Икономически университет – Варна

Конкурс за научни проекти

Уважаеми колеги, 

Със заповеди на Ректора на Икономически университет - Варна РД 14-136/04.08.2023 г. и РД 14-137/07.08.2023 г. е утвърдено финансирането на класираните от Централна конкурсна комисия научни проекти.

Предстои подписване на договори с ръководителите на проектите и утвърждаване на план-сметките.