Икономически университет – Варна

Секция “Индустриален бизнес и предприемачество“

Преглед на студентската научна дейност:  24.04.2023 г. (понеделник), 10:30 ч., в зала 2-220.

Класиране:

Индустриален бизнес и предприемачество

първо място

Красимир Кирилов Дачев

второ  място- колектив

Пламен Петров Андреев

Явор Маринов Каравелски

трето място

няма класиран студент