Икономически университет – Варна

доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева

доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева

доц. д-р Мария Кехайова-Стойчева

507

0882164698

kehajova_m@ue-varna.bg

Автобиография

Ръководител на Център за социални изследвания

Консултации на място

Вторник, кабинет 507: 13:30-14:30

Понеделник, кабинет http://meet.google.com/rvr-pnep-rmu: 09:00-10:00

Дати за неположени изпити

31 окт 2023, кабинет 507: 11:00-13:00

05 дек 2023, кабинет 507: 11:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МО-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, ПМАВ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МТБ-ДНДО (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг Курс 5, МТБ-СПН (Редовно обучение)
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, СК-ДНДО
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, СПНС-ДНДО
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, УП-ДНДО
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, МТБ-ДНДО
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, МТБ-СПН
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, БМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, ФИ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, ФИ-СПН (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, КБУ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, АБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, БК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, РМК-ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Мениджмънт и маркетинг * Курс 5, ОТБ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Потребителско поведение * Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Маркетинг * Курс 2, ДТБ (Редовно обучение)
Маркетинг * Курс 2, СО (Редовно обучение)
Маркетинг * Курс 2, СФ (Редовно обучение)
Маркетинг * Курс 2, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Маркетинг * Курс 2, ССиЗ (Редовно обучение)
Маркетингови изследвания Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Дипломантски семинар * Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Информационни технологии в продажбите * Курс 5, УПМ (Дистанционно обучение)
Информационни технологии в продажбите * Курс 5, УПМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Информационни технологии в продажбите * Курс 6, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Продажбено поведение * Курс 5, УПМ (Дистанционно обучение)
Продажбено поведение * Курс 5, УПМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Продажбено поведение * Курс 6, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Поведение на потребители и публики * Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Кризисен ПР * Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
10:15 13:00 433 Л Маркетингови изследвания 11, 12
Сряда
07:30 10:00 2-220 Л Дипломантски семинар 1 10, 11
15:15 17:00 H-212 Л Мениджмънт и маркетинг 41, 42, 43, 44, 45
Вид Година Публикация
Статия 2023
Studies in Business and Economics, Sciendo, 18, 2023, 1, 129-148. / DOI 10.2478/sbe-2023-0008 / Scopus / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 554-567., ISBN(печатно) 78-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Студия 2023
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics / Association for Information Communication Technology Education and Science, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN-Assoc. for Inform. Communication Technology, 12, 2023, 4, 2101-2111., ISSN(печатно) 2217-8309, ISSN(онлайн) 2217-8333 / DOI 10.18421/TEM124-21 / Scopus
Студия 2023
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 9, 2023, 2, 66-87., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2023
Устойчиво потребление в градска среда - регионални различия : [Проект] : Сборник с доклади от Кръгла маса, 29.09.2023, Варна : Знание и бизнес, 2023, 25-47., ISBN(онлайн) 978-619-210-069-8 / Линк
Монография 2023
Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2023, 328., ISBN(печатно) 978-954-715-754-5 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : Знание и бизнес, 2023, 182., ISBN(онлайн) 978-619-210-074-2 / Линк
Доклад 2022
3th International Conference on the Economics of the Decoupling (ICED), 30 November - 1 December 2021, Zagreb, Croatia, Zagreb : University of Zagreb, 2022, 207-220., ISSN(печатно) 2706-3801, ISSN(онлайн) 2718-3092 / Линк
Доклад 2022
Образование, наука и дигитални иновации – синергия за професионален път: Сборник с доклади, ВСУ „Черноризец Храбър“, 2022, 19-23., ISBN(печатно) 978-954-715-721-7 / DOI 10.36997/ESDI2021
Доклад 2022
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с доклади : Национална кръгла маса ... , 19 ноем. 2021 г., Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2022, 19-23., ISBN(печатно) 978-954-715-721-7 / DOI 10.36997/ESDI2021
Преглед на всички публикации