Икономически университет – Варна

доц. д-р Тодор Райчев

доц. д-р Тодор Райчев

доц. д-р Тодор Райчев

227

0882164592

t_raychev@ue-varna.bg

Автобиография

Приемно време

Понеделник, кабинет 227: 14:30-16:30

Консултации

Четвъртък, кабинет 227: 12:30-14:30

Дати за неположени изпити

09 мар 2023, кабинет 227: 14:00-15:00

06 апр 2023, кабинет 227: 14:00-15:00

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Бизнес икономика Спецсеминар 4 6 1-127Г 09.05.2023 13:00 - 15:00
Бизнес икономика Спецсеминар 4 7 1-127Г 09.05.2023 13:00 - 15:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Иновационен мениджмънт 4 9 1-127В 09.05.2023 09:00 - 11:00
Финанси Иновации и патенти 2 39 1-127Г 03.06.2023 10:00 - 12:00
Икономика и търговия Иновации и патенти 2 40 1-127Г 03.06.2023 10:00 - 12:00
Бизнес икономика Иновационен мениджмънт 3 6 1-127В 07.06.2023 10:00 - 12:00
Счетоводство и одит Иновации и патенти 2 38 1-127Г 10.06.2023 10:00 - 12:00
Индустриален бизнес и предприемачество Иновации и патенти 2 42 1-127Г 17.06.2023 10:00 - 12:00
Туризъм Иновации и патенти 2 43 1-127Г 17.06.2023 10:00 - 12:00
Вид Година Публикация
Доклад 2022
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 37-ма международна научно-практическа конференция - ноември 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 49-54., ISSN(онлайн) 2683-0280 / Линк
Монография 2021
Варна : Знание и бизнес http://eknigibg.net/monogr/2021.12_Todor_Raychev.pdf, 2021, 150 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 15). .
Студия 2020
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно] научно списание, Варна : Знание и бизнес, 6, 2020, 1, 92 - 123.
Статия 2019
Икономика и компютърни науки = Economics and Computer Science : [Електронно научно списание], Варна : Знание и бизнес, 5, 2019, 1, 38 - 49.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 232 с.
Статия 2018
Икономика и Компютърни науки = Economics and Computer Science : Електронно научно списание, Варна : Знание и бизнес, 4, 2018, N 1, p. 61 - 70.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 184 - 195.
Монография 2018
Варна : Наука и икономика, 2018, 315 с. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 52.
Статия 2018
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 7, 2018, 3, 175 - 183.
Статия 2017
Известия на Съюза на учените - Варна. Сер. Икономически науки, 2017, 1, с. 76 - 85.
Преглед на всички публикации