Икономически университет – Варна

доц. д-р Тодор Райчев

доц. д-р Тодор Райчев

доц. д-р Тодор Райчев

227

0882164592

t_raychev@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 227: 13:00-15:00

Консултации

Четвъртък, кабинет 227: 11:00-13:00

Дати за неположени изпити

24 окт 2022, кабинет 227: 11:00-13:00

07 ное 2022, кабинет 227: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Спецсеминар Курс 4, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, СПНС (Задочно обучение)
Магистърски семинар Курс 5, СПНС-СНУ (Задочно обучение)
Магистърски семинар Курс 6, СПНС-ДНДО (Задочно обучение)
Иновационен мениджмънт Курс 3, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Иновационен мениджмънт Курс 4, ПИМ (Редовно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, СО (Дистанционно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, ФИНАНСИ (Дистанционно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, ИК.И Т. (Дистанционно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, ИБП (Дистанционно обучение)
Иновации и патенти Курс 2, ТУРИЗЪМ (Дистанционно обучение)
Академични изследвания Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
10:15 13:00 2-225 Л Иновационен мениджмънт 9
Вторник
07:30 10:00 434 Л Спецсеминар 6, 7
Сряда
07:30 10:00 2-132 Л Спецсеминар 6, 7
Четвъртък
09:15 11:00 2-130 Л Иновационен мениджмънт 6
Петък
07:30 10:00 2-130 Л Спецсеминар 1 6, 7
11:15 13:00 222 Л Академични изследвания 1 6
2023-02-07 (Вторник)
09:15 11:00 Е-11 Л Иновации и патенти 38, 39, 40, 42, 43
2023-02-08 (Сряда)
13:30 15:00 Е-11 Л Иновации и патенти 38, 39, 40, 42, 43
2023-02-09 (Четвъртък)
09:15 11:00 Е-8 Л Иновации и патенти 38, 39, 40, 42, 43
16:30 20:08 302 Л Магистърски семинар 13, 14, 50
2023-02-10 (Петък)
10:30 11:46 312 Л Магистърски семинар 13, 14, 50
2023-02-14 (Вторник)
15:00 19:16 302 У Магистърски семинар 13, 14, 50
2023-02-15 (Сряда)
16:30 17:46 303 У Магистърски семинар 13, 14, 50
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 49-54., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Монография 2021
Варна : Знание и бизнес http://eknigibg.net/monogr/2021.12_Todor_Raychev.pdf, 2021, 150 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 15). .
Студия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 92 - 123.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно научно списание], Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 1, 38 - 49.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 232 с.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 184 - 195.
Статия 2018
Икономика и Компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно научно списание, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, N 1, p. 61 - 70.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 315 с. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 52.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 175 - 183.
Статия 2017
Икономика и компютърни науки : Електронно научно списание, Варна : Знание и бизнес, 3, 2017, N 6, с. 37 - 50.
Преглед на всички публикации