Икономически университет – Варна

Секция "Финанси"

Преглед на студентската научна дейност:  11.04.2023 г., (вторник), 13:30 ч., в зала 1-310.

Класиране:

Финанси

първо място

Виктор Иванов Йорданов

второ място

Велико Николаев Дженов

трето място

Билги Юзджанова Салиева