Икономически университет – Варна

доц. д-р Галина Йолова-Паскалева

доц. д-р Галина Йолова-Паскалева
Приемно време

Сряда, кабинет 104: 11:15-13:15

Консултации на място

Четвъртък, кабинет 104 : 11:15-12:15

Онлайн консултации

Понеделник, Линк към стая: https://meet.google.com/kyc-xbmh-tcq, 11:00-12:00

Дати за неположени изпити

25 мар 2024, кабинет зала 56 тестов център: 10:00-11:00

22 апр 2024, кабинет зала 56 тестов център: 10:00-11:00

Основи на правото
Трудово право
Спецсеминар
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Съдебна администрация Спецсеминар 4 4 1-220 10.05.2024 08:00 - 10:00
Счетоводство и одит Основи на правото 1 20 1-56 04.06.2024 11:00 - 12:00
Счетоводство и финанси Основи на правото 1 21 1-56 04.06.2024 12:00 - 13:00
Счетоводство и финанси Основи на правото 1 22 1-56 04.06.2024 13:00 - 14:00
Счетоводство и одит Основи на правото 1 18 1-58 06.06.2024 14:00 - 15:00
Счетоводство и одит Основи на правото 1 19 1-58 06.06.2024 15:00 - 16:00
Финанси Основи на правото 1 23 1-58 06.06.2024 16:00 - 17:00
Дигитални медии и ПР Основи на правото 1 9 1-55 07.06.2024 10:00 - 11:00
Дигитални медии и ПР Основи на правото 1 10 1-55 07.06.2024 11:00 - 12:00
Финанси Основи на правото 1 24 1-58 07.06.2024 12:00 - 13:00
Социална сигурност и застраховане Основи на правото 1 25 1-58 07.06.2024 12:00 - 13:00
Бизнес икономика Основи на правото 1 5 1-55 11.06.2024 12:00 - 13:00
Стокознание и митническа дейност Основи на правото 1 13 1-55 11.06.2024 11:00 - 12:00
Мениджмънт Основи на правото 1 1 1-58 12.06.2024 08:00 - 09:00
Мениджмънт Основи на правото 1 2 1-58 12.06.2024 09:00 - 10:00
Съдебна администрация Основи на правото 1 3 1-58 12.06.2024 10:00 - 11:00
Публична администрация Основи на правото 1 39 1-58 12.06.2024 10:00 - 11:00
Недвижими имоти и инвестиции Основи на правото 1 6 1-58 13.06.2024 08:00 - 09:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Основи на правото 1 7 1-58 13.06.2024 09:00 - 10:00
Дигитални технологии в бизнеса Основи на правото 1 8 1-58 13.06.2024 10:00 - 11:00
Маркетинг Основи на правото 1 11 1-56 17.06.2024 11:00 - 12:00
Маркетинг Основи на правото 1 12 1-56 17.06.2024 12:00 - 13:00
Индустриален бизнес и предприемачество Основи на правото 1 14 1-56 17.06.2024 10:00 - 11:00
Логистика Основи на правото 1 15 1-58 18.06.2024 13:00 - 14:00
Икономика и търговия Основи на правото 1 16 1-58 18.06.2024 11:00 - 12:00
Икономика и търговия Основи на правото 1 17 1-58 18.06.2024 12:00 - 13:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Доклад 2024
Правото и бизнесът в съвременното общество = The Law and the Business in the Contemporary Society : Сборник доклади от 6-та национална научна конференция, 19 октомври 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2024, 160 - 173., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073 / Линк
Монография 2024
Варна : Наука и икономика, 2024, 264. - (Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 94)., ISBN(печатно) 978-954-21-1170-2 / Линк
Монография 2024
Варна : Знание и бизнес, 2024, 174 с. - (Моногр. библ. Знание и бизнес ; Кн. 25)., ISBN(онлайн) 978-619-210-077-3 / Линк
Монография 2023
Hershey, Pennsylvania, USA : IGI Global Publ., 2023, 300., ISBN(печатно) 978-166-84-9067-9, ISBN(онлайн) 978-166-84-9068-6 / DOI 10.4018/978-1-6684-9067-9 / Scopus
Доклад 2023
9th International Conference on Advances in Education and Social Sciences : ADVED 2023, 16-17 October, 2022, Istanbul, Turkey : Online, Istanbul : Ocerint Publ., 2023, 56-63., ISBN(онлайн) 978-605-72065-3-4 / DOI 10.5281/zenodo.10003378 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г. , Варна : Наука и икономика, 2023, 131-139., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.12 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 76., ISBN(печатно) 978-954-9741-55-1 / Линк
Други 2023
Варна : ФИЛ, 2023, 57., ISBN(онлайн) 978-954-9741-54-4 / Линк
Доклад 2023
Медиацията в различните обществени сфери = The Mediation in the Different Public Spheres : Сборник с доклади от национална [научна] конференция, 11 май 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 173-182., ISSN(печатно) 2738-8794, ISSN(онлайн) 2738-8794 / Линк
Статия 2022
Стратегии на образователната и научната политика, София, Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“, ISSN 1310 – 0270 (Print), ISSN 1314 – 8575 (Online), 30, 2022, 3, 227 - 243., ISSN(печатно) 1310-0270, ISSN(онлайн) 1314-8575 / DOI 10.53656/str2022-3-1-glo / Web of Science / Линк
Преглед на всички публикации