Икономически университет – Варна

Секция „Олимпиада по програмиране”

Преглед на студентската научна дейност:  08.04.2023 г. (събота), 15:00 ч., зала 50.

Класиране: 

Олимпиада по програмиране

първо място

Мустафа Мехмедов Льотин

второ място

Даниел Бисеров Стоянов

трето място

Теодора Стоянова Ненчева