Икономически университет – Варна

доц. д-р Владимир Досев

доц. д-р Владимир Досев

доц. д-р Владимир Досев

225а

vl_dosev@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет 225а: 09:15-11:15

Консултации

Четвъртък, кабинет 225а: 10:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Български език Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Български език Курс 1, СА (Редовно обучение)
Български език Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Български език Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Български език Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Български език Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Български език Курс 1, СО (Редовно обучение)
Български език Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, МБ-А.ЕЗ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Български език Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ПА (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, СА (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, СО (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
11:15 13:00 323 Л Делова кореспонденция 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
Сряда
15:15 17:00 232 У Български език 4, 18, 21, 23, 25, 27, 28, 30, 34, 37
17:15 19:00 232 У Делова кореспонденция 22, 23
Четвъртък
08:15 10:00 302 У Български език 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 39
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Съдебна администрация Деловодство и правна стилистика 4 4 1-448 09.05.2023 15:00 - 17:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Медии и език : Електронно списание за научни изследвания по медиен език, София : СУ Св. Кл. Охридски, 2023, 14, 10-16., ISSN(онлайн) 2535-0587 / Линк
Статия 2022
Медии и език : Електронно списание за научни изследвания по медиен език, София : СУ Св. Кл. Охридски http://medialinguistics.com/2022/03/28/fake-political-news-in-facebook, 2022, 11, 28 март [Дискретният чар на езиковата власт], 1-10. ., ISSN(печатно) 2535-0587
Доклад 2022
Медийна грамотност: Класически и нови измерения = Media Literacy: Classical and New Dimensions : Международна научна конференция на Факултета по журналистика и масова комуникация, проведена на 28-29.10.2021, ФЖМК, София, СУ Кл. Охридски, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022, 337-347., ISBN(печатно) 978-619-7567-12-0 / Линк
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 132.
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 4 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 72-81.
Статия 2021
Качествена журналистика и нова комуникационнa среда : Международна научна конференция, Факултет по Журналистика и масови комуникации, СУ Кл. Охридски, 29-30.10.2020 г., София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021, 284-295.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 615 - 623.
Статия 2020
Чуждоезиково обучение : двумесечно научно-методическо списание = Foreign Language Teaching, София : Аз Буки, 47, 2020, 6, 622-633., ISSN(печатно) 0205-1834, ISSN(онлайн) 1314-8508
Студия 2020
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика , 90, 2020, 61 - 82.
Доклад 2019
4th International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH 2019) : Proceedings, May 17-19, 2019, Moscow, Russia, Amsterdam : Atlantis Pres, 2019, 1342 - 1346.
Преглед на всички публикации