Икономически университет – Варна

Секция „Туризъм”

Преглед на студентската научна дейност:  18.04.2023 г. (вторник), 13:30 ч., зала 1-323.

Класиране:

Туризъм

първо място

Ванина-Зара Марио Рангелова

второ място

Джансел Джевадин Сали

второ място

Силвия Николаева Грудева

трето място

Цветомир Анатолиев Цветков