Икономически университет – Варна

Фонд за подпомагане на талантливи студенти

Учредители във фондФондът е учреден през 2014-та година от Георги Зеленков и проф. д-р Аврам Ескенази с благородната цел да подпомогне професионалното израстване на студенти от специалностите в ИУ –Варна, с доказани качества и постигнати резултати в сферата на тяхното обучение. 

Средствата се набират единствено от дарения и се изразходват само за награди. Те са финансови, връчват се ежегодно на студенти, номинирани след специална селекция от Експертния съвет на Центъра.

В годината на основаването на фонда, професор Аврам Ескенази, учредява и първата поименна награда в чест  на своите баща и брат - "Моис и Илко Ескенази". Наградата се връчва от професор Ескенази и семейството му и до днес на студент от ИТ специалностите в Икономически университет - Варна.

Хронологична история на наградите

През 2014-та година е учредена ежегодната поименна награда в памет на уважаваните Моис и Илко Ескенази, чието име носи тя, в чест на отличимия им принос към академичната култура на страната. Наградата се дава за висок успех от следването и открояващи се изяви в областта на "Информатиката".

Моис ЕскеназиДава се в памет на Моис Ескенази (вляво) варненски адвокат,  завършил право в Гренобъл (Франция), а по-късно - и стопански и социални науки в тогавашния Държавен университет, днес – ИУ-Варна. В периода 1945-1947 година е бил Илко Ескеназичастен доцент по морско право в ИУ и Илко Моис Ескенази (вдясно) - български юрист, политик и преподавател. Името на Илко Ескенази се свързва с Икономически университет – Варна в началото на 1990-те години, когато е избран за извънреден професор по право. Бил е старши научен сътрудник в Института за държавата и правото на БАН. Защитил е първата у нас дисертация  по правната защита на софтуера. Като вицепремиер през 1992 успешно ръководи първите преговори на България за  асоциирането ни към ЕС, а като народен представител има съществен принос за приемането на няколко основополагащи закона. Бил е и вицепрезидент на Международната фондация „Св. св. Кирил и Методий“. 

Днес делото на Моис и Илко Ескенази е продължено проф. д-р Аврам Моис Ескенази и неговото семейство в лицето на дъщерите му Лиляна и Любомира Ескенази.  Проф. Ескенази е основател на секция Софтуерни технологии към Института по информатика и математика при БАН и дългогодишен, уважаван и ценен преподавател към катедра „Информатика“ в Икономически университет. Специализацията му е в областта на софтуерните науки и ежегодно професорът връчва награда именно на изявен студент в областта на информатиката.  

През 2019-та година е учредена и връчена финансова награда във Фонда за подпомагане на талантливи студенти, която е насочена към изявени студенти от специалност „Съдебна администрация“ в ИУ - Варна. Наградата е лично дарение от г-жа Миглена Тачева – Директор на „Национален институт на правосъдието“.

През 2020-та са учредени две нови награди

Поименна награда „Никола и Владимир Попови“, която се връчва ежегодно на студенти, открояващи се с изяви в областта на правото. 

 

Дава се в памет на Никола Попов (вляво), варненски адвокат в първата половина на XX век, кмет на Варна (1927 – 1930) и частен доцент по гражданско и търговско право (1932 – 1935) в тогавашното „Висше търговско училище“ (а днес ИУ – Варна) и Владимир Попов (вдясно), адвокат, асистент (1942 – 1944), преподавател по търговско и морско право в периода 1944 – 1946 и секретар на варненската организация на БЗНС - Никола Петков. Академичната дейност на Никола и Владимир Попови е отразена в Алманах на ВИНС – Варна „Живописни и книгописни сведения за преподавателите и научните сътрудници 1921 – 1971 г. (с. 175 и 176). Сумата за Наградата се осигурява от дарения на семейство Попови. Първото дарение е направено от г-н Николай Попов, в почит на своите дядо и баща.

Награда „Дигитален маркетинг“ за изявени студенти от специалностите към катедра „Маркетинг“. Наградата се осигурява от компания-патньор на ЦИПНИКТ и ИУ-Варна - iCard.

Повече от 10 години, дигиталните портфейли, дебитните и кредитните карти на Айкарт са надежден спътник и поддръжник на хора и каузи, които са целеустремени и преследват най-високи резултати в иновациите, спорта и образованието. Айкарт неизменно застава до идеите, както на малки локални общности, така и на големи международни организации. Днес, с гордост продължаваме да инициираме, провеждаме и да се присъединяваме към вдъхновяващи събития в сферата на образованието, спорта, изкуствата и към активности с устойчив, положителен ефект върху обществото.

(Явор Петров, изпълнителен директор)

През 2021 година Фондът се обогатява с още една поименна награда - „Йордан Симеонов Йорданов“ - предназначена да подпомогне следването на изявени студенти от втори и по-горен курс от специалностите, ръководени от катедра „Икономика и управление на търговията и услугите"  в ИУ-Варна. Първото дарение е направено от г-жа Моника Георгиева, в почит на своя дядо.

Дава се в памет на Йордан Симеонов Йорданов (вляво) , деец в областта на икономиката и търговията и отличен възпитаник на Икономически университет - Варна в периода 1951 – 1956 г. През 1951 г. кандидатства и е приет в Икономически Университет - Варна, тогава  Варненски държавен университет “Св. Кирил Славянобългарски”, в специалност "Икономическо планиране и организация на стокооборота". Утвърждава се като умен и много способен студент. Полага държавния изпит по „Икономика на търговията“ с отличен успех 5.00 и завършва през 1956 г. с много добър 4,47 (почти отличен при 5 степенна скала за оценяване) висшето си образование. Предлагат му асистентско място, което той не приема. Официално започва кариерата си като домакин на популярния за времето си Ресторант Москва. Не след дълго става ревизор към предприятие “Здрава Храна”. От тук нататък, кариерата на Йордан като счетоводител се развива бързо. Става ръководител на службата, отговорна за предоставянето на счетоводни експертизи в Пловдивския окръжен съд. Там е забелязан за изключителните си компетентност, работна етика и лидерски умения. В пика на кариерата си той става главен счетоводител на “Балкан Турист” и след това на “Петрол”, две ключови позиции във водещи търговски предприятия, които му предоставят възможността да пътува в чужбина. Между 1984-1989 г., Йорданов работи в офисите на “Техноекспортстрой” в столиците на Либия и Алжир, където дружеството проектира и строи болници, училища и други големи обществени обекти. След 1989 г. Йорданов има възможност да основе първата си частна фирма, кръстена на прякора му от университета във Варна – Юрталан. Не се поколебава да запише компютърни курсове и да организира дигитално бизнеса. В продължение на 15 години клиенти на неговата фирма са 10 големи фирми, чието цялостно счетоводство води самостоятелно. 

 

Ежегодни дарители във фонда са още компаниите  Flat Rock Technology и MyPOS.

Видеа от събитията и медиите за фонда: 2017, 2018, 2019, 2021

Отзивите на наградените студенти: 2018

Експертен съвет


Членове


Георги Зеленков

Георги Зеленков

Георги Зеленков

Учредител на фонда

g.zelenkov@ue-varna.bg

проф. д-р Аврам Ескенази

проф. д-р Аврам Ескенази

Учредител на награда "Моис и Илко Ескенази"

106

eskenazi@ue-varna.bg

Член на комисията за награда „Дигитален маркетинг“


Явор Петров

Явор Петров

Учредител, Изпълнителен директор iCard

Член на комисията за награда в областта на правото „Никола и Владимир Попови“


Николай Попов

Николай Попов

Николай Попов

Учредител

Член на комисията за награда в областта на икономиката и търговията "Йордан Симеонов Йорданов"


доц. д-р Виолета Димитрова

доц. д-р Виолета Димитрова

Ръководител катедра "Икономика и управление на търговията и услугите"

307 онлайн чрез google meet https://meet.google.com/fes-ofjy-mhb

violeta_dimitrova@ue-varna.bg

Моника Георгиева

Моника Георгиева

Моника Георгиева

Учредител

За контакти и организационни въпроси