Икономически университет – Варна

проф. д-р Юлиан Василев

проф. д-р Юлиан Василев

проф. д-р Юлиан Василев

530

vasilev@ue-varna.bg

Автобиография

Ръководител катедра "Информатика"

Приемно време

Понеделник, кабинет 530 и онлайн: 10:00-12:00

Консултации

Петък, кабинет 530 и онлайн: 11:00-13:00

Дисциплина Курс и Специалност
Управление на ИТ проекти Курс 4, БИС (Редовно обучение)
Информационна логистика Курс 4, ЛОГИСТ. (Редовно обучение)
Информационна логистика Курс 5, ЛМЕН-СНУ (Дистанционно обучение)
Информационна логистика Курс 6, ЛМЕН-ДНДО (Дистанционно обучение)
Складове от данни и BIG DATA Курс 5, ИМБ (Задочно обучение)
Складове от данни и BIG DATA Курс 5, ИМБ-СНУ (Задочно обучение)
Складове от данни и BIG DATA Курс 6, ИМБ-ДНДО (Задочно обучение)
Правни информационни системи Курс 3, СА (Редовно обучение)
Софтуер за управление на проекти Курс 5, УП-СНУ (Задочно обучение)
Софтуер за управление на проекти Курс 6, УП-ДНДО (Задочно обучение)
Управление на ИТ проекти и фирми Курс 5, ИМБ-СНУ (Задочно обучение)
Управление на ИТ проекти и фирми Курс 6, ИМБ-ДНДО (Задочно обучение)
Информационни технологии в продажбите Курс 5, УПМ (Дистанционно обучение)
Информационни технологии в продажбите Курс 5, УПМ-СНУ (Дистанционно обучение)
Информационни технологии в продажбите Курс 6, УПМ-ДНДО (Дистанционно обучение)
Начало Край Зала Л/У Дисциплина Седмица Група
Понеделник
13:30 16:00 304 Л Управление на ИТ проекти 10
16:15 19:00 304 Л Информационна логистика 19
Вторник
07:30 10:00 220 Л Информационна логистика 2 19
Петък
09:15 11:00 H-203 Л Правни информационни системи 4
2023-02-08 (Сряда)
11:15 13:00 Е-11 Л Информационна логистика 29, 57
2023-02-09 (Четвъртък)
12:15 15:00 Е-6 Л Информационни технологии в продажбите 32, 33, 59
2023-02-10 (Петък)
08:15 10:00 Е-304 Л Информационна логистика 29, 57
2023-02-14 (Вторник)
11:15 13:00 Е-Н212 Л Информационна логистика 29, 57
15:15 18:00 Е-Н212 У Информационни технологии в продажбите 32, 33, 59
2023-02-06 (Понеделник)
08:08 10:16 H-202 Л Складове от данни и BIG DATA 18, 19, 67
10:30 11:46 H-202 У Складове от данни и BIG DATA 18, 19, 67
12:00 14:46 H-203 Л Софтуер за управление на проекти 15, 51
2023-02-07 (Вторник)
08:08 11:46 H-202 Л Управление на ИТ проекти и фирми 19, 67
12:00 14:46 H-203 Л Софтуер за управление на проекти 15, 51
2023-02-08 (Сряда)
13:30 17:08 H-202 Л Управление на ИТ проекти и фирми 19, 67
2023-02-09 (Четвъртък)
08:08 11:08 H-202 Л Складове от данни и BIG DATA 18, 19, 67
2023-02-10 (Петък)
16:30 20:08 H-203 Л Софтуер за управление на проекти 15, 51
2023-02-13 (Понеделник)
10:30 11:46 H-203 Л Софтуер за управление на проекти 15, 51
12:00 14:46 H-202 У Складове от данни и BIG DATA 18, 19, 67
2023-02-15 (Сряда)
12:38 16:16 H-202 У Складове от данни и BIG DATA 18, 19, 67
Вид Година Публикация
Статия 2022
TEM Journal - Technology, Education, Management, Informatics, Novi Pazar, Serbia : UIKTEN - Association for Information Communication Technology Education and Science, 11, 2022, 1, February, 5-12., ISSN(печатно) 22178309 / DOI 10.18421/TEM111-01 / Scopus / Web of Science
Монография 2022
Варна : Унив. изд. Наука и икономика, 2022, 134., ISBN(печатно) 978-954-21-1132-0 / Линк
Студия 2022
Logistics, Basel, Switzerland : MDPI Publ., 6, 2022, 3, 1-12., ISSN(онлайн) 2305-6290 / DOI 10.3390/logistics6030054 / Web of Science / Линк
Статия 2022
Education, Research and Business Technologies : Proceedings of 20th International Conference on Informatics in Economy (IE 2021), Singapore : Springer Publ., 2022, 237-247. - (Smart Innovation, Systems and Technologies Book Ser. ; Vol. 276)., ISSN(печатно) 21903018, ISBN(печатно) 978-981-16-8865-2, ISBN(онлайн) 978-981-16-8866-9 / DOI 10.1007/978-981-16-8866-9 / Scopus
Доклад 2022
Логистиката в условията на криза: предизвикателства и решения : Сборник с доклади : Кръгла маса, по повод на 15 год. от създаването на специалност „Логистика“ в ИУ - Варна, 28 октомври. 2022 г., Варна : Наука и икономика, 2022, 73-78., ISBN(онлайн) 978-954-21-1128-3 / Линк
Доклад 2021
Applications of Mathematics in Engineering and Economics : Proceedings of the 46th Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE '20), 7 - 13 June 2020, Sofia, Bulgaria, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ. https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0041769, 2333, 2021, 1, 150008-1 - 150008-4. - (AIP Conference Proc. ; Vol. 2333, № 1)., ISSN(печатно) 0094-243X, ISBN(печатно) 978-073544077-7 / DOI 10.1063/5.0041769 / Scopus / Web of Science
Студия 2021
Economics and Computer Science [Икономика и компютърни науки] : [Електронно] научно списание, Varna : Knowledge and Business, 7, 2021, 1, 20-41.
Статия 2021
Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna, Izvestia Journal of the Union of Scientists - Varna, 10, 2021, 1, 45-54.
Доклад 2021
Защитата на личните данни и дигитализацията - предизвикателства и перспективи : Сборник с доклади [от кръгла маса, проведена в ИУ - Варна, 1 октомври 2021], Варна : Наука и икономика, 2021, 56-63.
Доклад 2021
Applications of Mathematics in Engineering and Economics : Proceedings of the 46th Conference on Applications of Mathematics in Engineering and Economics (AMEE '20), 7 - 13 June 2020, Sofia, Bulgaria, Melville, NY : AIP [American Institute of Physics] Publ. https://aip.scitation.org/doi/10.1063/5.0041773, 2333, 2021, 1, 150009-1 - 150009-4. - (AIP Conference Proc. ; Vol. 2333, № 1). / Scopus / Web of Science
Преглед на всички публикации