Икономически университет – Варна

ст. пр. Борислава Петрова

ст. пр. Борислава Петрова

ст. пр. Борислава Петрова

С-16, Спортен к-с

s.u.n.r.i.s.e@ue-varna.bg

Консултации на място

Вторник, кабинет С-16, Спортен к-с: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/nwq-djut-auu, 10:00-11:00

Дати за неположени изпити

11 мар 2024, кабинет С-16, Спортен к-с: 11:00-13:00

15 апр 2024, кабинет С-16, Спортен к-с: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Физическо възпитание Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, СО (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Физическо възпитание Курс 2, ИКН (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 15:00 СК-1 У Физическо възпитание 14
15:15 17:00 СК-1 У Физическо възпитание 10
Вторник
08:15 10:00 СК-2 У Физическо възпитание 34
11:15 13:00 СК-5 У Физическо възпитание 10
Сряда
08:15 10:00 СК-1 У Физическо възпитание 32
11:15 13:00 СК-1 У Физическо възпитание 4, 12
13:30 15:00 СК-5 У Физическо възпитание 21
Четвъртък
11:15 13:00 СК-4 У Физическо възпитание 18
13:30 15:00 СК-3 У Физическо възпитание 2
Петък
08:15 10:00 СК-1 У Физическо възпитание 14
11:15 13:00 СК-2 У Физическо възпитание 15
Вид Година Публикация
Доклад 2016
Сборник доклади от научна конференция на младите научни работници, Варна: Наука и икономика, 2016.
Доклад 2016
Сборник с доклади от научна конференция на младите научни работници, в ИУ – Варна, Варна: Наука и икономика, 2016.
Доклад 2013
Сборник с доклади „Предизвикателства на ХХІ век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели“, Варна: Стено, 2013, 371-374.
Доклад 2013
Сборник с доклади „Предизвикателства на ХХІ век за развиване на комуникативната компетентност за професионални цели“, Варна: Наука и икономика, 2013, 390-393.
Доклад 2013
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2013 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 368 - 375.
Доклад 2011
// Год. на Техническия университет във Варна [Черноморски научен форум по проблемите на физическото възпитание и спорта : Международ. науч. конф., 2011], 1, 2011, с. 39 - 44.
Доклад 2011
// Науч. конф. на младите науч. работници : 2011 : Сб. докл. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2011, с. 162 - 166.
Доклад 2011
// Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорта във висшите училища : Междунар. науч. конф., 19 ноем. 2010 г. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2011 с. 57 - 72.
Доклад 2011
// Съвременни тенденции, проблеми и иновации на физическото възпитание и спорта във висшите училища : Междунар. науч. конф., 19 ноем. 2010 г. - София : Унив. изд. "Стопанство", 2011 с. 184 - 191.
Доклад 2011
// Год. на Техническия университет във Варна [Черноморски научен форум по проблемите на физическото възпитание и спорта : Международ. науч. конф., 2011], 1, 2011, с. 34 - 38.
Преглед на всички публикации