Икономически университет – Варна

проф. д-р Евгени Станимиров

проф. д-р Евгени Станимиров

проф. д-р Евгени Станимиров

206

stanimirov@ue-varna.bg

Автобиография

Ректор

Приемно време

Понеделник, 13:00-15:00

Консултации на място

Сряда, 10:00-11:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: meet.google.com/icr-fnon-zac, 08:00-09:00

Дисциплина Курс и Специалност
Маркетингов мениджмънт * Курс 4, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Маркетингов мениджмънт * Курс 5, УПМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Маркетингов мениджмънт * Курс 5, РМК-СНУ (Дистанционно обучение)
Маркетингов мениджмънт * Курс 5, МБрМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Маркетингов мениджмънт * Курс 6, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Маркетингов мениджмънт * Курс 6, МБрМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Маркетинг * Курс 2, АБ (Редовно обучение)
Маркетинг * Курс 2, ДМПР (Редовно обучение)
Маркетинг * Курс 2, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Маркетинг * Курс 2, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Маркетинг * Курс 2, ИБП (Редовно обучение)
Маркетинг * Курс 2, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Бранд мениджмънт Курс 3, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Брандинг * Курс 3, ДМПР (Редовно обучение)
Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации * Курс 5, РМК (Дистанционно обучение)
Правни и етични принципи в рекламата и медийните комуникации * Курс 5, РМК-СНУ (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Сряда
13:30 16:00 128 Л Бранд мениджмънт 11, 12
Вид Година Публикация
Други 2023
София : Изток-Запад, 2023, 359., ISBN(печатно) 978-619-0111-93-1, ISBN(онлайн) 978-619-0111-93-1
Други 2022
София : Изток-Запад, 2022, 223., ISBN(печатно) 978-619-01-1002-6, ISBN(онлайн) 978-619-01-1002-6
Студия 2022
Стратегическо планиране и маркетинг в дигиталния свят : Международна научна конференция, 26 ноември 2021, УНСС, София : Изд. комплекс УНСС, 2022, 415-457., ISSN(печатно) 2815-3812, ISSN(онлайн) 2815-3820 / Линк
Студия 2021
Икономически изследвания = Economic Studies, София : БАН. Институт за икономически изследвания, 30, 2021, 4, 23-52., ISSN(печатно) 0205-3292, ISSN(онлайн) 0205-3292 / Scopus / Линк
Доклад 2021
Управление на човешките ресурси : Сборник с доклади от Международна научно-практическа конференция, организирана от ИУ - Варна, 24 септември 2021 г. , Варна : Наука и икономика, 2021, 13-24., ISSN(онлайн) 978-954-21-1092-7 / Линк
Монография 2020
Ruse : Academic Publ. University of Ruse Angel Kanchev, 1, 2020, 126.., ISBN(онлайн) 978-954-712-794-4
Доклад 2020
Икономическа наука, образование и реална икономика: развитие и взаимодействия в дигиталната епоха : Сборник с доклади от Юбилейна международна научна конференция в чест на 100-год. от основаването на ИУ - Варна : Т. 1, Варна : Наука и икономика, 1, 2020, 27 - 49.
Статия 2020
Economic Studies, Economic Studies, 29, 2020, 2, 163 - 179.
Студия 2019
Economic Studies [Икономически изследвания], Sofia : Econ. Research Inst. Bulg. Acad. of Sci., 28, 2019, 3, 3 - 17., ISSN(печатно) 0205-3292, ISSN(онлайн) 0205-3292 / Линк
Доклад 2018
Търговия 4.0 - наука, практика и образование : Сборник доклади от международна научна конференция, по случай 65 г. от основав. на кат. Икономика и управление на търговията ..., 12 октомври 2018, Варна : Наука и икономика, 2018, 378 - 385.
Преглед на всички публикации