Икономически университет – Варна

ст. пр. Николай Стефанов

ст. пр. Николай Стефанов

ст. пр. Николай Стефанов

каб. 1-230

0882164735

n.stefanov@ue-varna.bg

За неположени изпити 17 април 2024:
https://meet.google.com/khi-scbc-ncp

Приемно време

Всеки делничен ден, -

Консултации на място

Сряда, кабинет 1-230: 15:00-16:00

Четвъртък, кабинет https://meet.google.com/khi-scbc-ncp: 13:30-14:30

Дати за неположени изпити

20 мар 2024, кабинет 1-230: 15:00-17:00

17 апр 2024, кабинет 1-230: 15:00-17:00

Дисциплина Курс и Специалност
Английски език Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Английски език Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Английски език * Курс 1, СО (Дистанционно обучение)
Английски език * Курс 1, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Английски език * Курс 1, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Английски език * Курс 1, НИИ (Дистанционно обучение)
Английски език * Курс 1, ИБП (Дистанционно обучение)
Английски език * Курс 1, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Немски език Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, БМ-АЕ (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Немски език Курс 1, ПА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
08:15 10:00 H-103 У Немски език 1, 5, 9, 10, 13, 23, 24, 26, 28, 29, 32, 35
11:15 13:00 H-207 У Английски език 15
15:15 17:00 H-104 У Английски език 13
Сряда
11:15 13:00 222 У Английски език 5
13:30 15:00 447 У Английски език 4
Четвъртък
11:15 13:00 H-211 У Немски език 7, 8, 15, 17, 22, 27, 31, 33, 34, 37, 39
Вид Година Публикация
Статия 2019
BDV Magazin : Zeitschrift des Bulgarischen Deutschlehrerverbandes, Sofia : Vorstand des BDV, 2019, April, 36 - 50.
Статия 2018
BDV-Magazin : Zeitschrift des Bulgarischen Deutschlehrerverbandes, Sofia : Der Vorstand des BDV, 2018, April, 16 - 27.
Статия 2017
Дзяло: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век , год. V, 2017, IX, 15 - 25.
Статия 2017
Дзяло: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век, http://www.abcdar.com, год. V, брой IX , 2017, 4.
Доклад 2013
// Езиковото обучение днес - защо, за кого и как : Сб. докл. от кръгла маса, 2013 г. - Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2013, с. 185 - 200.
Други 2009
Варна: Наука и икономика, 2009, 68 с.
Преглед на всички публикации