Икономически университет – Варна

Студентска научна конференция

Студентската научна конференция  ще се проведе през месец май 2023 година, по традиция след Прегледа на студентската научна дейност. В нейния дневен ред студентите, които са класирани на първите места в отделните секции ще презентират своите доклади (при регламент 8 минути), с последваща дискусия върху тях. Изнесените на конференцията доклади, в обем до 8 стандартни страници, ще бъдат публикувани в сборник.

Студентите, класирани на първо, второ и трето място ще получат грамоти и парични награди.