Икономически университет – Варна

Секция „Предприемачество и инвестиционен мениджмънт”

Преглед на студентската научна дейност:   24.04.2023 г., (понеделник), 09:00 ч., зала Н-111.

 

Класиране:

Предприемачество и инвестиционен мениджмънт

първо място

няма класиран студент

второ място

Биляна Младенова Бойчева

трето място

Селин Джевдет Исмаил