Икономически университет – Варна

доц. д-р Владимир Досев

доц. д-р Владимир Досев

доц. д-р Владимир Досев

225а

vl_dosev@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 225а: 13:30-15:30

Консултации

Сряда, кабинет 225а: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Делова кореспонденция Курс 2, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, СА (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, НИИ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ПИМ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, СМД (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, СО (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, МИО (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ТУРИЗЪМ (Редовно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, СО (Дистанционно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ИБП (Дистанционно обучение)
Делова кореспонденция Курс 2, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
16:15 18:00 323 Л Делова кореспонденция 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33
2022-09-23 (Петък)
09:15 11:00 Е-2 Л Делова кореспонденция 38, 39, 40, 42, 43
2022-09-25 (Неделя)
15:15 17:00 Е-3 Л Делова кореспонденция 38, 39, 40, 42, 43
2022-09-26 (Понеделник)
13:30 15:00 Е-4 Л Делова кореспонденция 38, 39, 40, 42, 43
Вид Година Публикация
Статия 2022
Медии и език : Електронно списание за научни изследвания по медиен език, София : СУ Св. Кл. Охридски http://medialinguistics.com/2022/03/28/fake-political-news-in-facebook, 2022, 11, 28 март [Дискретният чар на езиковата власт], 1-10. ., ISSN(печатно) 2535-0587
Статия 2021
Качествена журналистика и нова комуникационнa среда : Международна научна конференция, Факултет по Журналистика и масови комуникации, СУ Кл. Охридски, 29-30.10.2020 г., София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021, 284-295.
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 132.
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 4 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 72-81.
Студия 2020
Годишник. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика , 90, 2020, 61 - 82.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 615 - 623.
Статия 2020
Чуждоезиково обучение : Научно списание [Foreign Language Teaching : Bulgarian Educational Journal], София : Аз Буки, 47, 2020, 6, 622 - 633.
Статия 2019
Рада и приятели : Сборник в чест на проф. д-р Радка Влахова, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2019, 1, 342 - 352.
Доклад 2019
4th International Conference on Contemporary Education, Social Sciences and Humanities (ICCESSH 2019) : Proceedings, May 17-19, 2019, Moscow, Russia, Amsterdam : Atlantis Pres, 2019, 1342 - 1346.
Други 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 352.
Преглед на всички публикации