Икономически университет – Варна

проф. д-р Юлиан Василев

проф. д-р Юлиан Василев

проф. д-р Юлиан Василев

530

vasilev@ue-varna.bg

https://www.researchgate.net/profile/Julian-Vasilev

Автобиография

Ръководител катедра "Информатика"

Приемно време

Понеделник, кабинет 530: 11:00-12:00

Сряда, кабинет 530: 11:00-12:00

Консултации на място

Понеделник, кабинет 530: 10:00-11:00

Онлайн консултации

Сряда, Линк към стая: https://meet.google.com/eou-jeen-vvb, 10:00-11:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на ИТ проекти * Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Информационна логистика Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Информационна логистика * Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Дистанционно обучение)
Информационна логистика * Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Складове от данни и BIG DATA * Курс 5, ИМБ-СНУ
Складове от данни и BIG DATA * Курс 6, ИМБ-ДНДО
Складове от данни и BIG DATA * Курс 6, ИМБ-СПН
Правни информационни системи Курс 3, СА (Редовно обучение)
Софтуер за управление на проекти * Курс 5, УП-СНУ
Софтуер за управление на проекти * Курс 6, УП-ДНДО
Бизнес анализи и извличане на знания * Курс 5, ИМБ-СНУ
Бизнес анализи и извличане на знания * Курс 6, ИМБ-ДНДО
Бизнес анализи и извличане на знания * Курс 6, ИМБ-СПН
ERP системи * Курс 5, ИМБ-СНУ
ERP системи * Курс 6, ИМБ-ДНДО
ERP системи * Курс 6, ИМБ-СПН
Управление на ИТ проекти и фирми * Курс 5, ИМБ-СНУ
Управление на ИТ проекти и фирми * Курс 6, ИМБ-ДНДО
Управление на ИТ проекти и фирми * Курс 6, ИМБ-СПН
Информационни технологии в продажбите * Курс 5, УПМ (Дистанционно обучение)
Информационни технологии в продажбите * Курс 5, УПМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Информационни технологии в продажбите * Курс 6, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
07:30 10:00 50 Л Информационна логистика 17
Вторник
11:15 13:00 2-319 Л Правни информационни системи 3
16:15 19:00 51 Л Информационна логистика 1 17
Вид Година Публикация
Статия 2024
International Journal of Interactive Mobile Technologies [iJIM] , Vienna : International Association of Online Engineering, 18, 2024, 3, 4-15., ISSN(онлайн) 1865-7923 / DOI 10.3991/ijim.v18i03.46655 / Линк
Доклад 2023
Устойчиво потребление в градска среда - регионални различия : [Проект] : Сборник с доклади от Кръгла маса, 29.09.2023, Варна : Знание и бизнес, 2023, 152-161., ISBN(онлайн) 978-619-210-069-8 / Линк
Студия 2023
Logistics, Basel, Switzerland : MDPI Publ., 7, 2023, 3, 1-12., ISSN(онлайн) 2305-6290 / DOI 10.3390/logistics7030045 / Scopus / Web of Science / Линк
Студия 2023
Folia Oeconomica Stetinensia : The Journal of University of Szczecin, Szczecin : Sciendo, 23, 2023, 2, 402-426., ISSN(печатно) 1730-4237, ISSN(онлайн) 1898-0198 / DOI https://doi.org/10.2478/foli-2023-0038 / Линк
Статия 2023
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics / Association for Information Communication Technology Education and Science, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 12, 2023, 1, 445-451., ISSN(печатно) 2217-8309, ISSN(онлайн) 2217-8333 / DOI 10.18421/TEM121-54 / Scopus / Web of Science / Линк
Студия 2023
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 9, 2023, 2, 66-87., ISSN(онлайн) 2367-7791 / Линк
Доклад 2023
19th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2021), Rhodes, Greece, 20 - 26 September : AIP Conference Proceedings, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 2849, 2023, 1, September 1, 090007-1-090007-4. - Ser. (AIP Conference Proc. ; 2849, 1)., ISSN(печатно) 0094-243X, ISSN(онлайн) 1551-7616, ISBN(печатно) 978-0-7354-4025-8 / DOI 10.1063/5.0162122 / Scopus
Доклад 2023
NTADES 2022 : New Trends of the Applications of Differential Equations in Sciences : 9th International Conference, Sozopol, Bulgaria, 14-17 June 2022, Cham : Springer, 2023, 383-388. - Book Ser. (Springer Proceedings in Mathematics and Statistics ; Vol. 412)., ISSN(печатно) 2194-1009, ISSN(онлайн) 2194-1009, ISBN(печатно) 978-3-031-21483-7, ISBN(онлайн) 978-3-031-21484-4 / DOI 10.1007/978-3-031-21484-4_34 / Scopus / Линк
Доклад 2023
Индустриалният бизнес - перспективи и възможности = Industrial Business - Perspectives & Opportunities : Сборник с доклади : Kръгла маса : По повод 75 - год. от създаването на спец."Индустриален бизнес и предприемачество" и 70 - год. от създаването на катедра "Индустриален бизнес и логистика" в ИУ - Варна, 27 октомври 2023 г., Варна : Наука и икономика, 2023, 276-279., ISBN(онлайн) 978-954-21-1164-1 / Линк
Доклад 2023
19th International Conference of Numerical Analysis and Applied Mathematics (ICNAAM 2021), Rhodes, Greece, 20 - 26 September : AIP Conference Proceedings, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ., 2849, 2023, 1, September 1, 090009-1-090009-4. - Ser. (AIP Conference Proc. ; 2849, 1)., ISSN(печатно) 0094-243X, ISSN(онлайн) 1551-7616, ISBN(печатно) 978-0-7354-4025-8 / DOI 10.1063/5.0162125 / Scopus
Преглед на всички публикации