Икономически университет – Варна

Програма на Студентска научна конференция 2024

СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – 2024

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

 

17 МАЙ 2024 Г.

 

Час

Конферентно събитие

10:00 – 10:05

Откриване на конференцията

10:05 – 11:30

Заседание на първа секция

11:30 -  12:15

Дискусионен панел

12:15 -  13:00

Кафе пауза

13:00 – 14:45

Заседание на втора секция

14:45 – 15:00

Дискусионен панел

15:00

Закриване на конференцията

 

 

Конференцията ще се проведе  в зала 1 при Икономически университет – Варна

Дистанционен достъп 
 

           Организатор: отдел „Научноизследователска дейност и докторантура“ при Икономически университет - Варна

 

 

 

 

Първо заседание

17 май 24 г., начало: 10:00 ч. в зала 1

Председател – доц. д-р Пламена Милушева

Секретар – Несрин Ереджеб

 

Автор

Тема на доклада

1

Яна Васкова Петрова

Пътят на България към Еврозоната

Христиана Тодорова Караманова

2

Максимилияна Димитрова Гюмова

Привидните сделки като способ за придобиване правото на собственост

3

Яна Петева Гюзелева

 

Стратегия за развитие на Община Варна

4

Лора Любенова

Covid-19 и трансформация на банковите бизнес модели

5

Боян Божидаров Стоянов

 

Основни базисни изисквания в ДДС системите на Франция и Великобритания по пример на Кока кола Юропасифик

6

Мироцвета Кирилова Цветкова

 

Етични проблеми в Boeing

7

Боян Пламенов Гарев

 

Сравнителна характеристика и съпоставка на производството на ябълки в България и света

8

Хараламби Божидаров Янков

 

Проблеми при продажбите на електромобили в Европейския съюз

9

Пресиян Радев Терзиев

 

Гърмяща змия

10

Преслава Диянова Стоянова

 

Теория за черния лебед и черните лебеди, които промениха световната икономика

 

 

Второ заседание

17 май 24 г., начало: 13:00 ч. в зала 320

Председател – доц. д-р Пламена Милушева

Секретар – Несрин Ереджеб

 

Автор

Тема на доклада

11

Денислава Павлова Николова

 

Развитие на кадастъра и имотния регистър

12

Тея Емилова Благомирова

 

Позитивни ефекти и потенциални заплахи на изкуствения интелект в туризма

13

Силвия Грудева

 

Организационна амбидекстрия в туристическите предприятия

14

Цветомир Цветков

 

От бар културата до миксологията

15

Берна Недим Чауш

 

Възможности за усъвършенстване на логистичната система на "Пашабахче България" ЕАД

16

Анелия Деянова Петрова

 

Оживяване на българските читалища: решения и трудности

17

Емануел Мариянов Тонев

 

Внедряване на Street Food каравани във веригата ресторанти „Happy Bar & Grill“

Микаела Красимирова Станева

 

18

Маринела Георгиева Петрова

 

Устойчива логистика в мултинационалните компании "Волво Груп" и "Сканиа Груп"

 

 

Може да видите шаблон и технически изисквания за докладите от следните линкове.

Технически изисквания към докладите
Шаблон