Икономически университет – Варна

Фонд Научни Изследвания

Процедура за подкрепа на международни научни форуми в Република България

Краен срок за кандидатстване 01.11.2020 г. 

 


Краен срок за кандидатстване до: 30.09.2020
 
Краен срок за кандидатстване до 17 часа на 30.09.2020 г.
Краен срок за кандидатстване до 17 часа на 2.10.2020 г.
 

Краен срок  22.09.2020 г.


 Покана за участие в „Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства, свързани с пандемията от COVID-19– 2020 год.“


Министерски Съвет одобри 2,4 млн. лв. за конкурси на Фонд „Научни изследвания“ за финансиране на проекти за научни изследвания на български учени, свързани с пандемията от коронавирус

 
 

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Русия 2019-2020 г.

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай – изследователски проекти 2019

Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество – България – Китай 2019 г.

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г.

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2018 г.

Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.

Конкурс за финансиране на научни изследвания на млади учени и постдокторанти – 2017 г.

Годишна оперативна програма на Фонд "Научни изследвания" за 2017 г. (актуализирана)