Икономически университет – Варна

гл. ас. д-р Йордан Недев

гл. ас. д-р Йордан Недев

гл. ас. д-р Йордан Недев

507

0884 544649

yordan_nedev@ue-varna.bg

Маркетингови изследвания
Ценови практики и решения
Дигитални маркетингови изследвания
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Омниканален търговски бизнес Маркетингови изследвания в омниканална среда 5 29 eLearn 17.05.2024 10:00 - 12:00
Омниканален търговски бизнес - СНУ Маркетингови изследвания в омниканална среда 5 30 eLearn 17.05.2024 10:00 - 12:00
Маркетинг Ценови практики и решения 3 11 1-55 19.06.2024 09:00 - 10:00
Маркетинг Ценови практики и решения 3 12 1-55 19.06.2024 10:00 - 11:00
Дата Час Зала Бележки
27.06.2024 13:00 - 14:00 1-56
28.06.2024 13:00 - 14:00 1-56
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2023
"РЕМАРКЕТИНГ НА РЕАЛНОСТТА" Сборник с доклади Международна научна конференция, посветена на 25 години от създаването на катедра „Маркетинг“ при Икономически университет – Варна, България, ИУ - Варна "Наука и икономика", 2023, 544-553., ISBN(печатно) 78-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Монография 2023
Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2023, 328., ISBN(печатно) 978-954-715-754-5 / Линк
Доклад 2023
Ремаркетинг на реалността = Remarketing the Reality : Сборник с доклади : Международна научна конференция, посветена на 25 г. от създаването на кат. "Маркетинг" при ИУ - Варна, България, 17 юни 2022, Варна : Наука и икономика, 2023, 554-567., ISBN(печатно) 78-954-21-1134-4, ISBN(онлайн) 978-954-21-1134-4 / Линк
Студия 2023
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 9, 2023, 2, 66-87., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : Знание и бизнес, 2023, 182., ISBN(онлайн) 978-619-210-074-2 / Линк
Статия 2022
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Знание и бизнес, 8, 2022, 1, 35-40., ISSN(печатно) 2367-7791, ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2022
Образование, наука и дигитални иновации – синергия за професионален път: Сборник с доклади, ВСУ „Черноризец Храбър“, 2022, 19-23., ISBN(печатно) 978-954-715-721-7 / DOI 10.36997/ESDI2021
Статия 2021
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Знание и бизнес, 7, 2021, 2, 64-72., ISSN(печатно) ISSN 2367-7791, ISSN(онлайн) ISSN 2367-7791 / Линк
Доклад 2011
Научна конференция на младите научни работници : 2011 : Сборник доклади, Варна : Наука и икономика, 2011, 297-307., ISSN(печатно) 1314-4812
Преглед на всички публикации