Икономически университет – Варна

Секция „Недвижими имоти и инвестиции”

Преглед на студентската научна дейност:    24.04.2023 г., (понеделник), 10:00 ч., зала Н-111.

Класиране:

 

Недвижими имоти  и инвестиции

първо място

Петя Атанасова Атанасова

второ място

Полина Галинова Стоянова

трето място

Билгин Исмаилов Шабанов