Икономически университет – Варна

доц. д-р Анна Господинова

доц. д-р Анна Господинова

доц. д-р Анна Господинова

315 В

annagospodinova@ue-varna.bg

Автобиография

Консултации на място

Понеделник, кабинет 315 В: 16:15-17:15

Онлайн консултации

Вторник, Линк към стая: https://meet.google.com/uzv-wwgu-hjh?pli=1, 09:30-10:30

Дати за неположени изпити

18 мар 2024, кабинет 315 В: 16:15-17:15

01 апр 2024, кабинет 315 В: 16:15-17:15

Кадастър и имотен регистър
Благоустройство
Устройство на територията
Специалност Дисциплина Курс Група Зала Дата Час
Строително предприемачество и недвижима собственост - СНУ Урбанистика 5 14 1-319 29.04.2024 11:00 - 13:00
Строително предприемачество и недвижима собственост - ДНДО Урбанистика 6 44 1-319 29.04.2024 11:00 - 13:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Благоустройство 3 7 1-302 05.06.2024 10:00 - 12:00
Недвижими имоти и инвестиции Благоустройство 3 6 1-302 10.06.2024 12:00 - 14:00
Предприемачество и инвестиционен мениджмънт Устройство на територията 3 7 1-306 14.06.2024 12:00 - 14:00
Недвижими имоти и инвестиции Кадастър и имотен регистър 3 6 1-306 20.06.2024 10:00 - 12:00
Дата Час Зала Бележки
Дата Час Зала Бележки
Вид Година Публикация
Статия 2023
Строительный комплекс: экономика, управление, инвестиции : Межвузовский сборник научных трудов : Сборник статей : Вып. 17, Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2023, 15-25. - Сер. (Строительный комплекс: экономика, управление, инвестиции ; Вып. 17)., ISBN(печатно) 978-5-7310-6230-5
Статия 2022
Списание на Българската академия на науките : Общоакадемично списание на БАН, София : Акад. изд. Проф. М. Дринов, Год. 135, 2022, 3, 79-85., ISSN(печатно) 0007-3989, ISSN(онлайн) 2683-0302 / Линк
Статия 2022
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 8, 2022, 2, 38-42., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Статия 2022
Известия. Сп. Икономически университет - Варна, Варна : Наука и икономика, 66, 2022, 3, 240-253. ., ISSN(печатно) 1310-0343, ISSN(онлайн) 2367-6949
Статия 2021
Недвижими имоти и бизнес [Real Estate Property & Business] : Рецензирано академично списание, София : Изд. комплекс УНСС, 5, 2021, 2, 119-125.
Доклад 2021
Строително предприемачество и недвижима собственост : Сборник с доклади от 36-та международна научно-практическа конференция - 26 ноември 2020 г. [Construction Entrepreneurship and Real Property : Proc. of the 36th Inter. Sci. and Practical Conf., November 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 100-104.
Статия 2021
SHS Web of Conferences : Business аnd Regional Development : Sixth International Scientific Conference : Online, Starozagorski bani, Bulgaria, June 24-25, 2021, Les Ulis, Paris : EDP Sciences, 120, 2021, 01011 1-7.
Статия 2021
Строительный комплекс: экономика, управление, инвестиции : Межвузовский сборник научных трудов : Сборник статей : Выпуск 15, Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский государственный экономический университет, 2021, 25-32. - (Строительный комплекс: экономика, управление, инвестиции ; Вып. 15)., ISBN(печатно) 978-5-7310-5479-9
Монография 2021
Варна : Наука и икономика, 2021, 162 с. - (Сер. Библ. Проф. Цани Калянджиев ; Кн. 69).
Монография 2020
Санкт-Петербург: Санкт-Петербургский гос. экон. унив., 2020, 123.
Преглед на всички публикации