Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Йордан Недев

гл. ас. д-р Йордан Недев

гл. ас. д-р Йордан Недев

507

0884 544649

yordan_nedev@ue-varna.bg

Консултации

Понеделник, кабинет 507: 13:30-15:30

Четвъртък, кабинет 507: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетингови изследвания Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Събитиен маркетинг Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Събитиен маркетинг Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Управление на маркетингови проекти Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Фотография и видео производство Курс 4, ДМПР (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-312 У Управление на маркетингови проекти 11
16:15 19:00 2-314 У Управление на маркетингови проекти 12
Сряда
08:15 10:00 438 У Маркетингови изследвания 11
13:30 16:00 438 У Фотография и видео производство 12
16:15 18:00 438 У Маркетингови изследвания 12
Четвъртък
13:30 16:00 51 У Фотография и видео производство 11
17:15 19:00 303 У Събитиен маркетинг 10
Петък
09:15 11:00 2-225 У Събитиен маркетинг 12
11:15 13:00 2-318 У Събитиен маркетинг 13
Вид Година Публикация
Доклад 2011
Научна конференция на младите научни работници : 2011 : Сборник доклади, Варна : Наука и икономика, 2011, 297-307., ISSN(печатно) 1314-4812
Преглед на всички публикации