.
Доклад 2017
Туризъм. Иновации. Стратегии: Юбил. сборник, Бургас: ФЛАТ, 2017, 353 - 360.
Преглед на всички публикации