Икономически университет – Варна

Секция "Правни науки"

Преглед на студентската научна дейност:  10.04.2023 г. (понеделник), 10:00 ч. зала Coworking Space

 

 

 

Правни науки

първо място

Ангелина Евгениева Тодорова

второ място

Марина Русева Маринчева

трето място

Цвета Тихомирова Тодорова