Икономически университет – Варна

ст. пр. Силвия Йоханова

ст. пр. Силвия Йоханова

ст. пр. Силвия Йоханова

230

0882164748

yohanova@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 230: 17:00-19:00

Вторник, кабинет 230: 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

25 окт 2022, кабинет 230: 15:00-17:00

22 ное 2022, кабинет 230 к: 15:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Английски език Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, СА (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, СО (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Специализиран чужд език - английски Курс 5, МТБ (Задочно обучение)
Специализиран чужд език - английски Курс 5, МТБ-СНУ (Задочно обучение)
Специализиран чужд език - английски Курс 6, МТБ-ДНДО (Задочно обучение)
Специализиран чужд език - английски Курс 6, МТБ-СПН (Задочно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
08:15 10:00 H-101 У Английски език 18, 19, 20, 21
Сряда
13:30 15:00 232 У Английски език 3, 5, 7, 17
Четвъртък
11:15 13:00 306 У Английски език 37
13:30 15:00 306 У Английски език 17
16:15 18:00 523 У Английски език 4, 13
Петък
09:15 11:00 H-101 У Английски език 1, 2, 6, 16
2023-02-09 (Четвъртък)
08:08 11:46 303 У Специализиран чужд език - английски 20, 21, 53, 54
2023-02-10 (Петък)
15:00 18:38 312 У Специализиран чужд език - английски 20, 21, 53, 54
2023-02-13 (Понеделник)
08:08 11:08 303 У Специализиран чужд език - английски 20, 21, 53, 54
2023-02-14 (Вторник)
15:00 17:46 312 У Специализиран чужд език - английски 20, 21, 53, 54
2023-02-15 (Сряда)
12:00 14:46 312 У Специализиран чужд език - английски 20, 21, 53, 54
2023-02-16 (Четвъртък)
12:00 14:46 304 У Специализиран чужд език - английски 20, 21, 53, 54
2023-02-17 (Петък)
13:30 16:16 312 У Специализиран чужд език - английски 20, 21, 53, 54
Вид Година Публикация
Учебник 2020
Варна : Наука и икономика, 2020, 210.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 736 - 743.
Статия 2020
Научни трудове ВВМУ Н. Й. Вапцаров. 45 г. катедра "Езикова подготовка" : Юбилеен сборник, Варна : ВВМУ "Н. Й. Вапцаров", 2020, 102-105. ., ISBN(печатно) 978-619-7428-54-4 / Линк
Доклад 2017
Чуждият език и съвременното висше образование: Сборник доклади от VIII Международна научна конференция, Варна: Медицински университет "Проф. д-р П. Стоянов", 2, 2017, с. 451 - 456.
Учебник 2016
- Varna : Science a. Economic Publ. House, 2016, 162 с. : с табл., ил.
Учебник 2014
- Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2014. - 114 с. : с табл., ил.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 121 - 126.
Доклад 2011
// Продуктови езикови умения за академични цели: Шеста междунар. науч. конф., 2011. - Варна : МУ, 2011, с. 266 - 270.
Доклад 2010
Седма научна конференция Мениджмънт и предприемачество -ТУ София, филиал Пловдив, 2010, 110-113.
Учебно помагало 2010
Varna: Science and Economics, 2010.
Преглед на всички публикации