Икономически университет – Варна

доц. д-р Галина Йолова-Паскалева

доц. д-р Галина Йолова-Паскалева
Консултации

Четвъртък, кабинет 104 : 15:00-17:00

Дати за неположени изпити

17 мар 2023, кабинет зала 55 тестов център: 09:00-10:00

20 апр 2023, кабинет зала 55 тестов център: 11:00-12:00

Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Съдебна администрация Спецсеминар 4 4 1-221 23.05.2023 14:00 - 16:00
Публична администрация Гражданско състояние на лицата 3 3 Н-104 02.06.2023 10:00 - 12:00
Дигитални медии и ПР Основи на правото 1 10 1-56 06.06.2023 14:00 - 15:00
Маркетинг Основи на правото 1 11 1-56 06.06.2023 12:00 - 13:00
Маркетинг Основи на правото 1 12 1-56 06.06.2023 13:00 - 14:00
Дигитални медии и ПР Основи на правото 1 9 1-56 07.06.2023 12:00 - 13:00
Логистика Основи на правото 1 15 1-56 07.06.2023 11:00 - 12:00
Аграрен бизнес Основи на правото 1 4 1-56 08.06.2023 15:00 - 16:00
Икономика и търговия Основи на правото 1 13 1-56 08.06.2023 16:00 - 17:00
Индустриален бизнес и предприемачество Основи на правото 1 14 1-56 08.06.2023 14:00 - 15:00
Международни икономически отношения Основи на правото 1 28 1-56 09.06.2023 11:00 - 12:00
Международни икономически отношения Основи на правото 1 29 1-56 09.06.2023 12:00 - 13:00
Туризъм Основи на правото 1 32 1-56 09.06.2023 10:00 - 11:00
Счетоводство и одит Основи на правото 1 18 1-56 13.06.2023 15:00 - 16:00
Счетоводство и одит Основи на правото 1 19 1-56 13.06.2023 16:00 - 17:00
Дигитални технологии в бизнеса Основи на правото 1 8 1-56 14.06.2023 14:00 - 15:00
Финанси Основи на правото 1 22 1-56 14.06.2023 13:00 - 14:00
Финанси Основи на правото 1 23 1-56 14.06.2023 12:00 - 13:00
Счетоводство и финанси Основи на правото 1 20 1-56 15.06.2023 10:00 - 11:00
Счетоводство и финанси Основи на правото 1 21 1-56 15.06.2023 11:00 - 12:00
Социална сигурност и застраховане Основи на правото 1 24 1-56 15.06.2023 12:00 - 13:00
Туризъм Основи на правото 1 30 1-55 16.06.2023 11:00 - 12:00
Туризъм Основи на правото 1 31 1-56 16.06.2023 11:00 - 12:00
Туризъм Основи на правото 1 33 1-56 16.06.2023 12:00 - 13:00
Мениджмънт Основи на правото 1 1 1-56 20.06.2023 11:00 - 12:00
Мениджмънт Основи на правото 1 2 1-56 20.06.2023 12:00 - 13:00
Бизнес икономика Основи на правото 1 5 1-56 20.06.2023 10:00 - 11:00
Недвижими имоти и инвестиции Основи на правото 1 6 1-56 21.06.2023 12:00 - 13:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Основи на правото 1 7 1-56 21.06.2023 13:00 - 14:00
Съдебна администрация Основи на правото 1 3 1-56 22.06.2023 12:00 - 13:00
Стокознание и митническа дейност Основи на правото 1 16 1-55 22.06.2023 12:00 - 13:00
Стокознание и митническа дейност Основи на правото 1 17 1-55 22.06.2023 12:00 - 13:00
Вид Година Публикация
Други 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 57., ISBN(онлайн) 978-954-9741-54-4 / Линк
Учебно помагало 2023
Варна : ФИЛ ООД, 2023, 76., ISBN(печатно) 978-954-9741-55-1 / Линк
Доклад 2023
Правото и бизнесът в съвременното общество : Сборник с доклади от 5-та национална научна конференция, 12 октомври 2022 г. , Варна : Наука и икономика, 2023, 131-139., ISSN(печатно) 2603-5073, ISSN(онлайн) 2603-5073 / DOI 10.36997/LBCS2022.12 / Линк
Доклад 2022
Digital Economy, Business Analytics, and Big Data Analytics Applications : Conference proceedings, Cham : Springer Publ., 2022, 733-739. - (Book Ser. Studies in Computational Intelligence ; 1010)., ISSN(печатно) 1860-949X, ISSN(онлайн) 1860-9503, ISBN(печатно) 978-3-031-05257-6, ISBN(онлайн) 978-3-031-05258-3 / DOI 10.1007/978-3-031-05258-3 / Scopus / Линк
Монография 2022
Варна : Наука и икономика, 2022, 256., ISBN(печатно) 978-954-21-1131-3 / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 1, 6-13., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2022
15 години административно правораздаване в България - проблеми и перспективи : Сборник с доклади от национална кръгла маса, 15 юни 2022, Варна: Наука и икономика, 2022, 78-87., ISBN(печатно) ISBN(печатно) 978-954-21-1122-1 / DOI https://doi.org/10.36997/PPDD2022.78
Доклад 2022
New Trends and Best Practices in Socioeconomic Research : V International Science Conference SER 2022, September 12 th-14 th, 2022, Igalo (Herceg Novi), Montenegro, Podgorica, Montenegro : Economic Laboratory for Transition Research, 2022, 47-48., ISBN(онлайн) 978-9940-673-18-5 / Линк
Доклад 2022
Образование, наука и дигитални иновации - синергия за професионален път : Сборник с доклади : Национална кръгла маса ... , 19 ноем. 2021 г., Варна : ВСУ Черноризец Храбър, 2022, 72-78. ., ISBN(печатно) 978-954-715-721-7 / DOI https://doi.org/10.36997/ESDI2021.72
Статия 2022
Човешки ресурси & Технологии = HR & Technologies, Варна : Сдружение Креативно пространство, 2022, 2, 35-52., ISSN(печатно) ISSN 2738-8719 / Линк
Преглед на всички публикации