Икономически университет – Варна

ст. пр. д-р Димитър Димитров

ст. пр. д-р Димитър Димитров

ст. пр. д-р Димитър Димитров

С-16, Спортен к-с

0882164731

dd_xero@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации

Понеделник, кабинет С-16 - Спортен комплекс: 09:00-11:00

Петък, кабинет С-16 - Спортен комплекс: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

06 мар 2023, кабинет Спортен комплекс: 09:00-11:00

06 апр 2023, кабинет Спортен комплекс: 09:00-11:00

Вид Година Публикация
Монография 2021
Варна : Наука и икономика , 2021, 144.
Доклад 2021
Туризъм и свързаност : Сборник с доклади от юбилейната научна конференция с международно участие по случай 55 г. от създаването на спец. Туризъм, 30-31 окт. 2020 г., Варна, България, Варна : Наука и икономика, 2021, 83-89.
Други 2019
International Book Market Service Ltd., Member of OmniScriptum Publishing Group, Mauritius: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019, 1 - 81.
Доклад 2018
Научна конференция на младите научни работници - 2018 : Сборник с доклади, Варна : СТЕНО, 2018, 99 - 103.
Доклад 2018
Научна конференция на младите научни работници - 2018 : Сборник с доклади, Варна : СТЕНО, 2018, 91 - 98.
Доклад 2017
Агробизнесът и селските райони - икономика, иновации и растеж : Сборник доклади от научно-практическа конференция, 12 - 13 окт. 2017, Варна: Наука и икономика , 2017, 190 - 200.
Доклад 2017
Сборник с доклади - Икономиката в променящия се свят – национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, I, 2017, 467-471.
Доклад 2017
Туризъм. Иновации. Стратегии: Юбил. сборник, Бургас: ФЛАТ, 2017, 353 - 360.
Доклад 2017
Сборник с доклади - Икономиката в променящия се свят – национални, регионални и глобални измерения (ИПС-2017), Варна: Наука и икономика, I, 2017, 462-466.
Доклад 2016
Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници, в ИУ – Варна, Варна: Наука и икономика, 2016.
Преглед на всички публикации