Икономически университет – Варна

доц. д-р Галина Йолова-Паскалева

доц. д-р Галина Йолова-Паскалева
Приемно време

Сряда, кабинет 104: 11:15-13:15

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 104 : 11:15-12:15

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/kyc-xbmh-tcq, 11:00-12:00

Дисциплина Курс и Специалност
Основи на правото Курс 1, МЕНИДЖ. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СА (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, БИЗН.ИК (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, НИИ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ПИМ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ДТБ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ДМПР (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, МАРКЕТ. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СМД (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ИБП (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ИК.И Т. (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СО (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, СФ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ФИНАНСИ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ССиЗ (Редовно обучение)
Основи на правото Курс 1, ПА (Редовно обучение)
Трудово право Курс 5, МЧР (Редовно обучение)
Трудово право Курс 5, МЧР-СНУ (Редовно обучение)
Трудово право Курс 6, МЧР-ДНДО (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право * Курс 3, СО (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право * Курс 3, СФ (Редовно обучение)
Трудово и осигурително право * Курс 4, СА (Редовно обучение)
Гражданско право и процес * Курс 3, СА (Редовно обучение)
Семейно и наследствено право * Курс 4, СА (Редовно обучение)
Наказателно право и процес * Курс 3, СА (Редовно обучение)
Спецсеминар * Курс 4, СА (Редовно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Вторник
13:30 16:00 122 Л Основи на правото 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17
Сряда
08:15 11:00 323 Л Основи на правото 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 39
Четвъртък
08:15 11:00 316 Л Основи на правото 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25
Петък
07:30 10:00 H-207 Л Трудово право 5, 6, 39
13:30 16:00 H-206 Л Спецсеминар 1 4
Вид Година Публикация
Доклад 2024
Сборник доклади от 6 национална научна конференция Правото и бизнесът в съвременното общество, 19.10.2023 г., Варна: Наука и икономика, 2024, 160 - 173., ISSN(печатно) 2603-5073 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г. , Варна : Наука и икономика, 2023, 131-139., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.12 / Линк
Доклад 2023
9th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2023, 16-17 October, 2022, Istanbul, Turkey : Online, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 56-63., ISBN(онлайн) 978-605-72065-3-4 / DOI 10.5281/zenodo.10003378 / Линк
Други 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 57., ISBN(онлайн) 978-954-9741-54-4 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 76., ISBN(печатно) 978-954-9741-55-1 / Линк
Доклад 2023
Медиацията в различните обществени сфери = The Mediation in the Different Public Spheres : Сборник с доклади от национална [научна] конференция, 11 май 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 173-182., ISSN(печатно) 2738-8794, ISSN(онлайн) 2738-8794 / Линк
Монография 2023
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 300., ISBN(печатно) 978-166-84-9067-9, ISBN(онлайн) 978-166-84-9068-6 / DOI 10.4018/978-1-6684-9067-9 / Scopus
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна: Наука и икономика, 2022, 78-87., ISBN(печатно) ISBN(печатно) 978-954-21-1122-1 / DOI https://doi.org/10.36997/PPDD2022.78
Монография 2022
Redefining Global Economic Thinking for the Welfare of Society : [Monography], Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ, 2022, pp. 178-196. - (Advances in Finance, Accounting, and Economics (AFAE) Book Series)., ISSN(печатно) 2327-5677, ISSN(онлайн) 2327-5685, ISBN(печатно) 978-179-988-259-6, ISBN(онлайн) 978-179-988-260-2 / DOI DOI: 10.4018/978-1-7998-8258-9.ch011
Доклад 2022
Медиацията в различните обществени сфери = The Mediation in the Different Public Spheres : Сборник с доклади от Национална научна конференция, 11 май 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 20-32., ISSN(печатно) 2738-8794 / DOI https://doi.org/10.36997/MDPS2022.2 / Линк
Преглед на всички публикации