Икономически университет – Варна

Секция „Стокознание”

Преглед на студентската научна дейност:  20.04.2023 г., (четвъртък), 14:00 ч., зала 221.

Няма класирани студенти на първите три места.