Икономически университет – Варна

Програма на Студентска научна конференция 2023

СТУДЕНТСКА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ – 2023

 

П  Р  О  Г  Р  А  М  А

 

18 МАЙ 2023 Г.

 

Час

Конферентно събитие

13:00 – 13:05

Откриване на конференцията

13:05 – 14:25

Заседание на първа секция

14:25 -  14:45

Дискусионен панел

14:45 -  15:15

Почивка

15:15 – 16:25

Заседание на втора секция

16:25 – 16:45

Дискусионен панел

16:45

Закриване на конференцията

 

 

Конференцията ще се проведе  в зала 1 при Икономически университет – Варна

 

Организатор: отдел „Научноизследователска дейност и докторантура“ при Икономически университет - Варна

 

 

Първо заседание

18 май 23 г., начало: 13:05 ч.

Председател – доц. д-р Недялко Вълканов

Секретар – Даниела Димитрова

 


Автор

Тема на доклада

 

1

Виктор  Йорданов

Енергийната криза в ЕС и България: фискални аспекти

 
 
 
 

2

Румяна  Мартева

Отражение на Covid-19 кризата върху динамиката и структурата на съвкупното търсене в Югоизточна Европа

 
 

3

Бетина  Минкова

Приемане на еврото - нови възможности за българската икономика

 

Веселина  Борисова

 

Габриела  Димова

 

4

Ангелина Тодорова

 

Данъчните злоупотреби и Българското законодателство

 

5

Илина  Кушева

Едуард Деминг - идеи, принципи, награда за качество

 

 

Айлин  Емел

 

Йоана  Михайлова   

 

6

Красимир Дачев     

Анализ и изследване на пазара на мрежови хардуерни продукти в Европа

 
   

7

Ясмин Николаева

Обработка на контейнерни товари на пристанище Варна

 

8

Кристиан Николов

Логистична система на компанията „The Coca Cola Company“

 
 

 

 

Второ заседание

18 май 23 г., начало: 15:15 ч.

Председател – доц. д-р Недялко Вълканов

Секретар – Даниела Димитрова

 

9

 

Емануел  Тонев

Анализ на дигиталното представяне по примера на хранителната верига магазини - СВА

 

Полина Цветкова

 

Николай Малев

 

10

Петя Атанасова

 

Мотивационен профил на персонала на "Партнърс Хаус" ООД

 

11

Ради Атанасов

 

Левкемията през погледа на изкуствения интелект

 
 

12

Михаела Йорданова

Отчитане на приходите, разходите и финансовия резултат в парк-хотел „Мадара“ – кк „Златни пясъци“

 
 

13

 

Радослав Рачев

 

Сравнително изследване на обращаемостта и рентабилността на стоковите запаси на предприятия от ритейл сектора в България

 
 

14

Васил Василев Кънев

Креативни подходи за развитие на къща за гости (по примера на "Английската къща за гости" в град Русе)

 
 
 

15

Ванина-Зара Марио Рангелова

 

План-програма на еднодневна екскурзия „Да преоткрием историческите места в Русенския регион“

 

 
 
 

16

Селина Лютвиева Скандалова

 

 

Производство и технология на маслини