Икономически университет – Варна

Секция "Мениджмънт и публична администрация"

Преглед на студентската научна дейност: 19.04.2023 г. (сряда), 13:30 ч., зала 221.

Класиране:

Мениджмънт и публична администрация

първо място- колектив

Илина Маринова Кушева

Айлин Айдън Емел

Йоана  Николова Михайлова

второ място- колектив

Владимир Сергеевич Гаврилица

Албина Викторивна Терсийска

Лилия Михайлова Бойкова

трето място

Кристина Петьова Николова