Икономически университет – Варна

Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители“

 

Икономически университет – Варна изпълнява дейности, заложени в Националната програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища,  подготвящи бъдещи учители“

Дейностите включват:
А) оборудване на зала с интерактивни презентационни системи за обучение по ИКТ-базирани иновативни образователни технологии в съответствие с идеен проект;
В) включване на Центъра за изследване и прилагане на нови информационни и комуникационни технологии (ЦИПНИКТ) към ИУ-Варна в Националната мрежа от университетски центрове по иновативни образователни технологии с цел бърз обмен на знания, опит и добри практики в тази област;
Г) обновяване и поддържане на статичния сайт на ЦИПНИКТ, в който се публикува статутът на центъра, снимки на залата, снимки на провежданите в нея обучения и др.;
Д) включване на минимум 60 % от преподавателите, подготвящи бъдещи учители в обученията по Програмата;
Е) съдържателни и финансови отчети за изпълнението на заложените в работния план дейности, които предоставя на Министерството на образованието и науката. В годишния отчет се съдържа и информация за постигнатите през отчетния период индикатори за изпълнение на Програмата. 

Съдържателният отчет се публикува на интернет страницата на Програмата.

На 31 август 2023 г. в присъствието на Министъра на образованието и науката - Проф. д-р Галин Цоков бе представена оборудваната нова зала с интерактивни презентационни системи за обучение по ИКТ-базирани иновативни образователни технологии в съответствие с идеен проект.

Сред официалните гости бяха също народният представител и председател на Парламентарната комисия по образованието и науката Красимир Вълчев, евродепутатът д-р Емил Радев, народният представител и член на Парламентарната комисия по образованието и науката доц. д-р Медиха Хамза, кметът на Община Варна Иван Портних, областният управител на Варненска област доц. д-р Андрияна Андреева, председателят на Синдиката на българските учители Янка Такева, директорът на дирекция „Образование и младежки дейности“ в Община Варна Лилия Христова и други.

На работна среща ректорът на Икономически университет – Варна проф. д-р Евгени Станимиров запозна министъра на образованието и науката проф. д-р Галин Цоков с акценти от дейността на висшето училище и учебната база, която перманентно се обновява в резултат на реализирането на институционалната политика и тази на МОН за създаване на оптимални условия за обучение на студентите и повишаване компетентностите на преподавателите.

Събитието се проведе в контекста на третия международен образователен форум, организиран от Община Варна в партньорство с Националното сдружение на общините в България и Министерството на образованието и науката. Темата на тазгодишното двудневно събитие, което по традиция се провежда в ИУ – Варна,  бе „Иновативната образователна среда през призмата на емоционалната интелигентност и изкуствения интелект“. В дискусионните панели на форума участваха директори на РУО на МОН, ректори на висши училища, директори на училища, образователни експерти, учители от страната и чужбина.