Икономически университет – Варна

доц. д-р Тодор Райчев

доц. д-р Тодор Райчев

доц. д-р Тодор Райчев

227

0882164592

t_raychev@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 227: 14:00-16:00

Консултации на място

Сряда, кабинет 227: 14:00-15:00

Онлайн консултации

Четвъртък, Линк към стая: https://meet.google.com/gsi-dcyc-kce, 17:00-18:00

Дати за неположени изпити

28 ное 2023, кабинет 227: 14:00-15:00

05 дек 2023, кабинет 227: 14:00-15:00

Дисциплина Курс и Специалност
Строително предприемачество * Курс 5, СПНС
Строително предприемачество * Курс 5, СПНС-СНУ
Строително предприемачество * Курс 6, СПНС-ДНДО
Икономика на недвижимата собственост * Курс 5, СПНС
Икономика на недвижимата собственост * Курс 5, СПНС-СНУ
Икономика на недвижимата собственост * Курс 6, СПНС-ДНДО
Логистичен мениджмънт Курс 4, ПИМ (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
11:15 13:00 H-206 Л Логистичен мениджмънт 8
Сряда
15:15 17:00 H-208 У Логистичен мениджмънт 8
2023-10-23 (Понеделник)
13:30 16:00 305 Л Строително предприемачество 13, 14, 44
2023-10-24 (Вторник)
13:30 16:00 305 Л Строително предприемачество 13, 14, 44
2023-10-26 (Четвъртък)
11:15 13:00 305 Л Строително предприемачество 13, 14, 44
13:30 15:00 305 Л Строително предприемачество 13, 14, 44
2023-10-27 (Петък)
10:15 13:00 448 Л Икономика на недвижимата собственост 13, 14, 44
13:30 16:00 448 Л Строително предприемачество 13, 14, 44
2023-10-30 (Понеделник)
13:30 16:00 H-203 Л Икономика на недвижимата собственост 13, 14, 44
2023-10-31 (Вторник)
08:15 11:00 H-207 Л Икономика на недвижимата собственост 13, 14, 44
11:15 13:00 H-207 Л Строително предприемачество 13, 14, 44
2023-11-02 (Четвъртък)
08:15 11:00 305 Л Икономика на недвижимата собственост 13, 14, 44
11:15 13:00 305 Л Строително предприемачество 13, 14, 44
2023-11-03 (Петък)
15:15 17:00 H-212 Л Строително предприемачество 13, 14, 44
2023-11-06 (Понеделник)
13:30 16:00 448 У Строително предприемачество 13, 14, 44
2023-11-07 (Вторник)
11:15 13:00 H-211 Л Строително предприемачество 13, 14, 44
2023-11-09 (Четвъртък)
11:15 13:00 305 Л Строително предприемачество 13, 14, 44
13:30 15:00 305 У Строително предприемачество 13, 14, 44
2023-11-10 (Петък)
09:15 10:00 H-102 Л Икономика на недвижимата собственост 13, 14, 44
13:30 15:00 H-206 Л Икономика на недвижимата собственост 13, 14, 44
2023-11-13 (Понеделник)
15:15 18:00 448 У Строително предприемачество 13, 14, 44
2023-11-14 (Вторник)
09:15 11:00 H-206 У Строително предприемачество 13, 14, 44
2023-11-16 (Четвъртък)
07:30 09:00 232 У Строително предприемачество 13, 14, 44
2023-11-17 (Петък)
13:30 16:00 2-225 У Строително предприемачество 13, 14, 44
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Строително предприемачество и недвижима собственост Икономика на недвижимата собственост 5 13 1-305 19.01.2024 10:00 - 12:00
Строително предприемачество и недвижима собственост - СНУ Икономика на недвижимата собственост 5 14 1-305 19.01.2024 10:00 - 12:00
Строително предприемачество и недвижима собственост - ДНДО Икономика на недвижимата собственост 6 44 1-305 19.01.2024 10:00 - 12:00
Строително предприемачество и недвижима собственост Строително предприемачество 5 13 1-312 20.01.2024 11:00 - 13:00
Строително предприемачество и недвижима собственост - СНУ Строително предприемачество 5 14 1-312 20.01.2024 11:00 - 13:00
Строително предприемачество и недвижима собственост - ДНДО Строително предприемачество 6 44 1-312 20.01.2024 11:00 - 13:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Логистичен мениджмънт 4 8 1-303 26.01.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Недвижими имоти & бизнес, София: Авангард Прима - [ПРИЕТА И ОДОБРЕНА ЗА ПЕЧАТ].
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 49-54., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Монография 2021
Варна : Знание и бизнес http://eknigibg.net/monogr/2021.12_Todor_Raychev.pdf, 2021, 150 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 15). .
Студия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 92 - 123.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно научно списание], Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 1, 38 - 49.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 175 - 183.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 184 - 195.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 315 с. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 52.
Статия 2018
Икономика и Компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно научно списание, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, N 1, p. 61 - 70.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 232., ISBN(печатно) 978-954-21-0971-6
Преглед на всички публикации