Икономически университет – Варна

ст. пр. Свилен Илиев

ст. пр. Свилен Илиев
Консултации на място

Сряда, кабинет 230/508: 14:00-15:00

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/tum-ejgc-wmq, 14:00-15:00

Дати за неположени изпити

20 мар 2024, кабинет 230/508: 13:00-15:00

24 апр 2024, кабинет 230/508: 13:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Английски език Курс 1, СА (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, DS (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, ПА (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Чужд език-английски Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
09:15 11:00 312 У Английски език 36
Вторник
11:15 13:00 447 У Английски език 35
15:15 17:00 312 У Английски език 34
17:15 19:00 H-102 У Чужд език-английски 1, 2, 4, 5, 6, 10, 12, 14, 16
Сряда
11:15 13:00 H-211 У Английски език 36
15:15 17:00 H-206 У Английски език 38
Четвъртък
11:15 13:00 447 У Английски език 3, 39
13:30 15:00 302 У Английски език 34, 35
Вид Година Публикация
Учебно помагало 2010
Varna: Science and Economics, 2010.
Учебно помагало 2009
Science and Economics Publishing House UE-Varna, 2009.
Учебник 2008
P.H. Science and Economics, UE - Varna, 2008.
Учебно помагало 2008
Publishing House "Science and Economics" University of Economics - Varna ISBN 978-954-21-0339-4, 2008.
Учебно помагало 2006
Наука и икономика ИУ-Варна, 2006.
Други 2002
Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2002.
Доклад 2002
Международна юбилейна научна конференция "Икономиката и развитието на обществото", юни 2002, Икономически университет - Варна, Университетско издателство, Икономически университет - Варна, 2002, 236 - 243.
Други 2002
Варна: Университетско издателство ИУ-Варна, 2002.
Доклад 2002
III Международна конференция - Езикът - средство за образование, наука и професионална реализация, Департамент по чуждоезиково обучение и комуникация при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна, 2002, 448 - 455.
Доклад 2001
II Международна конференция Чуждоезиково обучение за специални цели, Варна, 8-10 юни, 2001, посветена на Европейската година на езиците, Департамент по чуждоезиково обучение и комуникация при Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна, Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", Варна, 2001, 189 - 192.
Преглед на всички публикации