Икономически университет – Варна

доц. д-р Владимир Досев

доц. д-р Владимир Досев

доц. д-р Владимир Досев

225а

vl_dosev@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Вторник, кабинет 225а: 10:00-12:00

Консултации на място

Вторник, кабинет 225г: 12:00-13:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/vuu-fxbr-wfv, 13:15-14:15

Дати за неположени изпити

19 мар 2024, кабинет 225а: 12:00-13:00

16 апр 2024, кабинет 225а: 12:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Регулация и етика на дигиталните медии и ПР Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Социални медии Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Създаване и управление на съдържание Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Български език Курс 1, АБ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, СО (Редовно обучение)
Български език Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Български език Курс 1, МИО (Редовно обучение)
Български език Курс 1, ИКН (Редовно обучение)
Български език Курс 1, МУТ (Редовно обучение)
Деловодство и правна стилистика Курс 4, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-220 Л Социални медии 9, 10
Вторник
08:15 10:00 447 У Български език 4, 18, 21, 23, 25, 28, 34, 37
10:15 13:00 127Г Л Регулация и етика на дигиталните медии и ПР 10, 11
Сряда
10:15 13:00 2-132 Л Създаване и управление на съдържание 9, 10
13:30 16:00 2-320 Л Деловодство и правна стилистика 2 4
Четвъртък
10:15 13:00 2-312 Л Деловодство и правна стилистика 4
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Дигитални медии и ПР Регулация и етика на дигиталните медии и ПР 4 10 1-56 08.05.2024 15:00 - 16:00
Дигитални медии и ПР Регулация и етика на дигиталните медии и ПР 4 11 1-56 08.05.2024 16:00 - 17:00
Съдебна администрация Деловодство и правна стилистика 4 4 1-56 14.05.2024 11:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Медии и език : Електронно списание за научни изследвания по медиен език, София : СУ Св. Кл. Охридски, 2023, 14, 10-16., ISSN(онлайн) 2535-0587 / Линк
Доклад 2023
Език, наука, комуникации и спорт - 60 години академично образование : Десета юбилейна международна научна конференция, 16-17 юни 2023 г. : Сборник с доклади, Варна : МУ Проф. д-р П. Стоянов - Варна, 2023, 89-97., ISBN(печатно) 978-619-221-454-8, ISBN(онлайн) 978-619-221-452-4 / Линк
Статия 2023
Езиков свят = Orbis Linguarum, Благоевград : Унив. изд. Неофит Рилски , 21, 2023, 3, 113-119., ISSN(печатно) 1312-0484, ISSN(онлайн) 2603-4026 / DOI 10.37708/ezs.swu.bg.v21i3.11 / Scopus
Статия 2022
Медии и език : Електронно списание за научни изследвания по медиен език, София : СУ Св. Кл. Охридски http://medialinguistics.com/2022/03/28/fake-political-news-in-facebook, 2022, 11, 28 март [Дискретният чар на езиковата власт], 1-10. ., ISSN(печатно) 2535-0587
Доклад 2022
Медийна грамотност: Класически и нови измерения = Media Literacy: Classical and New Dimensions : Международна научна конференция на Факултета по журналистика и масова комуникация, проведена на 28-29.10.2021, ФЖМК, София, СУ Кл. Охридски, София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2022, 337-347., ISBN(печатно) 978-619-7567-12-0 / Линк
Учебно помагало 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 132.
Доклад 2021
Медиацията в различните обществени сфери : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 4 ноември 2020 г., Варна : Наука и икономика, 2021, 72-81.
Статия 2021
Качествена журналистика и нова комуникационнa среда : Международна научна конференция, Факултет по Журналистика и масови комуникации, СУ Кл. Охридски, 29-30.10.2020 г., София : Унив. изд. Св. Климент Охридски, 2021, 284-295.
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 4, Варна : Наука и икономика, 4, 2020, 615 - 623.
Статия 2020
Чуждоезиково обучение : двумесечно научно-методическо списание = Foreign Language Teaching, София : Аз Буки, 47, 2020, 6, 622-633., ISSN(печатно) 0205-1834, ISSN(онлайн) 1314-8508
Преглед на всички публикации